Фахові збірники наукових праць

Crossref Member Badge
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету (якісний склад редакційної колегії)

Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету (якісний склад редакційної колегії)

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)

Науковий журнал

Journal of Agriculture and Environment

Матеріали конференцій

2019 р.

2018 р.

2017 р.

2016 р.