НАУКОВА ШКОЛА

«Розробка, проектування та дослідження гідроприводів мехатронних систем та їх елементів»

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Засновником наукової школи, яка започаткована у 1999 році є доктор технічних наук, професор Панченко Анатолій Іванович.

Загальна чисельність фахівців, які ведуть наукові дослідження за напрямками школи об’єднує понад 10 вчених з Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та інших наукових установ і вищих навчальних закладів України.

На протязі останніх років школа має значні досягнення в області розробки, проектування та дослідження гідроприводів мехатронних систем та їх елементів. За період існування школи підготовлено 3 доктори і 3 кандидати технічних наук.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ

Розробка, проектування, дослідження та впровадження.

 • гідроприводів мехатронних систем активних робочих органів та ходових частин частин сучасних самохідних машин;
 • гпланетарних (орбітальних) гідравлічних машин об’ємної дії;
 • редукторів циклоїдального типу з внутрішнім гіпоциклоїдальним зачепленням для сучасного приладо- та машинобудування.
ЗАСНОВНИК ШКОЛИ
панченко

ПАНЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи

ORCID
Профіль Google Scholar
Профіль Scopus

Панченко Анатолій Іванович народився 18 квітня 1952 році у м. Мелітополі. У 1967-1971 роках навчався у Мелітопольському машинобудівному технікумі та отримав спеціальність – технік -технолог по обробці металу різанням. У 1975 році вступив до Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (МІМСГ), який закінчив у 1980 році та одержав спеціальність – «інженер-механік».

Працює у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного з 1974 р. на посадах старшого лаборанта НДЧ, старшого інженера НДЧ, завідувача лабораторії, навчального майстра кафедри технології металів, молодшого, старшого наукового співробітника НДЧ, асистента, доцента кафедри тракторів та автомобілів, завідувача кафедри тракторів та автомобілів, декана механіко-технологічного факультету, завідувача кафедри мехатронних систем та транспортних технологій. З 2022 – проректор з наукової роботи ТДАТУ.

У 1988 захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення методів та засобів ремонтної діагностики планетарних гідромашин, що застосовуються в гідроприводах сільськогосподарської техніки» за спеціальністю 05.20.03 – експлуатація, відновлення та ремонт сільськогосподарської техніки. Захист дисертацій відбувся у спеціалізованій вченій раді Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. У 1991 році присвоєно вчене звання доцента кафедри тракторів і автомобілів.

У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток наукових основ проектування планетарних гідромоторів з заданими вихідними характеристиками» за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. Захист дисертацій відбувся у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». У 2008 році присвоєно вчене звання професора кафедри мобільних енергетичних засобів.

Панченко А.І. підготував двох кандидатів технічних наук (С.В. Кюрчев, А.А. Волошина) та одного доктора технічних наук (А.А. Волошина).  Приймає участь в атестації наукових кадрів як члена постійних спеціалізованих вчених рад: Д18.819.01 ТДАТУ, Д64.050.11 НТУ «ХПІ».

Керує науково-дослідною програмою «Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності гідроприводів мехатронних систем сучасної самохідної техніки» ДР № 0121U109974 та НДДКР «Розробка уніфікованого ряду високомоментних планетарних гідромоторів  потужністю 22 кВт (робочий об’єм 160…630 см3)» ДР №0122U000958.

Має понад 300 наукових публікацій, з них 23 у науково-метричній базі Scopus. Опубліковано 10 навчальних посібників та монографій.

Індекс Гірша (h-індекс) у Google Scholar – 22.
Індекс Гірша (h-індекс) у Scopus – 15.

Брав участь у понад 200 міжнародних і всеукраїнських конференціях, симпозіумах і семінарах. Був організатором міжнародних наукових конференцій на базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Є членом експертної ради з питань проведення експертизи наукових робіт (тем) при МОН України та членом Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики.

За багаторічну плідну працю неодноразово заохочувався подяками та нагородженнями: знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2007 р.), відзнака Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани» (2008 р.), медаль Башти Асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики «За значний вклад у розвиток промислової гідравліки та пневматики (2010 р.), Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012 р.), Грамота Міністерства освіти і науки України (2017 р.), нагрудний знак ДУ НМЦ Агроосвіта «За вагомий внесок у розвиток освіти» (2021 р.), Грамота Запорізької обласної ради (2021 р.).

ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
Волошина

ВОЛОШИНА АНЖЕЛА АНАТОЛІЇВНА

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мехатронних систем тракторів та сільськогосподарських машин

ORCID
Профіль Google Scholar
Профіль Scopus

Наукові інтереси – Розробка, проектування, дослідження та впровадження гідроприводів мехатронних систем активних робочих органів та ходових частин сучасної самохідної техніки; гідравлічних машин об’ємної дії планетарного типу; редукторів циклоїдального типу з внутрішнім гіпоциклоїдальним зачепленням для сучасного приладо- та машинобудування.

Автор понад 200 наукових публікацій, з них 23 у науково-метричній базі Scopus. Опубліковано 10 навчальних посібників та монографій.
Індекс Гірша (h-індекс) у Google Scholar – 22.
Індекс Гірша (h-індекс) у Scopus – 15.

Волошина А. А. Теорія і робочі процеси гідравлічних обертачів планетарного типу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.05.17 / А. А. Волошина ; Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х., 2013. 36 с.
Волошина А. А. Удосконалення конструкцій планетарних гідромоторів шляхом модернізації їх розподільних систем : автореф. дис. … кан. техн. наук : 05.05.17 / А. А. Волошина ; Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. – Х., 2004. 19 с.

Кюрчев С,В,

КЮРЧЕВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

доктор технічних наук, професор, ректор Таврійського державного агротехнологіческого університету імені Дмитра Моторного

ORCID
Профіль Google Scholar
Профіль Scopus

Наукові інтереси – Розробка, проектування, дослідження та впровадження гідроприводів мехатронних систем активних робочих органів та ходових частин сучасної самохідної техніки; гідравлічних машин об’ємної дії планетарного типу; редукторів циклоїдального типу з внутрішнім гіпоциклоїдальним зачепленням для сучасного приладо- та машинобудування.

Автор та співавтор 150 публікацій, з них 28 у науково-метричній базі Scopus.. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій.
Індекс Гірша (h-індекс) у Google Scholar – 13.
Індекс Гірша (h-індекс) у Scopus – 6.
Кюрчев С. В. Механіко-технологічне обґрунтування післязбиральної обробки та зберігання насіння зернових і олійних культур : автореферат дис… д-р. техн. наук : 05.05.11 / С. В. Кюрчев ; Глеваха, 2019. 44 с.
Кюрчев С. В. Підвищення надійності і ефективності використання зернових жниварок шляхом модернізаціі їх приводів : автореферат дис… канд. техн. наук : 05.05.11 / С. В. Кюрчев ; ЛНАУ. – Луганськ, 2003. 18 с.

СТАТТІ, ОПУБЛІКОВАНІ В НМБД SCOPUS
 • 2019 рік
  1. Panchenko А., Voloshina А., Panchenko I., Titova O., Pastushenko A. Reliability design of rotors for orbital hydraulic motors. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 708(1), 012017 (2019). https://doi.org/1088/1757-899X/708/1/012017.
  2. Voloshina А., Panchenko А., Panchenko I., Titova , Zasiadko A. Improving the output characteristics of planetary hydraulic machines. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 708(1), 012038 (2019). https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012038.
  3. Panchenko A., Voloshina A., Milaeva I., Luzan Operating conditions’ influence on the change of functional characteristics for mechatronic systems with orbital hydraulic motors. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. 169-176, (2019), https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_18.
  4. Voloshina , Panchenko A., Panchenko I., Zasiadko A. Geometrical parameters for distribution systems of hydraulic machines. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham, 323-336, (2019), https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_34.

  2020 рік

  1. Voloshina A., Panchenko A., Boltyansky O., Titova O. Improvement of Manufacture Workability for Distribution Systems of Planetary Hydraulic Machines. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 732-741, (2020), https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_73.
  2. Panchenko А., Voloshina А., Panchenko I., Titova O., Caldare A. Design of Hydraulic Mechatronic Systems with Specified Output Characteristics. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IІ DSMIE 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 42-51, (2020), https://doi.org/10.1007/978-3-030-50491-5_5.

  2021 рік

  1. Panchenko А., Voloshina А., Titova O., Panchenko І., Zasiadko A. The Study of Dynamic Processes of Mechatronic Systems with Planetary Hydraulic Motors. InterPartner 2020: Advanced Manufacturing Processes II. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, 2021. 704-713. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_68.
  2. Voloshina А., Panchenko А., Titova O., Milaeva I., Pastushenko A. Prediction of Changes in the Output Characteristics of the Planetary Hydraulic Motor. InterPartner 2020: Advanced Manufacturing Processes II. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, 2021. 744-754. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_72.
  3. Panchenko А., Voloshina А., Luzan P., Panchenko І., Volkov S. Kinematics of motion of rotors of an orbital hydraulic machine. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021. Vol. 1021. Is. 1. 012045. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012045.
  4. Voloshina А., Panchenko А., Titova O., Pashchenko V., Zasiadko A. Experimental studies of a throughput of the distribution systems of planetary hydraulic motors. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021. Vol. 1021. Is. 1. 012054. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012054.
  5. Panchenko А., Voloshina А., Titova O., Panchenko І. The influence of the design parameters of the rotors of the planetary hydraulic motor on the change in the output characteristics of the mechatronic system. Journal of Physics: Conference Series, 2021. Vol. 1741. 012027. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1741/1/012027.
  6. Voloshina А., Panchenko А., Titova O., Panchenko І. Changes in the dynamics of the output characteristics of mechatronic systems with planetary hydraulic motors. Journal of Physics: Conference Series, 2021. Vol. 1741. 012045. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1741/1/012045.
  7. Panchenko А., Voloshina А., Panchenko І., Pashchenko V., Zasiadko A. Influence of the Shape of Windows on the Throughput of the Planetary Hydraulic Motor’s Distribution System. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 2021. Vol. 2. 146-155. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_15.
  8. Kiurchev S., Luzan P., Zasiadko A., Radionov H., Boltianska N. Influence of the flow area of distribution systems on changing the operating parameters of planetary hydraulic motors. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1021, 012037, https://doi.org/10.1088/1757-899X/1021/1/012037.

  2022 рік

  1. Panchenko A., Voloshina A., Boltianska N., Pashchenko V., Volkov S. Manufacturing Error of the Toothed Profile of Rotors for an Orbital Hydraulic Motor. Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham 2022, pp 22-32. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_3.
  2. Voloshina A., Panchenko A., Boltyansky O., Zasiadko A., Verkholantseva V. Improvement of the Angular Arrangement of Distribution System Windows When Designing Planetary Hydraulic Machines. Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham 2022, pp 53-63. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_6.
  3. Panchenko A., Voloshina A., Sadullozoda S. S., Boltyansky O., Panina V. Influence of the Design Features of Orbital Hydraulic Motors on the Change in the Dynamic Characteristics of Hydraulic Drives. In: Ivanov V. et al. (eds). DSMIE 2022: Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. LNME. Springer, Cham, 2, 101-111 (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-031-06044-1_10.

  2023 рік

  1. Panchenko A., Voloshina A., Sadullozoda S. S., Panchenko I., Mitin V. The Changes in the Output Parameters of Planetary Hydraulic Machines with the Increase in the Gap Between Their Rotors. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp 540–551, Springer, Cham (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_51.
  2. Panchenko A., Voloshina A., Fatyeyev A., Tynyanova I., Mudryk K. Stabilization of the Transient Dynamic Characteristics for a Hydraulic Drive with a Planetary Hydraulic Motor. In: Ivanov V. et al. (eds). DSMIE 2023: Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. LNME. Springer, Cham, 2, 95-105 (2023). https://doi.org/1007/978-3-031-32774-2_10.
  3. Kiurchev, S., Abdullo, M.A., Vlasenko, T., Prasol, S., Verkholantseva, V. Automated Control of the Gear Profile for the Gerotor Hydraulic Machine. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp 32–43, Springer, Cham (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_4
  4. Kyurchev V., Kiurchev S., Rezvaya K., Pastushenko A., Głowacki S. Experimental Evaluation of the Impact of the Diametral Clearance on Output Characteristics of a Planetary Hydraulic Motor. In: Ivanov V. et al. (eds). DSMIE 2023: Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. LNME. Springer, Cham, 2, 84-94 (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2_9.

Монографії

Панченко А.І., Волошина А.А.  Засядько А.І.. Проектування розподільних систем торцевого типу (на прикладі планетарних гідромоторів): монографія. – Запоріжжя: ТОВ «Науково-виробнича компанія «Інтер-М», 2023. 134 с.

Навчальні посібники

Тітова О. А., Панченко А. І., Волошина А. А. Методологічні засади проектування гідроприводу мехатронних систем сільськогосподарської техніки: навчальний посібник. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. 179 с.

Панченко А.І., Волошина А.А. Гідравлічні машини планетарного типу: електронний навчальний посібник, 2023.

СУЧАСНИЙ СТАН ШКОЛИ

Діяльність наукової школи д.т.н., професора А. І. Панченка характеризується широким застосуванням сучасних методів досліджень в галузі проектування нового покоління гідроприводів мехатронних систем активних робочих органів та ходових частин сучасних самохідних машин; планетарних (орбітальних) гідравлічних машин об’ємної дії; редукторів циклоїдального типу з внутрішнім гіпоциклоїдальним зачепленням для сучасного приладо- та машинобудування, що забезпечують безредукторний привод обладнання та активних робочих органів і ходових систем сучасних самохідних машин в різних галузях народного господарства.

Розроблені науковою школою теоретичні положення, результати моделювання, проектування та оптимізації різноманітних конструкцій планетарних гідромашин, їх вузлів і деталей знаходять широке застосування як в навчальному процесі, так і на практиці.