Про Збірник наукових праць

Офіційний сайт Збірника (оновлюється)
Збірник призначений для фахівців, що цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, фінансів і кредиту, обліку і аудиту, менеджменту та маркетингу мікро-, мезо- та макрорівня національної та міжнародної економіки. Збірник надає можливість вченим та здобувачам наукових ступенів провести публічну апробацію, а науковій спільноті – ознайомитися з останніми результатами досліджень теоретичних і прикладних проблем національної та міжнародної економіки.
“Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету ім.Д.Моторного (економічні науки)” включений до Переліку наукових фахових видань України, є науковим виданням, в якому можуть бути опубліковані основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.).Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 15 січня 2018 року № 32) Збірнику присвоєно категорію «Б», що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886.
Збірник виходить до 4 разів на рік.
Останні дати подання статей:
№1 – до 1 березня
№2 – до 1 травня
№3 – до 1 жовтня
№4 – до 1 грудня

Порядок подання статей для публікації у Збірнику

Для того, щоб подати статтю для публікації потрібно:
1. Ознайомитись із вимогами до змісту та оформлення статей
2. Завантажити шаблон статті та підготувати електронний варіант статті зі збереженням встановленого оформлення.
3. Назва документу має містити номер рубрики та прізвище й ініціали автора / співавторів статті. Наприклад, “051-Загорко О.С.”. Рубрики, в яких може бути надрукована стаття, наведено у переліку:

  • 051 – Економіка
  • 071 – Облік і оподаткування
  • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
  • 073 – Менеджмент
  • 075 – Маркетинг
  • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

4. Надіслати на електронну скриню редакції SP_tsatu@tsatu.edu.ua матеріали:

  • електронний варіант статті (назва документу має відповідати номеру рубрики та прізвищу автора/співавторів статті)
  • для авторів без вченого ступеня — відскановану рецензію доктора наук (за тематикою статті за формою українською або англійською мовою). Рецензія має бути з підписом рецензента, засвідченим печаткою установи, в якій він працює.

5. Заповнити реєстраційну форму
6. Дочекатись повідомлення щодо результатів рецензування статті та прийняття її до публікації
7. Здійснити оплату публікування статті у Збірнику за реквізитами, вказаними у повідомленні про прийняття статті до публікації, та надіслати електронну квітанцію про сплату.
8. Опублікований електронний варіант Збірника та статті буде розміщено на сайті за посиланням

Вартість публікації у Збірнику наукових праць ТДАТУ (економічні науки)

Вартість публікації статті у Збірнику при подачі матеріалів у 2023 р. складає
– за умови отримання електронного варіанту Збірника 480 грн. за кожну статтю обсягом 7 сторінок, доплата за кожну додаткову сторінку статті складає 45 грн.
– за умови отримання паперового варіанту Збірника 680 грн. за кожну статтю обсягом 7 сторінок, доплата за кожну додаткову сторінку статті складає 65 грн.
Оплата статті здійснюється після процедури рецензування за реквізитами, які будуть надіслані автору статті

Комунікація з редакційною колегією Збірника

Відповідальний секретар – Завадських Ганна Миколаївна
Тел.: (097) 989-87-22, Е-mail: SP_tsatu@tsatu.edu.ua

 

 

 

 

zbirnik