Фахові збірники наукових праць

Crossref Member Badge
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету

Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)

Науковий журнал

Journal of Agriculture and Environment

Матеріали конференцій

2018 р.

  • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні інженерно-технічні рішення в сільському господарстві»
  • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку»
  • Міжнародна науково-практична конференція «Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства»
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасне грибівництво-2018»
  • V Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2017 року «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів»
  • V Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2017 року «Інноваційні агротехнології»
  • V Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2017 року «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК»
  • ІV Всеукраїнська науково-технічна Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками досліджень 2017 року «Перші кроки до науки»
  • Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів та студентів ТДАТУ (2-12 квітня 2018 року)

2017 р.

2016 р.