Гарант освітньо-наукової програми – Кальченко Сергій Володимирович, доктор економічних наук, професор кафедри “бізнес-консалтингу та міжнародного туризму”

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 051 Економіка

Навчальний план за спеціальністю 051 Економіка