У Таврійському державному агротехнологічному університеті діє спеціалізована вчена рада К 18.819.03 (наказ Міністерства освіти і науки України за № 820 від 11.07.2016 р., на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 1 липня 2016 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

СКЛАД РАДИ:

ГОЛОВА РАДИ:

 • Кальченко Сергій Володимирович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

 • Легеза Дар’я Георгіївна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04.

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:

 • Косторной Сергій Володимирович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04.

ЧЛЕНИ РАДИ

 • Нестеренко Світлана Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Буряк Руслан Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування, спеціальність 08.00.04;
 • Збарський Василь Кузьмич, д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування, спеціальність 08.00.04;
 • Синяєва Людмила Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Череп Алла Василівна, д.е.н., професор, декан, Запорізький національний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Яворська Тетяна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Карман Сергій Вікторович, к.е.н., доцент, декан, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Кочетков Олексій Васильович, к.е.н., професор, завідувач кафедри, Луганський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Прус Юрій Олександрович, к.е.н., доцент, начальник науково-дослідної частини, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Розуменко Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Трусова Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Судомир Світлана Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів та природокористування, спеціальність 08.00.04.

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради
Положення про спеціалізовану вчену раду

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.350.01:

Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01
у Таврійському державному агротехнологічному університеті

З порядком оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів можна ознайомитися тут.

Дата Пункт порядку денного Автореферат Дисертація Науковий керівник (консультант) Офіційні опоненти Час початку
16.03.2018 Захист кандидатської дисертації
Шутько Т. І. “Управління витратами підприємств овочівництва” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Завантажити Завантажити Демчук Н. І.,
д.е.н., проф.
Череп А. В.,
д.е.н, проф., відгук;
Цап В. Д.,
к.е.н., відгук;
10.00
23.02.2018 Захист кандидатської дисертації
Ільїної О. В. “Управління інвестиційною діяльністю аграрних підприємств” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Завантажити Завантажити Кочетков О. В.,
к.е.н., проф.
Охріменко І. В.,
д.е.н, проф., відгук;
Кукіна Н. В.,
к.е.н., доц., відгук;
10.00
23.02.2018 Захист кандидатської дисертації
Нікітченко Т. О. “Управління системними змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Завантажити Завантажити Гудзинський О. Д., д.е.н., проф. Нестеренко С. А.,
д.е.н, проф., відгук;
Пономарьова М. С.,
к.е.н., доц., відгук;
14.00
17.11.2018 Захист кандидатської дисертації
Бабан Т. О. “Розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств на ринку зерна ячменю” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Завантажити
Завантажити
Онегіна В. М.,
д.е.н., проф.
Михайлова Л. І.,
д.е.н, проф., відгук;
Діброва Л. В.,
к.е.н., доц., відгук;
10.00
17.11.2018 Захист кандидатської дисертації
Судомир М. Р. “Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Завантажити Завантажити Єрмаков О. Ю.,
д.е.н., проф.
Нестеренко С. А.,
д.е.н, проф., відгук;
Пономарьова М. С.,
к.е.н., доц., відгук;
14.00
07.07.2018 Захист кандидатської дисертації
Балдика Д.О. “Формування економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Завантажити Завантажити Кочетков О. В.,
к.е.н., проф.
Олійник О. В.,
д.е.н, проф., відгук;
Жмайлов В. М.,
к.е.н., проф., відгук;
10.00
07.07.2018 Захист кандидатської дисертації
Захарченко О. Г. “Енергетичний менеджмент логістичної системи виробництва і збуту насіння соняшника в сільськогосподарських підприємствах” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Завантажити Завантажити Перебийніс В. І.,
д.е.н., проф.
Гавриш В. І.,
д.е.н, проф., відгук;
Болдирєва Л. М.,
к.е.н., доц., відгук;
10.00