Гарант освітньо-наукової програми  – Журавель Дмитро Павлович, доктор технічних наук, професор кафедри  експлуатації та технічного сервісу машин

 

2023-2027 роки

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Навчальний план за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Протокол №1 засідання робочої групи від 03.02.2023

 

2022-2026 роки

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Рецензія В.С. Ловейкін

Рецензія С.П. Степаненко

Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про затвердження ОНП

Протокол засідання робочої групм зі здобувачами ВО №1 06.06

Протокол обговорення академічнf спільнота_№2 07/.06

Протокол засідяння робочої групм з роботодавцями №3 08.06

Протокол відділу моніторингу №5-ОП 09.06

Протокол засідання робочої групи №4 10.06

Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про затвердження НП та РП

Навчальний план за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування:

денна формазаочна форма навчання

Робочий навчальний план на 2022-2023 роки:

денна формазаочна форма навчання

ОК_01-1_Силабус Академічна доброчесність та академічне письмо

ОК_02-1_ Силабус Філософія науки та інновацій

ОК_03-1_ Силабус Сучасні методики викладання у вищій школі та педагогічна майстерність

ОК_04-1_Силабус Інтелектуальна власність та захист авторських прав

ОК_05-1_Силабус Іноземна мова для академічних цілей

ОК_06-1_Силабус Управління науковими проектами та фінансування досліджень

ОК_07-2_Силабус Методологія дослідної справи та спеціальні методи досліджень

ОК_08-2_Силабус Цифрові технології наукових досліджень

ОК_09-2_Силабус Технологічні системи галузевого машинобудування

ОК_10-2_Силабус Асистенська практика

Вибіркова 1 Силабус ОППДР

Вибіркова 2 Силабус ПАХПГ

Вибіркова 3 Силабус ВППХПГ

 

2018-2022, 2019-2023, 2020-2024, 2021-2025 роки

Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про затвердження ОНП

Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про затвердження НП та РП

Витяг з протоколу № 10 від 26.05.2021 р. кафедри МСТТ

Витяг з протоколу № 10 від 13.05.2021 р. кафедри МВЗ

Витяг з протколу № 12 від 12.05.2021 р. кафедри ТССАПК

Витяг з протоколу № 12 від 25.05.2021 р. кафедри СГМ

Витяг з протоколу № 9 від 27.05.2021 р. методичної комісії МТФ

 Робочий навчальний план на 2021-2022 роки:

денна форма, заочна форма навчання

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Рецензія І.Б. Гевко

Навчальний план за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Навчальний план за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування:

денна формазаочна форма навчання

2016-2020, 2017-2021 роки 

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Навчальний план за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування