Гарант освітньо-наукової програми  – Мілько Дмитро Олександрович, доктор технічних наук, професор кафедри «Машиновикористання в землеробстві”

 

2021-2025 роки

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Рецензія В.С. Ловейкін

Рецензія С.П. Степаненко

Рецензія І.Б. Гевко

 

Навчальний план за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування:

денна форма, заочна форма навчання

Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про затвердження ОНП

Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про затвердження НП та РП

Витяг з протоколу № 10 від 26.05.2021 р. кафедри МСТТ

Витяг з протоколу № 10 від 13.05.2021 р. кафедри МВЗ

Витяг з протколу № 12 від 12.05.2021 р. кафедри ТССАПК

Витяг з протоколу № 12 від 25.05.2021 р. кафедри СГМ

Витяг з протоколу № 9 від 27.05.2021 р. методичної комісії МТФ

 

 

Робочий навчальний план на 2021-2022 роки:

денна форма, заочна форма навчання

 

2018-2022, 2019-2023, 2020-2024 роки

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Навчальний план за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

 

2016-2020, 2017-2021 роки 

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Навчальний план за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування