Таврійський державний агротехнологічний університет є потужним науковим центром півдня України, де на сьогодні працюють 29 докторів наук і професорів та більше 200 кандидатів наук. Під їх керівництвом функціонують 14 наукових шкіл.
Серед штатних науково-педагогічних працівників 2 члени-кореспонденти НААН України, 15 академіків галузевих академій наук, 1 заслужений діяч науки і техніки України, 1 заслужений винахідник України, 1 заслужений працівник сільського господарства України, 1 заслужений працівник промисловості України, 4 заслужених працівників вищої школи і освіти України, 32 відмінники освіти і аграрної освіти та науки України, 1 працівник нагороджений орденом «Княгині Ольги»; 10 працівників нагороджені орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм», 76 % штатних науково-педагогічних працівників мають науковий ступінь і вчене звання, а середній вік науково-педагогічних працівників становить 45 років.
Наукова робота в університеті зосереджена в 4-х науково-дослідних інститутах: НДІ механізації землеробства Півдня України, НДІ агротехнологій та екології, НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва Півдня України, НДІ зрошуваного садівництва
Зусилля співробітників НДІ спрямовані на реалізацію програми «Наука в ТДАТУ». Програми діяльності НДІ направлені на розробку та впровадження технологій вирощування, збирання, переробки і тривалого зберігання сільськогосподарської продукції, вирішення проблем машиновикористання в землеробстві, енергозбереження, прикладної біофізики, розвитку підприємництва, маркетингу та менеджменту, фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств. Протягом 2011-2015 рр. в лабораторіях НДІ було успішно виконано 30 наукових програм.