Гарант освітньо-наукової програми – Кальченко Сергій Володимирович, доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 051 Економіка

Навчальний план за спеціальністю 051 Економіка:

денна форма, заочна форма навчання

Робочий навчальний план на 2021-2022 роки:

денна форма, заочна форма навчання