Гарант освітньо-наукової програми – Сосницька Наталя Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри «Вища математика і фізика»

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Навчальний план за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)