НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII,

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII,

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук» від 23.03.2016 р. № 261,

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12.01.2022 р. № 44,

Постанова Кабінету Міністрів України «Про присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 р. № 167,

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»  від 17.11.2021 р. №1197, що затверджує «Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності», від 30.03.2021 р. №1369-IX

Наказ МОН №1059 від 14.09.2011 р. «Положення про спеціалізовану вчену раду»,

Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»,

Наказ МОН України №13 від 14.01.2016 р. «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»,

Наказ МОН №40 від 12.01.2017 р.  «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»,

Наказ МОН №1112 від 17.10.2012 р. Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук,

Наказ МОН України №1220 від 23.09.2019 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»,

Щодо застосування наказу МОН України №1220 від 23.09.2019 р.,

Наказ МОН №758 від 14.07.2015 р. «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»,

Перелік наукових фахових видань України,

Перелік електронних фахових видань України,

Наказ МОН №977 від 27.10.2008 р. Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій,

Державний стандарт України Документація. Звіти у сфері науки і техніки,

Мережа спеціалізованих вчених рад,

Порядок подання оголошень про захист дисертацій,

Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії,

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ДОКТОРІВ ТА КАНДИДАТІВ НАУК,

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ,

ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНИХ РАД,

ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ,

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства,

Наказ МОН № 128 від 01.02.2021 р. «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм,

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Наказ МОН № 102 від 25.01.2021 р. «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту персональних даних під час дистанційного надання освітніх послуг

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-нк (річна) “Звіт про роботу аспірантури”

Положення про присудження ступеня доктора філософії у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного