НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059

Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами)

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”.

Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” (зі змінами)

Наказ МОН України від 17.10.2012 р. №1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Наказ МОН України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»

Порядок подання оголошень про захист дисертацій

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ // Освіта України: спецвипуск газети