ТДАТУ – НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПІВДЕННО-СХІДНОЇ  УКРАЇНИ

 

nauka

Таврійський державний агротехнологічний університет є потужним науковим центром півдня України. Наукова діяльність, нарівні з освітнім процесом, є невід’ємною складовою частиною навчального закладу. Сьогодні  наука в ТДАТУ представлена такими складовими:

–          Науково-дослідні інститути
–          Наукові школи
–          Відділ аспірантури і докторантури
–          Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій
–          Науково-дослідна  частина ТДАТУ
–          Рада молодих учених і студентів (РМУС ТДАТУ)
–          Навчальні  науково-виробничі центри

 

 

Науково-дослідна робота в ТДАТУ проводиться в рамках 6 пріоритетних тематичних напрямів:

  • Інформатика та кібернетика.
  • Охорона навколишнього середовища, науки про Землю.
  • Економічні та правові науки.
  • Механіка.
  • Енергетика та енергоефективність, технології видобутку та переробки корисних копалин, машинобудування та приладобудування.
  • Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркове господарство, ветеринарії, харчових технологій та промислової біотехнології.

 

Основні пріоритетні напрями наукової діяльності ТДАТУ визначено у концептуально-стратегічній програмі університету «Наука в ТДАТУ» на 2016-2020 рр. Загалом вони направлені на розроблення та упровадження технологій вирощування, збирання, перероблення і тривалого зберігання сільськогосподарської продукції; вирішення проблем машиновикористання в землеробстві та технічного сервісу в агропромисловому комплексі країни; комп’ютерне моделювання виробничих та соціально-економічних процесів; енергозбереження та удосконалення електротехнологій і електротехніки; розвитку підприємництва, маркетингу та менеджменту, фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств.

Наукова робота в університеті зосереджена в 4-х науково-дослідних інститутах: НДІ механізації землеробства Півдня України, НДІ агротехнологій та екології, НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва Півдня України, НДІ зрошуваного садівництва. Наукові дослідження  проводяться у  22-х проблемних науково-дослідних лабораторіях, в яких у 2017 р. виконувалося 30 науково-дослідних теми.  Чотири з них – за рахунок бюджетного фінансування (МОН та місцеві бюджети).

У ТДАТУ працюють 15 наукових шкіл. Для оприлюднення результатів наукової діяльності в університеті засновано 3 фахових видання, у т.ч. одне – електронне. Розпочато випуск англомовного журналу з перспективою подальшого його реєстрування у наукометричній базі Scopus або Web of Science.

В університеті сформувався високопрофесійний науково-педагогічний колектив. Сучасний рівень освіти на кафедрах університету забезпечують відомі вчені та досвідчені педагоги, серед яких 2 члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України, 38 докторів наук, професорів, 225 кандидатів наук, доцентів, 10 Заслужених діячів науки і техніки та Заслужених працівників освіти України, 32 Відмінники освіти України та Відмінників аграрної освіти та науки України, 10 академіків та член-кореспондентів галузевих академій наук України.

Підготовка наукових кадрів проводиться в аспірантурі за 9 спеціальностями і в докторантурі університету за 5 спеціальностями. За безпосередньою участю провідних учених в університеті плідно працюють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.