Теми дисертаційних досліджень

№ з/п ПІБ аспіранта/ докторанта
Тема дисертаційного дослідження
Науковий керівник/ консультант
1  Коваль Ольга Юріївна  Організаційно-педагогічні умови дистанційного навчання бакалаврів з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  д.пед.н., професор кафедри вищої математики та фізики  Сосницька Н.Л.
2  Петров Геннадій Анатолійович  Обґрунтування схеми та параметрів
фронтального начіпного плуга
 д.т.н., професор кафедри машиновикористання в землеробстві Надикто В.Т.
3  Інува Самсон Аріко  Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів підбирача-змішувача біомаси для органічних добрив в умовах малих ферм  д.т.н., професор кафедри машиновикористання в землеробстві Мілько Д.О.
4  Самохвал Віталій Анатолійович Підвищення ефективності процесу виготовлення паливних брикетів з рослинної сировини  д.т.н., доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика Самойчук К.О.
5  Чаплінський Андрій Петрович Підвищення тягово-енергетичних та експлуатаційно-технологічних показників агрегатів на основі модульного енергетичного засобу (МЕЗ)  д.т.н., професор кафедри машиновикористання в землеробстві Надикто В.Т.
6  Орел Микола Олександрович  Електротехнологічний комплекс очищення воскоподібних діелектриків  д.т.н., професор кафедри електротехнології і теплових процесів Назаренко І.П.
7  Дон Дмитро Євгенійович  Агробіологічні особливості формування врожаю томатів за дії фосфітних добрив в умовах плівкових теплиць тунельного типу  к.с.г.н., доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства та біохімії Колесніков М.О.
8  Богданова Олена Василівна  Економічні засади соціально-поведінкової діяльності сімейних форм аграрного виробництва  доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Кальченко С.В.
9  Калістий Руслан Вадимович  Інноваційний розвиток малих форм аграрного виробництва  доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Єременко Д.В.
10  Ратніков Євген Миколайович  Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів екструдера пташиного посліду  д.т.н., професор кафедри машиновикористання в землеробстві Мілько Д.О.
11  Григоренко Сергій Михайлович  Обгрунтування конструктивно-режимних параметрів барабанної сушарки  д.т.н., професор кафедри машиновикористання в землеробстві Мілько Д.О.
12  Арабаджийський Олександр Іванович  Стратегія регіонального розвитку туристичної галузі  к.е.н., доцент кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Карман С.В.
13  Бінчева Поліна Геннадіївна  Формування комплексу маркетингу товаровиробників плодово-овочевої продукції  д.е.н., професор кафедри маркетингу Легеза Д.Г.
14  Сокіл Данило Григорійович  Формування маркетингової стратегії підприємств на ринку агрохімічних засобів  д.е.н., професор кафедри маркетингу  Легеза Д.Г.
15  Кулєшов Сергій Олександрович  Професійна підготовка бакалаврів з інформаційних технологій в університетах США  д.пед.н., професор кафедри вищої математики та фізики  Сосницька Н.Л.
16  Семендяєв Олександр Євгенович  Обгрунтування складу та режимів роботи електромеханічного комплексу обприскування садів  д.т.н., професор кафедри електроенергетики і автоматизації Діордієв В.Т.
17  Кенєва Вікторія Анатоліївна  Агробіологічне обгрунтування елементів технології вирощування пшениці озимої в Південному Степу України  к.с.-г.н., старший викладач кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки Білоусова З.В.
18  Олексенко Каріна Борисівна  Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до проектування навчального середовища  д.пед.н., професор кафедри вищої математики та фізики Сосницька Н.Л.
19  Нікітіна Тетяна Романівна  Управління інформаційним забезпеченням підприємств  д.е.н., професор кафедри менеджменту Нестеренко С.А.
20  Тиховод Микола Анатолійович  Обґрунтування конструктивних параметрів знаряддя для обробітку парів в умовах півдня України  д.т.н., професор кафедри машиновикористання в землеробстві Надикто В.Т.
21  Мельник Олександр Васильович  Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів преса для ущільнення вторинних продуктів птахівництва на енергетичні цілі  д.т.н., професор кафедри машиновикористання в землеробстві Мілько Д.О.
22  Іконніков Валерій Леонідович  Електротехнічний комплекс теплопостачання від енергії відновлювальних джерел  д.т.н., професор кафедри електротехнології і теплових процесів Назаренко І.П.
23  Федосова Альона Олександрівна  Оптимізація елементів в технології вирощування сафлору красильного в умовах Південного Степу України  д.с.-г.н., професор кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки  Єременко О.А.
24  Зарецька Дар’я Костянтинівна  Розробка технології гарячих вітамінних напоїв з використанням замороженої плодової сировини та функціональних інгредієнтів  д.т.н., професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Сердюк М.Є.
25  Майборода Данііл Олександрович  Удосконалення технології зберігання м’яса птиці із застосуванням природних фенольних сполук  д.с.-г.н., професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Данченко О.О.
26  Соболевська Ольга Олегівна  Формування витрат і доходів мисливських господарств  доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Яворська Т.І.
27  Веренчук Анастасія Олегівна  Обгрунтування агротехнологічних прийомів підвищення урожайності соняшнику в ланці сівозміни “соняшник-пар-озима пшениця” за умов недостатнього зволоження  д.с.-г.н., професор кафедри рослинництва імені професора В.В. Калитки Єременко О.А.
28  Ніколаєвич Олександра Вікторівна  Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в малих формах аграрного виробництва доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму Кальченко С.В.
29  Кучерявко Сергій Миколайович  Удосконалення методів та технічних засобів для визначення показників стану ґрунту в системі точного землеробства  д.т.н., професор кафедри машиновикористання в землеробстві Мілько Д.О.
30  Булгаков Павло Олександрович  Удосконалення способу зберігання спаржі свіжої овочевої (Asparagus officinalis L.) за використання антиоксидантів  к.т.н., доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Кулик А.С.
31  Лебідь Михайло Романович  Підвищення ефективності роботи клапанного гомогенізатора молока  д.т.н., доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика Самойчук К.О.
32  Грицаєнко Микола Ігорович Формування та розвиток соціального капіталу в аграрній сфері економіки: теорія, методологія, практикаа доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, члена-кореспондент НААНУ, вчений секретарь Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Шпикуляк Олександр Григорович
33  Онищенко Галина Олександрівна  Професійно-орієнтована математична підготовка бакалаврів з комп’ютерних наук в агротехнічних університетах  д.пед.н., професор кафедри вищої математики та фізики  Сосницька Н.Л.
34  Воробйова Олена Сергіївна  Інноваційно-інвестиційний розвиток зерновиробництва в степовій зоні України кафедра Облік і оподаткування

 

Наказ №2205-Н від 30.11.2021 р. Про затвердження тем дисертаційних робіт та наукових керівників аспірантів