Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Особливості акредитації освітньої програми третього рівня (PhD)

Рекомендації щодо застосування критерії оцінювання якості освітньої програми/ Затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року

Основні кроки підготовки освітньої програми до акредитації і методика її проведення

Посібник з акредитації PhD програм

Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Принципи та технологія укладання освітніх програм: від стандарту до вимірюваної якості

Національна рамка кваліфікацій

Затверджені стандарти вищої освіти

Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО)

Форма додатка до диплома європейського зразка

Форма академічної довідки  doc

Вимоги до оформлення програми вступного випробування  doc