Розробки НДІ соціально-економічного розвитку регіону 

1. Маркетингові дослідження ринків сільськогосподарської продукції та продукції її переробки
2. Формування маркетингових стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств
3. Оптимізація фінансового забезпечення розвитку сільських територій
4. Оцінка конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств
5. Оцінка конкурентоспроможності фермерських господарств за витратами
6. Формування витрат і собівартості продукції в сільськогосподарських підприємствах
7. Визначення допустимих рівнів орендної плати за сільськогосподарські угіддя
8. Оптимізація оподаткування суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки та прогнозування впливу змін у податковому законодавстві на їх фінансові показники
9. Фінансово-кредитне забезпечення підприємств агарного сектору економіки
10. Оцінка фінансового стану, фінансових результатів та ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки
11. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств
12. Страховий захист суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки
13. Організація виробничо-господарської діяльності особистих селянських господарств
14. Створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
15. Механізм управління продуктивністю праці в системі забезпечення якості життя населення
16. Оновлення мотиваційного механізму в сільськогосподарських підприємствах
17. Енергетичний менеджмент логістичних систем виробництва і збуту насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах
18. Оцінка інвестиційної привабливості садівницьких підприємств
19. Створення наукового парку
20. Інтегральна оцінка показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільського господарства України
21. Організаційна модель інноваційного типу взаємодії підприємств сільськогосподарського машинобудування
22. Організація виробничо-господарської діяльності обслуговуючого кооперативу на базі особистих селянських господарств
23. Організація сімейної ферми з виробництва молока
24. Обліково-інформаційне забезпечення формування амортизаційної політики