Гарант освітньо-наукової програми  – Мілько Дмитро Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри «Машиновикористання вземлеробстві”

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Навчальний план за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування