Самойчук Кирило Олегович

Посада: Завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Базова вища освіта: Таврійська державна агротехніча академія, 2001 рік, спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація інженер-механік, диплом спеціаліста (з відзнакою) від 29.06.2001 АР №16300792,спеціалізація механізація переробки с.г. продукції

2002 рік спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація магістр, диплом магістра (з відзнакою) від 7.07.2002 АР №19939886, спеціалізація механізація переробки с.г. продукції

Вчене звання: Професор кафедри обладнання переробних і харчових виробництв
Атестат професора АП № 002102 від 26.11.2020 р.

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Спеціальність 05.18.12 процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв
Диплом ДД №008452 від 05.03.2019 p.

Email: kyrylo.samoichuk@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Обладнання переробних і харчових виробництв, зокрема
  • гомогенізація та диспергуванні жирових емульсій
  • брикетування рослинної сировини
  • струминне змішування рідин
  • Альтернативні джерела енергії

Досвід наукової та викладацької діяльності: Виконує обов’язки редактора збірника наукових праць "Праці ТДАТУ" з обладнання переробних і харчових виробництв.
Види і результати професійної діяльності д.т.н., доцента Самойчука Кирила Олеговича

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Кюрчев С. В., Самойчук К. О., Ломейко О. П. Методика розробки експериментального зразка пульсаційного гомогенізатора молока. Науковий вісник ТДАТУ. Вип. 13. Т.2. 2. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-2 -2.

Самойчук К. О., Ковальов О. О., Червоткіна О. О. Порівняння енергоефективності струминних гомогенізаторів молока з роздільною подачею вершків. Науковий вісник ТДАТУ. Вип. 13. Т.2. 13. 2. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-2 -13.

Кюрчев С. В., Самойчук К. О., Ломейко О. П. Методика розрахунку експериментального зразка струминного гомогенізатора молока. Вип. 13. Т.1. 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-1 -1

Ковальов О. О., Самойчук К. О., Фучаджи Н. О. Методологія дослідження параметрів струминних гомогенізаторів молока. Вип. 13. Т.1. 15. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-1 -15

Самохвал В. А., Самойчук К. О. Дослідження ефективності роботи обладнання для інтенсифікації відтискання технічних олій в гвинтових прес-екструдерах для виготовлення паливних брикетів. Вип. 13. Т.1. 16. DOI: 10.31388/2220-8674-2023-1 -16

Самохвал В.А., Самойчук К. О. Виготовлення паливних брикетів на пресі екструдерного типу. IІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» (24 лютого 2023). ТДАТУ, 2023. 11.

Ковальов О.О., Самойчук К.О., Фучаджи Н.О., Гулевський В.Б. Формування навичок науковця при викладанні дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальноївласності». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць : ТДАТУ. Запоріжжя. 2023. Вип. 26. С. 112-119. (Метод)

Ломейко О.П., Самойчук К.О. Динаміка контингенту здобувачів ТДАТУ в 2022-2023 навчальному році. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць : ТДАТУ. Запоріжжя. 2023. Вип. 26. С. 149-159. (Метод)

Самойчук К.О. Методика написання наукової статті здобувачами вищої освіти технічних спеціальностей в умовах військового стану. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць : ТДАТУ. Запоріжжя. 2023. Вип. 26. С. 231-240. (Метод)

Palianychka Nadiia, Samoichuk Kyrylo, Kovalyov Alexandr APPLICATION OF COMPUTER SIMULATION FOR RESEARCHING THE PROCESS OF MILK EMULSION DISPERSION Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 110-115

Самойчук К. О., Самохвал В.А. Підвищення ефективності виробництва паливних брикетів з оліємістких сировин в шнекових прес–екструдерах. Збірник тез доповідей XIХ Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці. TechEnergy 2023» (18-19 травня 2023 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2023. С. 56-59. (ТЕЗИ)

Samoichuk, K., Kovalyov, A., Fuchadzhy, N., Hutsol, T., Jurczyk, M., Pająk, T.
Banaś, M., .Bezaltychna, O., Shevtsova, A.Energy Costs Reduction for Dispersion Using a Jet-Slot Type Milk Homogenizer. Energies, 2023, 16(5), 2211. DOI 10.3390/en16052211 (SCOPUS)

Ковальов О. О., Самойчук К.О., Паляничка Н.О. ОЦІНКА ВПЛИВУ ТУРБУЛЕНТНИХ ПУЛЬСАЦІЙ ТА КВАЗІСТАТИЧНОГО РУЙНУВАННЯ ЖИРОВИХ КУЛЬОК В СТРУМИННОМУ ГОМОГЕНІЗАТОРІ МОЛОКА Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 100-103

Самойчук К.О. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОЧНОЇ ЕМУЛЬСІЇ Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 116-121

Самойчук К.О., Лебідь М.Р., Паляничка Н.О. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ НА ЯКІСТЬ МОЛОЧНОЇ ЕМУЛЬСІЇ У ПУЛЬСАЦІЙНОМУ ДИСПЕРГАТОРІ Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 122-125

Ковальов О.О, Самойчук К.О., НЕОБХІДНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 с. 143-146

Самойчук К.О., Самохвал В.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БИОПАЛИВА З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» (3-4 листопада 2022 р). — вид. ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси, 2022 С. 158 -161.

Самойчук К. О., Ялпачик В. Ф. Аналіз основних теорій гідродинамічного диспергування та перспективи їх розвитку // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 12-15.

Ковальов О. О., Самойчук К. О., Колодій О. С. Обгрунтування вихідних даних та вибір обладнання для розробки методики розрахунку промислового зразку струминно-щілинного гомогенізатора молока // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 19-22.

Самойчук К. О., Ковальов О. О. Шляхи підвищення якості диспергування в клапанних гомогенізаторах молока // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 26-28.

Паляничка Н. О., Самойчук К. О. Методика оцінювання ефективності диспергування емульсій // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 29-31.

Самойчук К. О., Самохвал В. А. Обладнання для виготовлення паливних брикетів та іх недоліки // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 34-35.

Ковальов О. О., Самойчук К. О., Олексієнко В. О. Порівняльна оцінка ефективності впровадження струминно-щілинного гомогенізатора // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 38-40.

Ковальов О. О., Самойчук К. О., Тарасенко В. Г. Процеси, які відбуваються в зоні граничного шару струминно – щілинного гомогенізатора молока // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 48-51.

Самойчук К. О., Самохвал В. А. Теплотворна здатність палива для переробних виробництв // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 58-60.

Самойчук К. О., Паляничка Н. О., Лебідь М. Р. Підвищення ефективності клапанної головки гомогенізатора за рахунок використання зустрічних струменів // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 90-93.

Самойчук К. О., Ломейко О. П., Ковальов О. О. Визначення розмірних критерієв гомогенізації жирових кульок молока // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 117-119.

Struchaiev N., Samoichuk K., Postol Yu., Yalpachik V. Investigation of the melting of crushed beeswax / Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 11, том 1. 33.

Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Самойчук К.О. Реалізація змішаної форми навчання студентів у закладах вищої освіти. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 12-17.

Самойчук К.О., Петриченко С.В. Огляд основних тенденцій, методів і технологій сучасного комп’ютерного інжинірингу харчових і переробних виробництв. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 47-53.

Самойчук К.О.Аналіз основних тенденцій модернізації освітніх програм спеціальності «Галузеве машинобудування». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 82-87.

Самойчук К.О.Науково-дослідна роботи студентів в структурі підготовки магістрів спеціальності «Галузеве машинобудування». Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 138-144.

Самойчук К.О., Петриченко С.В. Стажування викладачів на виробництві – запорука якісної підготовки сучасного інженера. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 188-193.

Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г. Методика інженерного аналізу принципових схем технологічних установок, робочих апаратів і машин харчових підприємств. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 489-495.

Ковальов О.О., Самойчук К.О., Колодій О.С., Червоткіна О.О. Індивідуалізація та диференціація підходів в процесі засвоєння дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: зб. Наук.-метод. Праць ТДАТУ. Мелітополь, 2021. Вип. 24. С. 496-505.

Samoichuk К., Viunyk O. Methodology of conducting studies of jet mixing of liquids // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 3-10.

Самойчук К. О., Ялпачик В. Ф., Петриченко С. В. Аналіз способів промислового очищення воскової сировини // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 44-51.

Самойчук К. О., Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О. Дослідження високоефективного обладнання для гомогенізації дрібнодисперсних емульсій з використанням комп’ютерного моделювання // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 84-92.

Самойчук К. О., Лебідь М. Р., Паляничка Н. О. Підвищення ефективності клапанної головки гомогенізатора за рахунок використання зустрічних струменів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 109-115.

Самойчук К. О., Самохвал В. А. Розробка міні-лінії для виготовлення паливних брикетів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с.152-159.

Samoichuk, A. Kovalyov, V. Oleksiienko, N. Palianychka, D. Dmytrev skyi, V. Chervonyi, D. Horielkov, I. Zolotukhina, A. Slashcheva. Elaboration of the research method for milk dispersion in the jet slot type homogenizer. EUREKA: Life Sciences». 2020. No. 5. 51–58 рр.

Samoichuk, A. Kovalyov, V. Oleksiienko, N. Palianychka, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, D. Horielkov, I. Zolotukhina, A. Slashcheva. Determining the quality of milk fat dispersion in a jet-slot milk homogenizer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. № 5/11 ( 107 ). рр 16–24.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О. Комп’ютерне моделювання при дослідженні процесу гомогенізації молока / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 12-14.

Самойчук К.О., Ковальов О.О. Визначення координат зони подачі вершків у струминному гомогенізаторі молока з роздільною подачею жирової фази / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 37-39.

Самойчук К.О., Ковальов О.О. Підвищення енергоефективності гомогенізації при використанні струминно-щілинного диспергатора молока / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 46-48.

Самойчук К.О., Самохвал В.А. Характеристики використання брикетування в переробній промисловості / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 182-184.

Самойчук К.О. Характеристика використання гомогенізації емульсій в харчовій і переробній промисловості / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 65-67.

Самойчук К.О., Лебідь М.Р. Аналіз конструкції клапанного гомогенізатора / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 51-52.

Samoichuk K., Zhuravel D., Palyanichka N., Oleksiienko V., Petrychenko S. Improving the quality of milk dispersion in a counter-jet homogenizer // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitra, Slovakia 2020. Vol. 14. Р. 142–148.

Самойчук К.О. Теорія кавітаційного диспергування жирової фази при гомогенізації молока. Матер. Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (Мелітополь, 27-29 травня 2020 р.) «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – С. 54–57.

Самойчук К. О., Сєрий І. С., Ковальов О. О. Розробка промислового зразку та оцінка економічної ефективності впровадження струминно-щілинного гомогенізатора молока //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. с. 15-25.

Самойчук К. О., Братішко В. В., Ткач В. В. Характеристики дисперсної фази молочної емульсії як об'єкта гомогенізації //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. с. 73-81.

Червоний В. М., Горєлков Д. В., Постнов Г. М., Постнова О. М., Самойчук К. О. Дослідження ефективності використання відновленого ультразвуком молока під час виробництва сиру кисломолочного//Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. с. 151-158.

Самойчук К. О., В’юник О. В., Ломейко О. П., Галько С. В. Теорія та практика використання струминного змішування в сільськогосподарській та харчовій галузях економіки України// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 55-64.

Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М., Самойчук К. О. Використання технології заморожування ягід // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 115-123.

Галько С. В., Самойчук К. О. Исследование гибридной солнечной панели на основе цилиндрических когенерационных фотомодулей // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 231-240.

Самойчук К.О., Дейниченко Г.В. Основні теорії диспергуванняі гомогенізації молочної емульсії// Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2020 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –С. 227-228.

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Дмитревський Д.В. Способи підвищення енергоефективності диспергування молока // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2020 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. –С. 229-230.

Ломейко О.П., Самойчук К.О., Олексієнко В.О. Розвиток дуальної форми освіти, як дієвого механізму підвищення якості підготовки фахівців // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 13 – 17.

Ломейко О.П., Самойчук К.О., Олексієнко В.О. Аналіз якості підготовки студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 348-352

Самойчук К.О., Петриченко С.В. Методика проведення та оцінки результатів ІІ етапу всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 518 -524

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Задосна Н.О. Методичні засади проблеми депопуляції та профорієнтації шляхом розвитку Мелітопольської урбанізації поліцентричного типу // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 531-538

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Паляничка Н.О. Особливості трудового і професійного виховання студентів закладів вищої освіти // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 382 -392

Самойчук К.О., Пупинін А.А. Методика впровадження інженерних рішень при проведенні лабораторних і практичних занять на кафедрі «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 104-108

Самойчук К.О.Методологія написання заявки на корисну модель студентами спеціальності «Галузеве машинобудування» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 128 -136

Borysov V., Hevko I., Torubara O., Borysova S., Milko D., Zhuravel D., Tsymbal B., Bratishko V., Samoichuk K., Postol Y. Revealing new patterns in resource-saving processing of chromium-containing ore raw materials by solidphase reduction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv: PC «Technology Center», 2020. № 1/12 (103). Р. 24–29. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.196653 (SCOPUS)

S. Kiurchev S., Samoichuk K., Kovalyov O., Leshchij R. Method of calculation of an industrial model of jet-slot milk homogenizer. ТЕKA. Quarterly journal of agri-food industry. – 2020, Vol. 19, No. 4, р. 23–30.

Samoichuk K., Zhuravel D., Viunyk O., Milko D., Bondar A., Sukhenko Y., Sukhenko V., Adamchuk L., Denisenko S. Research on milk homogenization in the stream homogenizer with separate cream feeding. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitra, Slovakia 2020. Vol. 14. Р. 142–148. https://doi.org/10.5219/1289 (SCOPUS)

Samoichuk K.O., Viunyk O.V. Development and research of counterflow jet mixers of liquid components in agricultural production. Материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 24–25 октября 2019 года). – Минск: БГАТУ, Ч. 1. 2019. – Р. 101–103.

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Колодій О.С., Сєрий І.О.Оптимізація експериментальних параметрів та визначення експериментального значення критерію вебера струминно-щілинного гомогенізатора молока // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 3. С. 78–85.

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Паляничка Н.О. Зниження енергетичних витрат при використанні струминно–щільового гомогенізатора молока. Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції» – Мелітополь : ТДАТУ, 2019. – С. 99–102.

Самойчук К. О., Удуд В.І.Зниження енергозатрат на переробку молока при використанні протиточно-струминної гомогенізації / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 288 - 290

Самойчук К.О., В’юник О.В. Енергозберігаючий спосіб перемішування рідин / Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного за загальною редакцією д.т.н. професора Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 1. –c. 290 – 293.

Самойчук К.О., Ковалев А.А. Перспективы использования струйно-щелевого диспергатора для создания тонкодисперсных эмульсий в сельском хозяйстве //Материалы международной научно-практической конференции «Техническое и кадровое обеспечение инновационныхтехнологий в сельском хозяйстве» Минск, БГАТУ, 2019 Ч2. С 188-190.

К.О. Самойчук, О.О. Ковальов. Струминно-щілинний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків: ХДУХТ, 2019. 77-78 с.

К.О. Самойчук, В.І. Удуд. Застосування протитечійно-струминної гомогенізації для вдосконалення процесу переробки молока. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 79-80 с.

К.О. Самойчук, О.В. Вьюник. Удосконалення процесу змішування рідких компонентів під час виготовлення солодких безалкогольних напоїв. Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : третя міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2019. 234-236 с.

K. Samoichuk, N. Zahorko, V. Oleksiienko, S. Petrychenko. Generalization of Factors of Milk Homogenization // Modern Development Paths of Agricultural Production / Springer Nature: Switzerland AG, 2019. Р. 191–198.

Самойчук К.О., Ковальов О.О. Струйно-щелевой гомогенизатор для переработки молока. Тезисы 4-й Международной научно-практической конференция "Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции" Белорусский государственный аграрный технический університет (21-22 марта 2019 г.) редкол. В. Я. Груданов [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2019. С.118-120

Самойчук К.О., Вьюник О.В. Исследование энергосберегающего способа перемешивания жидкостей при переработке сельскохозяйственной продукции. Тезисы 4-й Международной научно-практической конференция "Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции" Белорусский государственный аграрный технический університет (21-22 марта 2019 г.) редкол. В. Я. Груданов [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2019р. С. 63-65

Самойчук К.О., Удуд В.І. Зниження енергозатрат на переробку молока при використанні протиточно-струминної гомогенізації Тези Міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції» (прийнято до друку)

О.П Ломейко, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті. Тези Міжнародної науково-методичної конференції «Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення» до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва. – Харків, ХДУХТ. – 2019. С 140–142.

Самойчук К.О., В’юник О.В. Експериментальне визначення впливу відстані між форсунками на продуктивність змішувача // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність». – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. С. 247-248.

Самойчук К. О., Ковальов О. О., Борохов І. В., Паляничка Н. О. Аналітичні дослідження енергетичних показників і параметрів якості струминно-щільового гомогенізатора молока // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 19, т. 1. С. 3–18.

Самойчук К. О., Ялпачик В. Ф., В’юник О. В. Вплив відстані між соплами форсунок на характеристики протитечійно-струминного змішувача напоїв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 3–11.

Самойчук К. О., Паляничка Н. О., Циб В. Г., Антонова Г. В. Використання імпульсного гомогенізатора в молочній промисловості // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 12–17.

Самойчук К. О., Ковальов О. О., Паляничка Н. О., Колодій О. С., Лебідь М. Р. Експериментальні дослідження параметрів струминного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків щільового типу // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 117–129.

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Лебідь М.Р. Економічна ефективність впровадження струминного гомогенізатора молока щілинного типу. Розвиток харчових виробництв ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, ХДУХТ, 2019.

Самойчук К.О., Паляничка Н.П., Левченко Л.В. Експериментальні дослідження потужності пульсаційного гомогенізатора молока // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету «Розвиток харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі:проблеми, перспективи, ефективність» 19 листопада 2018 р. – Харків, ХДУХТ. – 2018. – С. 359-360.

Самойчук К.О., Лівик Н.В. Використання протитечійно-струминного диспергування для вдосконалення гомогенізаторів молока. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету «Розвиток харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» 19 листопада 2018 р. – Харків, ХДУХТ. – 2018. – С. 357-358.

Самойчук К.О., Ковальов О.О., Лубко Д.В. Моделювання параметрів струминного гомогенізатора молока щілинного типу. Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 18. Т.2 – 2018. – С. 286–292.

Самойчук К.О. Вібраційні гомогенізатори молока / К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева, В.П. Янович // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця: ВНАУ. – №1 (88) – 2018. – С. 77–82.

Самойчук К.О., Ковальов, Левченко Методика розрахунку дисперсності молочної емульсії в пульсаційному і струминному гомогенізаторах / К.О. Самойчук, О.О.Ковальов, Л.В.Левченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» Бережани, 2018. С. 314–316.

Самойчук К.О. Дуальна форма здобуття освіти студентів спеціальності "Машинобудування"/ К.О. Самойчук, Н.П. Загорко. Удосконалення освітьо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Вип. 21. Зб. наук.-метод. праць. Мелітополь, ТДАТУ. – 2018. – С. 151–158.

Deynichenko G., Samoichuk K., Yudina T., Levchenko L., Palianychka N., Verkholantseva V., Dmytrevskyi D., Chervonyi V. Parameter optimization of milk pulsation homogenizer /Journal of Hygienic Engineering and Design. Vol. 24. Р 63–67. Macedonia. 2018. (SCOPUS, CAB Abstracts database, CABI Full text repository database, Food Science and Technology database, Global Health database , German National Library of Science and Technology (TIB), University Library of Hanover)

Viunyk O., Samoichuk K., Smielov А., Panina V. Experimental investigations of the process of mixing liquids in a counter-jet mixer// Slovak international scientific journal: Bratislava – № 14, (2018). – Vol. 1. – 2018. – Р. 32–37.

Самойчук К.О. Багатократна і багатоступінчаста гомогенізація молока /К.О. Самойчук // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 18. Т.1 – 2018. – С. 22–28.

Самойчук К.О. Обгрунтування параметрів отворів поршня пульсаційного гомогенізатора молока/ Самойчук К.О., Левченко Л.В., Циб В.Г. // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 18. Т.1 – 2018. – С. 274–280.

Самойчук К.О., Левченко Л.В., Паляничка Н.О. Вплив амплітуди і частоти коливань поршня пульсаційного гомогенізатора на дисперсність жирової фази молока. The international research and practical conference "The development of technical Sciences: problems and solutions" (Brno, The Czech Republic, April 27–28, 2018). Brno. С. 72–75.

Загорко Н.П., Самойчук К.О., Левченко Л.В. Експериментальне визначення кратності обробки в пульсаційному гомогенізаторі молока Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Мелітополь-Кирилівка, 7–8 червня, 2018). ТДАТУ, 2018. – С.43.

Самойчук К.О. Інноваційні технології гомогенізації в галузі виробництва молока та переробки молочної продукції . Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Мелітополь-Кирилівка, 7–8 червня, 2018). ТДАТУ, 2018. – С.59.

Дейниченко Г.В. Дослідження діаметру каналу подавання вершків струминного гомогенізатора молока/Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, І.Ю. Пацький // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 17. Т.1 – 2017. – С. 195–205.

Самойчук К.О.Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, ТДАТУ. – Вип. 17. Т.1 – 2017. – С. 178–183.

Самойчук К.О. Визначення вмісту цукрового сиропу в напої при змішуванні у протитечійно-стуминному апараті/ Самойчук, К. О. Паніна, В. В., Полудненко, О. В. //Наукові праці ОНАХТ
Т. 80, вип. 1 – 2017. – С. 164–169.

Дейниченко Г.В. Перспективные конструкции гомогенизаторов молока/Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук// Тўпламга 2017 йил 14 март куни институтда ўтказилган “Озиқ-овқат ва кимёсаноатида чиқиндисиз ва экологик самарадор технологияларни қўллаш” мавзусида Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман иштирокчиларининг илмий маъруза материаллари киритилган. – Наманган шаҳри: НамМПИ, С. 146–148. (14.03.2017 г Республиканская конференция на тему «Применение безотходных и экологически чистых технологии в пищевой и химической промышленности» в Наманганском инженерно-педагогическом институте (Узбекистан) С. 146–148.

Самойчук К.О. Перспективні способи диспергування жирової фази молока/ К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, Л.В. Левченко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі: Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність (18 травня 2017р). Харків, ХДУХТ. – Ч. 1. – С. 280–281.

Дейниченко Г.В. Експериментальні дослідження концентрації цукру під час протитечійно-струминного змішування солодких напоїв / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.В. Полудненко. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі: Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність (18 травня 2017р). Харків, ХДУХТ. – Ч. 1. – С. 280–281.С. 246–247.

Дейниченко Г.В. Визначення оптимальної відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» 19 травня 2016 р. – Харків, ХДУХТ. – 2016. – С. 274–276.

Дейниченко Г.В.Ефективність гомогенізації молока у пульсаційному гомогенізаторі/Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко// Вібрації в техніці та технологіях, ВНАУ: Вінниця. – 2017. №1 (84). – С. 116–121 (110–115). (Index Copernicus, РИНЦ)

Дейниченко Г.В. Визначення впливу подачі молока в пульсаційному гомогенізаторі/Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка, Л.В. Левченко// Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». ВНАУ: Вінниця, 2017. – 3 (98). – С. 12–17./a>

Kovalyov A. Experimental investigations of the parameters of the jet milk homogenizer with separate cream supply/ A. Kovalyov, K. Samoichuk, N. Palyanichka, V. Verkholantseva, V. Yanakov // Technology audit and production reserves, – 2017. №2/3 (34). – P. 33–38.

Samoichuk. K. Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drink/ K. Samoichuk, O.Poludnenko, N.Palyanichka, V. Verkholantseva, S. Petrychenko // Technology audit and production reserves, Poltava State Agrarian Academy: Poltava. – 2017. №2/3 (34). – P. 41–59. (Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles)

Ковальов О.О. Енергетичні витрати перспективних конструкцій гомогенізаторів молока / О.О. Ковальов, Л.В. Левченко, К.О. Самойчук // Збірник праць за підсумками VІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (27-28 квітня 2017р). Київ: ЦП КОМПРИНТ , 2017. – С. 315–316.

Полудненко О.В. Експериментальні дослідження концентрації цукру при протитечійно-струминному змішуванні солодких напоїв / О.В. Полудненко, К.О. Самойчук // Збірник праць за підсумками VІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (27-28 квітня 2017р). Київ: ЦП КОМПРИНТ , 2017. – С. 322–323.

 

Леженкін О. М. Визначення шляху змішування та дотичних напружень в струминному гомогенізаторі молока/О.М. Леженкін, К.О Самойчук., О.О. Ковальов, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 5.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – С. 129–142.

Самойчук К.О. Визначення універсального фактора диспергування жирової фази молока / К.О. Самойчук // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 5–7 вересня. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 17–19.

Дейниченко Г.В. Теоретичні дослідження пульсаційної гомогенізації молока / Г. В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 5–7 вересня. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 42–43.

Дейниченко Г.В. Раціональні параметри струминного гомогенізатора молока / Г. В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 5–7 вересня. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 44–45.

Самойчук К.О. Перспективи використання вібраційних гомогенізаторів молока /К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева Л.В. Левченко // Збірник тез доповідей XVI Міжнародна науково-технічна конференція 26–27 жовтня 2017 р. «Вібрації в техніці та технологіях» – Вінниця : ВНТУ, – 2017. – С. 36–38.

Дейниченко Г.В. Перспективи використання пульсаційного гомогенізатора-диспергатора емульсій / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. 1–3 листопада. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 17–19.

Самойчук К.О.Прискорення емульсії як основний фактор гідродинамічного диспергування жирової фази молока /К.О. Самойчук // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. Наукові праці ХДУХТ: Харків – 2017. – Вип. 2 (26) С.210–220.

Самойчук К.О. Методи аналізу зображень при визначенні дисперсійних характеристик мікро-емульсій методом оптичного мікроскопування/ К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях (11–13 вересня, 2017 р.). Мелітополь: ТДАТУ. – С. 140–142.

Самойчук К.О. Кратність гомогенізації молока / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції". 12.12.2017 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ – 2017. – С. 170-172.

Самойчук К.О.Методика розрахунку потужності пульсаційного гомогенізатора молока/ К.О. Самойчук, Н.П. Паляничка, В.О. Верхоланцева, Л.В. Левченко // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук» (International research and practice conference "Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical sciences: Conference proceedings") Lublin, Polska 27–28 grudzień, 2017 м. Люблін, Республіка Польща 27–28 грудня 2017 р. – Radom: Izdevnieciba "Baltija Publishing" – 2017 – С. 176–179.

Дейниченко Г.В. Синхронізація коливальних і обертальних рухів ротора у пульсаційному гомогенізаторі з вібруючим ротором/Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, А.О. Івженко //Вібрації в техніці та технологіях : Вінниця – 2016. – №1 (81). –С. 122-131. (Index Copernicus (Польша), РИНЦ)

Дейниченко Г.В. Аналіз конструкцій гомогенізаторів молочної промисловості / Г.В. Дейниченко/ К.О. Самойчук, А.О. Івженко, Л.В. Левченко// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2016. – Вип.16, Т.1. – С. 9-15.

Дейниченко Г.В. Конструкції струминних диспергаторів жирової фази молока / Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Ковальов О.О.// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2016. – Вип.16, Т.1. – С. 219-226.

Самойчук К.О. Аналітичні дослідження умов диспергування жирової фази молока в пульсаційному гомогенізаторі/ К.О. Самойчук, Л.В. Левченко// Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету: Дніпропетровськ – 2016. – №1 (39). – С. 64–67. (AGRICOLA (США), РІНЦ)

Самойчук К.О. Методика расчёта степени дисперсности эмульсий/К.О. Самойчук MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2016. Vol.18. No.2. P. 97–102. (Index Copernicus)

Дейниченко Г.В. Аналітичні дослідження енерговитрат пульсаційного гомогенізатора молока/Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко// Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. Наукові праці ХДУХТ: Харків – 2016. – Вип.1 (23) С. 170-181. (Google Scholar)

Самойчук К.О. Механізми диспергування жирових кульок в струминному гомогенізаторі молока/ К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції «Удосконалення процесів і обладнання харчових та хімічних виробництв», ОНАХТ : Одеса. – 2016. – С. 81–85. (5–9 вересня 2016 р.)

Дейничнко Г.В. Вплив кратності обробки молочної емульсії в пульсаційному гомогенізаторі/Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко// Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. Наукові праці ХДУХТ: Харків – 2016. – Вип.2 (24) С. 226–233. (Google Scholar)

Дейниченко Г.В.Струминні гомогенізатори молока / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» 19 травня 2016 р. – Харків, ХДУХТ. – 2016. – С. 274–276.

Самойчук К.О. Підвищення ефективності діяльності молокопереробних підприємств за рахунок впровадження нових типів гомогенізаторів/ К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК" 17-18 листопада Київ: НУХТ. – 2016. – С. 210–211.

Самойчук К.О. Гомогенізація жирової фази молока в пульсаційному апараті з ротором, що вібрує / Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. // IV наукова конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці» (30 жовтня 2016 р., м. Харків). – Харків, Технологічний центр, 2016. – С. 86–87.

Samoichuk K. Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor/ K. Samoichuk, S. Kiurchev, V. Oleksiienko, N. Palyanichka, V. Verholantseva // East Europe Journal 6/11 (84). – Kharkiv: PC «TECHNOLOGY CENTER» – 2016. – P. 16-21. (Scopus, CrossRef, American Chemical Society, EBSCO, Index Copernicus, РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library DOAJ ResearchBib, Polska Bibliografia Naukowa, Directory of Research Journals Indexing, Directory Indexing of International Research Journals, Open Academic Journals Index, Sherpa/Romeo)

Samoichuk, K. Research into usage efficiency of the pulsation machine with a vibrating rotor for milk homogenization [Text] /K. Samoichuk, S. Kiurchev, V.Oleksiienko, N.Palyanichka, V. Verholantseva // EUREKA: Life Sciences, – 2016. – Vol. 6, P. 3–10. doi: 10.21303/2504-5695.2016.00236 (Scopus, ReserchBib, Journalindex, ESJI, IndianScience.in) http://eu-jr.eu/life/article/view/236

Дейниченко Г.В. Аналітичне визначення дисперсності при обробці молока в пульсаційному гомогенізаторі/Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, Л.В. Левченко // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2016. – Вип. 179. – С. 32–39.

Аналітичні дослідження енергетичної ефективності використання пульсаційного гомогенізатора молока// Воробйова О.В. Левченко Л.В. Самойчук К.О. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку сучасної науки" (м. Львів, 2-3 грудня 2016 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. –С. 80–83.

Самойчук К.О. Шляхи енергозбереження при гомогенізації молока / К.О. Самойчук Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за результатами досліджень 2015 року. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК (14-25 квітня 2016 р.). – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 89–90.

Ялпачик О.В. Моделювання процесів у робочій камері пальцевої дробарки О.В. Ялпачик, К.О. Самойчук, С.Ф. Буденко//Наукові праці НУХТ: Київ – 2015. – Том.21, №1. – С. 134 – 141. (Индексируется Index Copernicus · EBSCOhost · CABI Full Text· Universal Impact Factor· Google Scholar)

Самойчук К.О.Методика розрахунку пульсаційного гомогенізатора з вібруючим ротором/К.О. Самойчук, А.О. Івженко//Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету: Вінниця – 2015. – Вип. 1 (89)– Том.2, №1. – С. 133 – 138.

Ялпачик О.В. Дослідження процесів руху зернових часток у робочій камері пальцевої дробарки/ О.В. Ялпачик, С.Ф. Буденко , К.О. Самойчук // Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2015. – Вип.15, Т.1. – С. 57-64.

Самойчук К.О. Визначення відстані між соплами форсунок протитечійно-струминного змішувача безалкогольних напоїв /К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2015. – Вип.15, Т.1. – С. 65-72.

Самойчук К.О. Якість та енергетична ефективність процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків/ К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, В.О. Султанова// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2015. – Вип.15, Т.1. – С. 240-248.

Самойчук К.О. Рівняння зміни площі прохідного перетину модулятора в пульсаційному апараті з вібруючим ротором/К.О. Самойчук, А.О. Івженко// Наукові праці НУХТ: Київ – 2015. – Том.21, №4. – С. 164 – 170. (Индексируется Index Copernicus · EBSCOhost · CABI Full Text· Universal Impact Factor· Google Scholar)

Дейниченко Г.В. Підвищення ефективності процесу гомогенізації молока в пульсаційному гомогенізаторі з вібруючим ротором/ Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 8-11 вересня 2015 року – Мелітополь-Кирилівка, 2015, – с.384 – 386.

Самойчук К.О. Дослідження імпульсного гомогенізатора молока/ К.О.Самойчук, А.О. Івженко, В.О. Султанова // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 8-11 вересня 2015 року – Мелітополь-Кирилівка, 2015, – с.91 – 92.

Самойчук К.О.Струминний гомогенізатор-нормалізатор молока/ К.О.Самойчук, О.О.Ковальов // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 8-11 вересня 2015 року – Мелітополь-Кирилівка, 2015, – с. 93-94.

Самойчук К.О. Змішування рідин у протитечійно-струминному апараті/ К.О.Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» 8-11 вересня 2015 року – Мелітополь-Кирилівка, 2015, – с. 95 – 96.

Самойчук К.О. Підвищення ефективності струминного гомогенізатору молока з роздільною подачею вершків/ К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Наукові праці ОНАХТ: Одеса – 2015. – Вип. 47, Т.1 – С. 67 – 72. (Индексируется в WorldCat)

Самойчук К.О. Обоснование основных параметров струйного гомогенизатора молока/К.О. Самойчук, А.А. Ковалёв, Н.А. Палянычка//Ежемесячный научный журнал Международного научного института "Educatio": Новосибирск – 2015. – №9 (16), часть 1. – С. 114 – 117. (Индексируется The Asian Education Index, GIF, Index Copernicus, SSOAR, BASE, Open Academic Jornals Index)

Самойчук К.О. Ефективність гомогенізації молока в пульсаційному апараті з вібруючим ротором/К.О. Самойчук, А.О. Івженко// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Харків – 2015. – Вип. 166.– С. 98 – 104. (Google Scholar)

Самойчук К.О. Моделирование процесса струйной гомогенизации молока с раздельной подачей сливок/К.О. Самойчук, А.А. Ковалёв, А.А. Бездитный//Вестник Могилёвского государственного университета продовольствия: Могилёв – 2015. – №2 (19). – С. 69 – 76.

Самойчук К.О. Використання нормалізації у струминному гомогенізаторі молока з роздільною подачею вершків /К.О. Самойчук, О.О. Ковальов// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2014. – Вип.14, Т.1. – С. 37-45.

Самойчук К.О. Визначення продуктивності пульсаційного апарату з вібруючим ротором/К.О. Самойчук, А.О. Івженко // Наукові праці ОНАХТ: Одеса – 2014. – Вип. 45, Т.3 – С. 25 – 30.

Самойчук К.О. Определение скорости в модуляторе пульсационного гомогенизатора с вибрирующим ротором//К.О. Самойчук, А.О. Івженко //Вестник Могилёвского государственного университета продовольствия: Могилёв – 2014. – №1 (16). – С. 87 – 99.

Самойчук К.О. Обґрунтування гідродинамічних параметрів процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків /К.О. Самойчук , О.О. Ковальов // Наукові праці ОНАХТ: Одеса – 2014. – Вип. 46, Т.2 – С. 314 – 319. (Индексируется в WorldCat)

Самойчук К.О.Аналитические исследования противоточно-струйного смесителя жидкостей/К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, А.А. Бездитный.//Ежемесячный научный журнал Международного научного института "Educatio": Новосибирск – 2014. – №.7, часть 3. – С. 65 – 68.

Самойчук К.О., Котенко В.І., Макарова Ю.Ю. Дослідження та оптимізація параметрів барабанного просіювача борошна / К.О. Самойчук, В.І. Котенко, Ю.Ю. Макарова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 13, Т.1. – С. 42-49

Самойчук К.О. Результати аналізу конструкцій струминних змішувачів рідких компонентів / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 13, Т.1. – С. 205-211.

Самойчук К.О. Експериментальні дослідження диспергування жирової емульсії в пульсаційному апараті з вібруючим ротором /К.О. Самойчук, А.О. Івженко // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2013.– Вип. 30. – С. 155-161.

Самойчук К.О Механізм руйнування жирових кульок у струминному гомогенізаторі з роздільним подаванням вершків /К.О.Самойчук, О.О.Ковальов// ДонНУЕТ – Донецьк:. – 2013. – Вип. 30. – С.148 – 155.

Самойчук К.О. Результати комп'ютерного моделювання процесу змішування рідких компонентів у струминному змішувачі/ К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2013.– Вип. 30. – С. 300-305.

Самойчук К.О. Визначення резонансних режимів роботи пульсаційного апарата з вібруючим ротором/ К.О. Самойчук, А.О. Івженко // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2013.– Вип. 31. – С. 74-82.

Самойчук К.О. Розрахунок енерговитрат пульсаційного апарата з вібруючим ротором /К.О. Самойчук, А.О. Івженко //Наукові праці Одеської національної академії харчових виробництв : Одеса – 2013.– Вип. 43. – Том 2 С. 133-137.

Самойчук К.О. Аналітичні параметри процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків /К.О. Самойчук, О.О. Ковальов //Наукові праці Одеської національної академії харчових виробництв : Одеса – 2013.– Вип. 43. – Том 2 С. 77-81.

Самойчук К.О. Аналіз сил дроблення жирових кульок в струминному гомогенізаторі /К .О. Самойчук, О.О. Ковальов // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" (ПФ НУБіП України "КАТУ") : Сімферополь – 2013. – Вип.153. – С. 26-34.

Самойчук К.О. Теоретичні основи диспергування в струминному гомогенізаторі молока/ К.О.Самойчук, О.О.Ковальов// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991рр.), д.т.н., проф., член-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва М.І. «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг»19 листопада 2013 року – Харків, 2013, Частина I. – с.382 – 384.

Самойчук К.О. Обгрунтування конструкції змішувача рідких компонентів за допомогою комп'ютерного моделювання/ К.О.Самойчук, О.В.Полудненко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю з дня народження ректора університету (1988-1991рр.), д.т.н., проф., член-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва М.І. «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг»19 листопада 2013 року – Харків, 2013, Частина I. – с.384 – 386.

Самойчук К.О. Механізми диспергування жирової фази в пульсаційному апараті з вібруючим ротором/ К.О. Самойчук, А.О. Івженко// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2013. – Вип.13, Т.7. – С. 11-20.

Самойчук К.О. Обоснование конструкции смесителя жидких компонентов с помощью компьютерного моделирования/ К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сборник научных статей. – Ставрополь: АҐРУС Ставропольского гос. Аграрного у–та, 2013. – 140c. С. 86 – 92.

Самойчук К.О. Експериментальні дослідження струминного гомогенізатора з роздільним подаванням жирової фази / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2012.– Вип. 28. – С. 42-46.

 

Гвоздєв О.В. Комп’ютерне моделювання імпульсного гомогенізатора молока з використанням програмного забезпечення Ansys Workbench / О.В. Гвоздєв, К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка // Обладнання та технології харчових виробництв : Донецьк – 2012.– Вип. 28. – С. 294-299.

Паляничка Н.О. Визначення енерговитрат на процес імпульсної гомогенізації молока Н.О. Паляничка, О.В. Гвоздєв, К.О. Самойчук// Материалы международной научно-практической конференции 25-27 сентября 2012 г.: – Херсон: 2012. – С. 47-48.

Самойчук К.О., Котенко В.І., Іванова В.В. Вдосконалення конструкції матриці шнекової машини для формування цукеркових виробів / К.О. Самойчук, В.І. Котенко, В.В. Іванова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 12, Т.4. – С. 47-55.

Олексієнко В.О., Самойчук К.О., Буденко С.Ф., Свірень М.О. Допоміжні енергозберігаючі системи опалення для малих підприємств / В.О. Олексієнко, К.О. Самойчук, С.Ф. Буденко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 12, Т.4. – С. 246-250.

Самойчук К.О. Аналіз методів оцінювання якості гомогенізації молока/ К.О. Самойчук, О.О. Ковальов, А.О. Івженко// Праці ТДАТУ.: Мелітополь – 2012. – Вип.12, Т.4. – С. 222-229.

Самойчук К.О. Аналітичні дослідження струменевого змішувача сипких компонентів/ К.О.Самойчук, Л.Ю.Ганзіна// Обладнання та технології харчових виробництв. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2011. – Вип. 26. – С. 113-118.

Ялпачик О.В., Самойчук К.О., Гвоздєв О.В. Експериментальне обґрунтування основних параметрів пальцевої дробарки з вертикальним ротором / О.В.Ялпачик, К.О.Самойчук, О.В.Гвоздєв// Тези доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми харчових технологій і харчування. сучасні виклики і перспективи розвитку" 7-9 вересня 2011 р.Донецьк-Святогірськ с. 211-213.

Самойчук К.О. Струминний гомогенізатор з роздільною подачею вершків/ К.О.Самойчук, О.О.Ковальов // Тези доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми харчових технологій і харчування. сучасні виклики і перспективи розвитку" 7-9 вересня 2011 р.Донецьк-Святогірськ с. 172-175.

Ялпачик О.В. Експериментальні дослідження дробарки зерна прямого удару з вертикальним ротором/ О.В.Ялпачик, О.В. Гвоздєв, К.О.Самойчук//Наукові праці ОНАХТ. – Одеса: 2011. – Вип.40, т. 1. – С. 218-222.

Паляничка Н. О. Експериментальне обґрунтування ефективності використання імпульсної гомогенізації молока / Н. О. Паляничка, О.В. Гвоздєв, К. О. Самойчук // Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку: тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. 163–166.

 

Ялпачик О.В. Визначення розподілу величини удару часток по поверхні деки дробарки прямого удару з вертикальним ротором/ О.В. Ялпачик, К.О. Самойчук, О.В. Гвоздєв//Вісник львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження. – Львів. – 2011 - №15. – С.165-173.

Янаков В.П. Підвищення ефективності хлібопекарського підприємства / В.П. Янаков, К.О. Самойчук, А.А. Пупинін // Тези доповідей науково-практичної конференції "Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави" – 15 листопада 2011 р.: - Харків: 2011. С.118-120.

Ялпачик О.В. Визначення напруг руйнування зерна/ О.В. Ялпачик, К.О.Самойчук, О.В. Гвоздєв // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011.– Вип. 11, Т.6. – С. 177-183.

Самойчук К.О. Розробка лабораторного зразка струминного гомогенізатору з роздільною подачею вершків / К.О. Самойчук, О.О. Ковальов // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 77-83.

Самойчук К.О.Вдосконалення конструкції формуючої насадки комбайна 01 MG для виробництва пельменних напівфабрикатів / К.О. Самойчук, Л.Ю. Ганзіна // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 121-129.

Самойчук К.О. Дослідження процесу очищення картоплі та вдосконалення кожуроочисної машини / К.О. Самойчук, Ю.Ю. Колєснік // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011. – Вип. 11, Т.6. – С. 203-211.

Самойчук К.О. Аналіз обладнання для перемішування рідких компонентів / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Праці ТДАТУ : Мелітополь – 2011.– Вип. 11, Т.6. – С. 226-233.

Ялпачик О.В. Експериментальні дослідження якості подрібнення матеріалу по камері дроблення дробарки з вертикальним ротором / О.В.Ялпачик, О.В.Гвоздєв, К.О. Самойчук // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Дніпропетровськ – 2011. – №2. - С.88-91.

Самойчук К.О. Аналіз сил, що діють на жирову кульку під час гомогенізації / К.О.Самойчук, Н.О.Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ. - 2010. – Вип. 10., т.3. - С. 87-92.

Ялпачик Ф.Е. Направления развития тестомесильных машин / Ф.Е. Ялпачик, К.О. Самойчук, В.П. Янаков // Тезисы докладов VІІІ Международной научно-технической конференции "Техника и технология пищевых производств" 27-28 апреля 2011 г. – Могилёв: УО "МГУП", 2011. – Ч.2 – С86-87.

Самойчук К.О. Диспергатори замінників цільного молока/ К.О.Самойчук, П.О.Серков, О.О.Ковальов // Праці ТДАТУ : Мелітополь – Вип. 11, Т.2. – С. 119-125.

Самойчук К.О. Обгрунтування параметрів робочих органів пальцевої дробарки з вертикальним ротором / К.О. Самойчук, О.В.Ялпачик // Обладнання та технології харчових виробництв. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2011. – Вип. 26. – С. 119-125.

Подлубна Я.О. Вплив температури на якість гомогенізації / Я.О. Подлубна, К.О. Самойчук // Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, ТДАТУ. – 2009. – Вип. 8, т. 5. – С. 44-45.

Колєснік Ю.Ю. Методика проектування протитечійно-струменевого гомогенізатора молока / Ю.Ю. Колєснік, К.О. Самойчук // Збірник тез доповідей студентів за підсумками першої міжнародно-практичної студентської конференції "Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв" – Донецьк, ДонНУЕТ, 2009. – С. 106 – 108.

Подлубна Я.О. Вплив температури на процес гомогенізації молока Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-методичної конференції "Перші наукові кроки" 21-22 квітня 2009 року. – Кам’янець-Подільський, ПП Зволейко Д.Г., 2009.с. 223.

Гвоздєв О.В., Самойчук К.О., Оболєнцев О.О. Методика розрахунку та розробка промислового зразка протитечійно-струменевого гомогенізатора молока // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ. - 2008. – Вип. 8., т.7. - С. 21-27.

Самойчук К.О., Костандов Р.О. Аналіз сучасних пристроїв для гомогенізації молока //Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2006. – Вип. 5. Т. 3. С. 38-41.

Гвоздєв О.В., Самойчук К.О. Результати попередніх експериментальних досліджень протитечійно-струменевого гомогенізатора молока// Теорія і практика розвитку АПК: Міжнародний науково-практичний форум, 19-20 вересня 2006 р. – Львів: Львів. держ. агроуніверситет. – Т.2. С. 261 – 262.

 

Самойчук К.О. Вплив відстані між соплами форсунок на параметри протитечійно-струменевого гомогенізатора молока// Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Мелітополь: ТДАТА. - 2006. – Вип. 44. - С. 49-53.

Бабич Д.В., Самойчук К.О. Методика визначення якості гомогенізації молока //Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2007. – Вип.6., Т.3. – С.14-17

Самойчук К.О., Гвоздєв О.В. Дослідження впливу надлишкового тиску та температури молока на якість протитечійно-струменевої гомогенізації // Обладнання та технології харчових виробництв. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – Вип.16. – С.121-126.

Самойчук К.О. Результати експериментальних досліджень протитечійно-струменевого гомогенізатора молока // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Мелітополь: ТДАТА. - 2007. – Вип. 7., т.5. - С. 34-40.

Гвоздев А.В., Самойчук К.О., Кокоулин Э.П. Малоэнергоёмкие способы гомогенизации молока // Сборник трудов АзЧГАА. Технология и механизация животноводства. – Зерноград. – 2005. – Вип. 3. - С.102 – 107

Ковалевич О.Ф., Самойчук К.О. Вдосконалення конструкції нутч-фільтра// Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2005. – Вип. 4. – Т. 3. – С. 5 – 6

Гвоздєв О.В., Самойчук К.О. Метод визначення якості гомогенізації молока// Екотрофологія. Сучасні проблеми. – Біла Церква. – 2005. – С. 213-214

А.В. Гвоздев, К.О. Самойчук, Э.П. Кокоулин. Новые способы гомогенизации молока// Тезисы докладов V-ой международной научно-технической конференции Техника и технология пищевых производств – Могилёв, 2005. – С. 190 – 191

Гвоздєв О.В., Кокоулін Е.П., Самойчук К.О. Фізико-хімічні зміни молока при гомогенізації у насосі відцентрової дії// Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2005. – Вип. 34. - С. 94-97

Гвоздев А.В., Самойчук К.О., Кокоулин Э.П. До методики визначення якості гомогенізації молока// Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Мелітополь: ТДАТА. - 2005. – Вип. 25. - С. 38-42

Гвоздєв О.В., Самойчук К.О. Дослідження механізму руйнування жирових кульок молока при гомогенізації// Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Мелітополь: ТДАТА. - 2005. – Вип. 34. - С. 57-61

Самойчук К.О. Визначення основних параметрів протитечійно-струменевого гомогенізатора молока //Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Мелітополь: ТДАТА. - 2004. – Вип. 18. - С. 101-105

Самойчук К.О. Обґрунтування параметрів форсунок протитечійно-струменевого гомогенізатора молока // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 2004. – Вип. 20. - С. 32-35

Самойчук К.О. Пристрій для здійснення протитечійно-струменевої гомогенізації молока // Збірник матеріалів четвертої міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів "Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи". – Вінниця. – 2004. – С. 215 – 217

Гвоздев О.В., Самойчук К.О. Теоретическое обоснование противоточно-струйного гомогенизатора молока // Труды ТГАТА. – Мелитополь: ТГАТА. – 1999. - вып.2, т.12. С. 61-65

ПАТЕНТИ

Пат.146832, Україна, МПК F30В 13/18. Гнучкий перетворювач енергії хвиль. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Гулевський В. Б., Тимофєєв С.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202006125: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.03.2021, Бюл. № 12/2021.

Пат.146905, Україна, МПК В42F 13/06. Папка для паперів. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Славов В.В., Петров В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202006091: заявл. 22.09.2020: опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13/2021.

Пат.146928, Україна, МПК(2006) С25В 9/00, С 25В 1/04. Пристрій для електролізу води. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Петров В.О., Самойчук К.О., Чебанов А.Б., Галавура М.М. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202006126: заявл. 22.09.2020: опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13/2021.

Пат.147463, Україна, МПК В01F 7/26. Мішалка для рідини. / Самойчук К.О., Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Орел О.О., Гайтанджи О.В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202006063: заявл. 22.09.2020: опубл. 12.05.2021, Бюл. № 19/2021.

Пат.147471, Україна, МПК F26В 9/06. Імпульсна сушарка. / Стручаєв М.І., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Постол Ю.О., Богатирьов І.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202007256: заявл. 13.11.2020: опубл. 12.05.2021, Бюл. № 19/2021.

Пат.147474, Україна, МПК В01F 5/06. Протитечійно-струменевий змішувач. / Стручаєв М.І., Самойчук К.О., Постол Ю.О., В’юник О.В. Паляничка Н.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202007263: заявл. 13.11.2020: опубл. 12.05.2021, Бюл. № 19/2021.

Пат.146083, Україна, МПК F25В 17/06. Пристрій вібро-шугового підморожування. / Стручаєв М.І., Паламарчук І.П., Кюрчев С.В., Самойчук К.О., Верхоланцева В.О., Кюрчева Л.М. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020004962: заявл. 03.08.2020: опубл. 20.01.2021, Бюл. № 3/2021.

Пат.146115, Україна, МПК F23В 40/00. Пристрій подачі твердого палива. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Гулевський В.Б., Галавура М.М. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005303: заявл. 17.08.2020: опубл. 20.01.2021, Бюл. № 3/2021.

Пат.146118, Україна, МПК F23В 40/00, F23В 101/00. Магнітоімпульсний пристрій подачі твердого палива. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Петров В.О., Клик А.В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005306: заявл. 17.08.2020: опубл. 20.01.2021, Бюл. № 3/2021.

Пат.146122, Україна, МПК F16К 17/40. Пристрій індикації перевищення тиску. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Тимофєєв С.О., Петров В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005327: заявл. 17.08.2020: опубл. 20.01.2021, Бюл. № 3/2021.

Пат.146453, Україна, МПК F28D 15/00. Теплотрубний опалюваальний пристрій. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Ковальов О.О., Славов В.В., Гулевський В.Б. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005312: заявл. 17.08.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146455, Україна, МПК G01М 9/00, G01N 3/18. Теплотехнічний імпульсний пристрій. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Гулевський В.Б., Чернецький В.А. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005315: заявл. 17.08.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146456, Україна, МПК F28G 7/00. Пристрій очищення гозотрубного котла. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Ковальов О.В., Паляничка Н.О., Галавура М.М. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005316: заявл. 17.08.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146457, Україна, МПК F24F 7/06. Вентиляційно-нагрівальний пристрій. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Орел О.М., Гулевський В.Б., Абраменко В.В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005317: заявл. 17.08.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146460, Україна, МПК F24D 3/02. Опалювальний пристрій. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Петров В.О., Попова І.О., Мінкін О.В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005320: заявл. 17.08.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146465, Україна, МПК F03D 9/22, F03D 9/37. Вітровий опалювальний пристрій. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Колосов А.Д. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020005325: заявл. 17.08.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146490, Україна, МПК А23N 7/02. Пристрій для очищення картоплі. / Самойчук К.О., Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Паляничка Н.О., Бурцева С.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006076: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146493, Україна, МПК В01F 5/00. Гомогенізатор для рідких продуктів. / Петриченко С.В., Гвоздєв О.В., Самойчук К.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006080: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146497, Україна, МПК F24В 3/00. Піролізний пристрій для приготування їжі. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Петров В.О., Абраменко В.В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006127: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146498, Україна, МПК А22В 3/06. Пристрій забою птиці. / Мілько Д.О., Самойчук К.О., Педченко Г.П., Троїцька О.О., Паніна В.В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006128: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146502, Україна, МПК С25D 5/02. Пристрій гальванічної обробки поверхонь. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Петров В.О., Самойчук К.О., Дубініна С.В., Закревський Д.Д. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006138: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146505, Україна, МПК В01F 7/26. Мішалка. / Самойчук К.О., Стручаєв М.І., Паляничка Н.О., Петров В.О., Галавура М.М. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006141: заявл. 22.09.2020: опубл. 24.02.2021, Бюл. № 8/2021.

Пат.146674, Україна, МПК F24Н 3/00, F24D Опалювальний пристрій. / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Самойчук К.О., Петров В.О., Гулевський В.Б., Трикоз В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u2020006134: заявл. 22.09.2020: опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10/2021.

Пат.143955, Україна, МПК B01F 7/12. Роторно-пульсаційний апарат з ротором, що вібрує. / Кюрчев В.М., Самойчук К.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202000475: заявл. 27.01.2020: опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.

Пат. 146095, Україна, МПК А01J 11/16. Струминно-щілинний гомогенізатор молока. / Кюрчев В.М., Самойчук К.О., Ковальов О.О., Борохов І.В., Кузьмін К.С. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202004994: заявл. 03.08.2020: опубл. 20.01.2021, Бюл. № 3.

Пат. 146094, Україна, МПК В01F 5/00. Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів. / Кюрчев В.М., Самойчук К.О., Ковальов О.О., Борохов І.В., Кузьмін К.С. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202004991: заявл. 03.08.2020: опубл. 21.01.2021, Бюл. № 3.

Пат. 145678, Україна, МПК В01F 5/06. Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів. / Кюрчев В.М., Самойчук К.О., Лебідь М.Р. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. - № u202005000: заявл. 03.08.2020: опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24.

Пат. 141041, Україна , МПК B01F 3/04 A23L 2/54. Пристрій для виробництва аерованих напоїв. / Стручаєв М.І., Самойчук К. О., Паляничка Н.О., Петров В.О., Мараховський В.Б. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201907239, завл. 01.07.2019, опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6.

Пат. 139065, Україна, МПК B01F 5/06. Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів / Кюрчев В. М., Самойчук К. О., Лебідь М. Р., Паляничка Н. О., Левченко Л. В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201903856: заявл. 15.04.2019: опубл. 26.12.2019. Бюл. № 24.

Пат. 139178, Україна, МПК F16F 9/50, B60G 17/015. Магнітореологічний амортизатор / Стручаєв М. І., Петров В. О., Постол Ю. О., Самойчук К. О., Зенюхов І. О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201906143: заявл. 03.06.2019: опубл. 26.12.2019. Бюл. № 24

Пат. 139179, Україна, МПК C01B 3/24, C09C 1/48. Пристрій отримання водню / Стручаєв М. І., Петров В. О., Постол Ю. О., Самойчук К. О., Лисенко О. В., Кузьмін О. І. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201906144: заявл. 03.06.2019: опубл. 26.12.2019. Бюл. № 24.

Пат. 139806, Україна, МПК H01L 35/28. Пристрій утилізації енергії вихлопних газів / Стручаєв М. І., Попрядухін В. С., Петров В. О., Самойчук К. О., Постол Ю. О., Щербінін О. Є. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201906118: заявл. 03.06.2019: опубл. 27.01.2020. Бюл. № 2.

Пат. на винахід 121120, Україна, МКИ5 B01F 7/00, B01F 7/12, B01F 7/28. Роторно-пульсаційний апарат з ротором, що вібрує/ Кюрчев В.М., Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Пацький І.Ю.: заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № a201705637 : заявл. 07.06.2017: опубл. 10.04.2020. Бюл. № 7. (ВИНАХІД)

Пат. 141041, Україна, МПК B01F 3/04, A23L 2/54. Пристрій для виробництва аерованих напоїв / Стручаєв М. І., Самойчук К. О., Паляничка Н. О., Петров В. О., Мараховський В. Б. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201907239: заявл. 01.07.2019: опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6.

Пат. 141748, Україна, МПК B01F 7/12. Роторно-пульсаційний апарат / Кюрчев В. М., Самойчук К. О., Щербаков Д. В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201910216: заявл. 07.10.2019: опубл. 27.04.2020. Бюл. № 8.

Пат. 137533, Україна, МПК B02C 19/06. Дуально-вихровий подрібнюючий пристрій Стручаєв М.І, Самойчук К. О., Постол Ю.О. Паляничка Н. О., Кузьменко В. В. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 201903864, заявл. 15.04.2019. опубл. 25.10.2019. Бюл. № 20.

Пат. на винахід 118613, Україна, МПК A01J 11/16 (2006.01), B01F 5/04 (2006.01), B01F 5/02 (2006.01), B01F 3/08 (2006.01) Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків / Кюрчев В. М., Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Пацький І. Ю. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № a201704288, заявл. 03.05.2017, опубл. 11.02.2019. Бюл. № 3.

Пат. на корисну модель 131218. Україна, МПК: A01J 11/16 (2006.01).Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків / В.М.Кюрчев, К.О.Самойчук, В.О. Олексієнко О.О.Ковальов, М.Р.Лебідь, ТДАТУ. – № u201807062, заяв. 23.06.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1/2019

Пат. на корисну модель 131217. Україна, МПК: A01J 11/16 (2006.01). Струминний гомогенізатор молока з зустрічною подачею вершків / В.М.Кюрчев, К.О.Самойчук, О.О.Ковальов, М.Р.Лебідь, ТДАТУ. – № u201807061, заяв. 23.06.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл. № 2019.

Пат. на корисну модель 131544. Україна, МПК: C02F 103/08 (2006.01), C02F 1/14 (2006.01). Термоелектричний опріснювач / М.І. Стручаєв, Н.П. Загорко, А.Г. Заболоцьких, К.О. Самойчук, В.Г. Тарасенко, Н.О. Паляничка, ТДАТУ. – № u201806104, заяв. 01.06.2018, опубл. 25.01.2019, Бюл.№2/2019.

Пат.134235. Україна, МПК (2006) F24H 1/10 (2006.01), F24D 3/00. Протитечійно-струминний опалювальний пристрій/Стручаєв М.І., Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Постол Ю.О. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201811890, заявл. 03.12.2018, опубл. 10.05.2019. Бюл. № 9/2019.

Пат. 134276. Україна, МПК (2006) F24D 3/00. Тороїдально-вихровий опалювальний пристрій/ Стручаєв М.І., Загорко Н.П., Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Заблоцьких А.Г. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201812239, заявл. 10.12.2018, опубл. 10.05.2019. Бюл. № 9/2019.

Пат. на корисну модель 130454, Україна, МПК: B01F 7/26 (2006.01), Мішалка для рідких компонентів / В.М.Кюрчев, К.О.Самойчук, В.О. Верхоланцева, С.В.Десятов. ТДАТУ. – № u201806107, заяв. 01.06.2018, опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23/2018

Пат. на корисну модель 129459. Україна, МПК: B01F 5/06 (2006.01), B01F 7/0.Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів / В.М.Кюрчев, О.М.Бовкун, К.О.Самойчук, Л.В.Левченко, М.Р.Лебідь. ТДАТУ. – № u201806124, заяв. 01.06.2018, опубл. 25.10.2018, бюл. № 20/2018

Пат. 11058, Україна, МКИ5 А 01 J 11/16. Пристрій для гомогенізації молока / К.О. Самойчук, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, заявитель и патентообладатель Таврійська державна агротехнічна академія. – № 20041008860, заявл. 29.10.2004, опубл. 15.12.2005. Бюл. № 12.

Пат. 6601, Україна, МКИ5 А 01 J 11/16. Пристрій для гомогенізації / О.В. Гвоздєв, К.О. Самойчук, Ф.Ю. Ялпачик, заявитель и патентообладатель Таврійська державна агротехнічна академія. – № 20041008342, заявл. 14.10.2004, опубл. 16.05.2005. Бюл. № 5.

Пат. 7777, Україна, МКИ5 А 01 J 11/16. Спосіб гомогенізації молока / К.О. Самойчук, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, заявитель и патентообладатель Таврійська державна агротехнічна академія. – № 20041008860, заявл. 29.10.2004, опубл. 15.07.2005. Бюл. № 7.

Пат. 36069, Україна, МКИ5 А 01 J 11/00. Пристрій для гомогенізації/ О.В. Гвоздєв, К.О. Самойчук Ф.Ю. Ялпачик, заявитель и патентообладатель Таврійська державна агротехнічна академія. – № 200806589, заявл. 15.05.2008, опубл. 10.10.2008. Бюл. № 19.

Пат. 48954, Україна, МКИ5 B01F 7/28. Пристрій для змішування сипучих компонентів / Савченко І.А., Самойчук К.О., Ялпачик Ф.Ю., заявитель и патентообладатель Таврійський державний агротехнологічний університет. – № 200910980, заявл. 30.10.2009, опубл. 12.04.2010. Бюл. № 7.

Пат. 58741, Україна, МКИ5 A22B 5/00. Пристрій для віділення щелеп великої рогатої худоби / Самойчук К.О., Невинний М.Є., Фучаджи Н.О., заявитель и патентообладатель Таврійський державний агротехнологічний університет. – № 201011228, заявл. 20.09.2010, опубл. 26.04.2011. Бюл. № 8.

Пат. 66085, Україна, МКИ5 В01F 7/00, В01F 5/00. Гомогенізатор для рідких продуктів / Гвоздєв О.В, Паляничка Н.О., Самойчук К.О., Бездітний А.О., Кучеренко В.В., заявитель и патентообладатель Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201106224, заявл. 18.05.2011, опубл. 26.12.2011. Бюл. № 24.

Пат. 69363, Україна, МКИ5 А21С 9/00. Комбайн для виробництва напвфабрикатів / Ганзіна Л.Ю., Самойчук К.О., заявитель и патентообладатель Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201112286, заявл. 20.10.2011, опубл. 25.04.2011. Бюл. № 8.

Пат. 78862, Україна, МКИ5 A23N 15/00, A23N 7/00, A47J 17/00. Диск картоплечистки періодичної дії / Колєснік Ю.Ю., Самойчук К.О., Ялпачик Ф.Ю., заявитель и патентообладатель Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 201207380, заявл. 18.06.2012, опубл. 10.04.2013. Бюл. № 7.

Пат. 90011, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Спосіб змішування рідких компонентів /Самойчук К.О., Полудненко О.В., заявитель и патентообладатель Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 201313938, заявл. 02.12.2013, опубл. 12.05.2014. Бюл. № 9.

Пат. 91740, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Пристрій для струминного змішування рідких компонентів /Самойчук К.О., Полудненко О.В., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201402154, заявл. 03.03.2014, опубл. 10.07.2014. Бюл. № 13.

Пат. 94041, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків /Самойчук К.О., Ковальов О.О., Ялпачик Ф.Ю., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201405239, заявл. 19.05.2014, опубл. 27.10.2014. Бюл. № 20.

Пат. 94048, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Спосіб гомогенізації та нормалізації молока /Самойчук К.О., Ковальов О.О., Ялпачик Ф.Ю., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201405343, заявл. 19.05.2014
опубл. 27.10.2014. Бюл. № 20.

Пат. 98488, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Головка гомогенізатора /Самойчук К.О., Султанова В.О, Ялпачик Ф.Ю., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201412958, заявл. 03.12.2014, опубл. 27.04.2015. Бюл. № 8.

Пат. 100670, Україна, МКИ5 B02C 13/28. Молоток кормодробарки /Соболєвська Н.О., Гвоздєв О.В., Самойчук К.О.
заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 201412959, заявл. 03.12.2014, опубл. 10.08.2015. Бюл. № 15.

Пат. 106554, Україна, МКИ5 B01F 7/12. Роторно-пульсаційний апарат з ротором, що вібрує / Самойчук К.О., Івженко А.О., Ялпачик Ф.Ю., Султанова В.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201511568, зявл. 23.11.15, опубл. 25.04.2016. Бюл. № 8.

Пат. 107458, Україна, МКИ5 B01F 7/12. Роторно-пульсаційний апарат з ротором, що вібрує / Самойчук К.О., Івженко А.О., Ялпачик Ф.Ю., Султанова В.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201511506, заявл. 23.11.15, опубл. 10.06.2016. Бюл. № 11.

Пат. 106522, Україна, МКИ5 A01J 11/16. Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків/ Самойчук К.О., Дейниченко Г.В., Ковальов О.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201511244, заявл. 16.11.15, опубл. 25.04.2016. Бюл. № 8.

Пат. 106521, Україна, МКИ5 A01J 11/00, B01F 3/00. Головка гомогенізатора/ Самойчук К.О., Дейниченко Г.В., Султанова В.О., Ялпачик Ф.Ю., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201511243, заявл. 16.11.15, опубл. 25.04.2016. Бюл. № 8.

Пат. 106533, Україна, МКИ5 A01J 11/00, B01F 3/00. Головка гомогенізатора/ Самойчук К.О., Дейниченко Г.В., Панов А.В., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201511335, заявл. 17.11.15, опубл.25.04.2016. Бюл. № 8.

Пат. 106536, Україна, МКИ5 B01F 3/00, A01J 11/00, A01J 11/16. Головка гомогенізатора/ Самойчук К.О., Дейниченко Г.В., Панов А.В., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201511347, заявл. 17.11.15, опубл.25.04.2016. Бюл. № 8.

Пат. 112264, Україна, МКИ5 A22C 17/00, B02C 18/20. Ножова головка кутера/ Самойчук К.О., Христофоров П.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201605875, заявл. 31.05.2016, опубл. 12.12.2016. Бюл. № 23.

Пат. 112317, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Клапанна головка гомогенізатора/ Кюрчев В.М., Воробйова О.В., Самойчук К.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201606459, заявл. 13.06.2016, опубл. 12.12.2016. Бюл. № 23.

Пат. 112320, Україна, МКИ5 B29C 47/86 (2006.01), B29C 67/00, B33Y 30/00. Друкована головка полімерної нитки в 3D принтері/ Самойчук К.О., Муравйов А.М., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201606482, заявл. 13.06.2016, опубл. 12.12.2016. Бюл. № 23.

Пат. 113030, Україна, МКИ5 A23N 12/00. Вентиляторна мийна машина/ Кюрчев В.М., Самойчук К.О., Степанова І.Є., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201606407, заявл. 13.06.2016, опубл. 10.01.2017. Бюл. № 1.

Пат. 114247, Україна, МКИ5 A23G 7/00, A23G 9/00. Фризер для виробництва морозива/ Кюрчев В.М., Шуляк Н.О., Самойчук К.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201606411, заявл. 13.06.2016, опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5.

Пат. 119871, Україна, МКИ5 A01J 11/00. Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків/ Кюрчев В.М., Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Пацький І.Ю., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201704300, заявл. 03.05.2017, опубл. 10.10.2017. Бюл. № 19.

Пат. 121278, Україна, МКИ5 B01F 5/06 (2006.01), B01F 7/00. Гомогенізатор для рідких продуктів/ Кюрчев В.М., Самойчук К.О., Марченко О.С., Левченко Л.В., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u 201706676, заявл. 27.06.2017, опубл. 27.11.2017. Бюл. № 22.

Пат. 121949, Україна, МКИ5 B01F 7/12 (2006.01). Роторно-пульсаційний апарат з ротором, що вібрує/ Кюрчев В.М., Дейниченко Г.В., Самойчук К.О., Пацький І.Ю., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201705629, заявл. 07.06.2017, опубл. 26.12.2017. Бюл. № 24/2017.

Пат. 122064, Україна, МКИ5 B02C 13/00. Молоткова дробарка/ Кюрчев В.М., Кочкін С.П., Самойчук К.О., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201706654, заявл. 27.06.2017, опубл. 26.12.2017. Бюл. № 24/2017.

Пат. 122548, Україна, МКИ5 A01J 11/16 (2006.01), B01F 5/02 (2006.01). Струминний гомогенізатор молока з роздільною подачею вершків/ Кюрчев В.М., Самойчук К.О., Ковальов О.О., Пацький І.Ю., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201708561, заявл. 21.08.2017, опубл. 10.01.2018. Бюл. № 1/2018.

Пат. 123663, Україна, МПК (2006) A23G 3/10 (2006.01), B28B 13/00. Апарат для виготовлення цукрової вати /Федорець Є.А., Кюрчев В.М., Самойчук К.О. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201706648, заявл. 27.06.2017, опубл. 12.03.2018. Бюл. № 5.

Пат. 123687, Україна, МПК (2006) A22C 17/00, B02C 18/00. Решітка до пристрою для подрібнення харчових продуктів / Кюрчев В.М., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Юркевич О.Е. заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201707531, заявл. 17.07.2017, опубл. 12.03.2018. Бюл. № 5.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Процеси і апарати. Механічні та гідромеханічні процеси: Підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, В. О. Верхоланцева, Н. О. Паляничка, Є. В. Михайлов,О. О. Червоткіна. – Київ : ПрофКнига, 2021. – 466 с.

Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв: підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко, В. О. Олексієнко, С. В. Петриченко, А. А. Пупинін, Г. І. Гавдида. – Київ : ПрофКнига, 2021. – 319 с.

Технологічне обладнання хлібопекарської і макаронної галузі: навчальний посібник / К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка., В.Ф. Ялпачик – Мелітополь: «Видавничий будинок ММД», 2021. — 372 с.: іл.

Вступ до фаху: Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Ковальов О.О., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Паляничка Н.О., Петриченко С.В., Верхоланцева В.О., Колодій О.С.: ТДАТУ. – Мелітополь, 2021. – 180 с.

Samoichuk K., Palianychka N. Analytical studies of piston pulsation homogenization of milk / Technical research and development: collective monograph. International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. р. 297-316.

Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси: Підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко. – Мелітополь: видавничо–поліграфічний центр «Lux» 2020. 330 с.

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції рослинництва: посібник-практикум. / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, В. Ф. Ялпачик, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, О. П. Ломейко. ТДАТУ. – Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2020. – 312 с.

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва: посібник-практикум / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, С. В. Петриченко, О. О. Ковальов: ТДАТУ. –К. ПрофКнига, 2020. – 252 с.

Технологічне обладнання галузі: конспект лекцій / К. О. Самойчук, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева: ТДАТУ. – Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Forward press», 2020. – Ч. 1. – 255 с.

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / Самойчук К. О., Бойко В. С., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Тарасенко В. Г., Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О., Ковальов О. О., Задосна Н. О. / ТДАТУ: за ред. Самойчука К.О. – К : ПрофКнига, 2020. – 428с.

Samoichuk K. O., Palianychka N. O. Impulse milk homogenisation: Collective monograph / Modern engineering research: topical problems, challenges and modernity. – Prague, Czech, Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 460–479.

К.О. Самойчук, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб, Н.П. Загорко, Л.М. Кюрчева, Н.А. Гапріндашвілі. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Навчальний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 185 с.

К.О. Самойчук, В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Циб. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 170 с.

Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Циб В.Г. Процеси і апарати харчових виробництв. Гідромеханічні процеси. Підручник.– – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.

Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Мікульонок І.О., Циб В.Г.Процеси і апарати харчових виробництв. Механічні процеси і технології надвисокого тиску. Підручник. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019.

Удосконалення процесів та обладнання харчової індустрії У 31 [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. Г. В. Дейниченка. Харків : Факт, 2019. 276 с.

Дейниченко Г.В. Протитечійно-струминна гомогенізація молока: Монографія / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, С.В. Кюрчев, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні , 2017. – 188 с

Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.

Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274.

Ялпачик В.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції/ В.Ф. Ялпачик, В.О.Олексієнко, Ф.Ю.Ялпачик, К.О.Самойчук, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буденко. Навчальний посібник: Практикум – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2015. – 196с

Ялпачик В.Ф. Розрахунки обладнання харчових виробництв/ Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Бойко В.С., Самойчук К.О., Олексієнко О.В., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. Навчальний посібник.– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 264с

Ялпачик В.Ф. Монтаж-експлуатація-і-ремонт-машин-та-обладнання-переробних-підприємств.pdf/ Ялпачик В.Ф., Ломейко О.П., Циб В.Г., Ялпачик Ф.Ю., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Шпиганович Т.О. Навчальний посібник: Практикум– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 235с

ON-LINE ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Лівик Н.В. Технологічне обладнання хлібопекарного виробництва, 2021 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Технологічне обладнання для виробництва борошна. 2021 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Технологічне обладнання для виробництва круп, 2021 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Технологічне обладнання для виробництва рослинної олії, 2021 р.

Самойчук К.О., Лівик Н.В. Методи вимірювань основних фізичних величин, 2021 р.

Самойчук К.О., Верхоланцева В.О. Методи теоретичних і експериментальних досліджень, 2021 р.

Самойчук К.О., Ковальов О.О. Принципи конструювання електровимірювальних приладів, 2021 р.

Самойчук К.О., Верхоланцева В.О. Психологія і технологія наукової творчості та апробація результатів наукових досліджень, 2021 р.

Самойчук К.О., Пупинін А.А., Феофанов М.О. Аналіз сировини для виробництва пива, 2021 р.

Самойчук К.О., Пупинін А.А., Феофанов М.О. Основи технології пивоваріння, 2021 р.

Самойчук К.О., Пупинін А.А., Феофанов М.О. Показники якості крафтового пива, 2021 р.

Самойчук К.О., Лівик Н.В. Пошук наукової інформації в науково дослідницькій діяльності, 2020 р.

Самойчук К.О. Загальна методологія наукової творчості, 2020 р.

Самойчук К.О. Люмінесцентний аналіз і спектроскопія, 2020 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Механізація зберігання зернових продуктів, 2020 р.

Самойчук К.О. Радіометричні і радіоспектроскопічні методи аналізу, 2020 р.

Самойчук К.О., Бойко В.С., Тарасенко В.Г. Розділення зернових сумішей в трієрах 2020 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Технологічне обладнання для підготовки зерна до переробки на борошно і крупи, 2020 р.

Самойчук К.О., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Технологічне обладнання для виробництва круп, 2020 р.

Самойчук К.О., Верхоланцева В.О., Лівик Н.В. Використання енергії Сонця в сучасному енергозабезпеченні України, 2020 р.

Самойчук К.О., Лівик Н.В. Використання вторинних енергоресурсів та систем акумуляції енергії в промисловості України, 2020 р.

Самойчук К.О., Верхоланцева В.О., Лівик Н.В. Використання енергії вітру та біопалива в машинобудівній галузі промисловості, 2020 р.

Самойчук К.О., Лівик Н.В. Використання поверхневих, термальних і морських вод для виробництва теплової і електричної енергії, 2020 р.

Самойчук К.О., Пупинін А.А. Дефектування та відновлення типових деталей і з´єднань обладнання харчових підприємств, 2020 р.

Самойчук К.О., Циб В.Г., Пупинін А.А. Експлуатація обладнання з виробництва ковбасних виробів, 2020 р.

Самойчук К.О., Циб В.Г., Лівик Н.В. Основи організації ремонту та діагностування обладнання на харчових підприємствах, 2020 р.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність - завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Педагогічна діяльність - професор кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: "Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв” №0107U008964
Член редакційної колегії наукового фахового видання Праці ТДАТУ (категорія Б наукових фахових видань України)

Організаційна робота - Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади з обладнання переробних і харчових виробництв 2016-2017 н.р. (Харків, ХДУХТ)
Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади з обладнання переробних і харчових виробництв 2017-2018 н.р. наказ №37 –ОД від 13.03.2018
Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади з обладнання переробних і харчових виробництв 2016-2017н.р. 16-19 травня 2017 рр
Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади з обладнання переробних і харчових виробництв 2018-2019 н.р. 16-17 травня 2019 рр.
Керівник студентських наукових робіт-переможців Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу та Обласних конкурсів для обдарованої молоді у галузі науки
Керівник дипломних проектів і робіт – переможців Всеукраїнського конкурсу дипломних проектів і робіт
Член оргкомітету Міжнародної науково-методичної конференції «Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення»
Відповідальний виконавець та член оргкомітету Міжнародних науково-практичних конференцій «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності»
Відповідальний за випуск фахового наукового збірника «Праці ТДАТУ» Член науково-технічної ради НДІ МЗПУ та Вченої ради ТДАТУ ім. Дмитра Моторного.
Член громадської організації «Інтеркультурне гастрономічне коло»
Заступник голови оргкомітета Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв», 24 листопада 2020 року, Мелітополь

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Запорізька обласна державна адміністрація. Подяка лауреата обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки: За високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток науково-дослідної діяльності студентської молоді – 2014.

Запорізька обласна державна адміністрація. Подяка лауреата обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки: За високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток науково-дослідної діяльності студентської молоді – 2016.

Подяка Міністерство освіти у науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. 2017р.

Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради. Почесна грамота: За сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців міста Мелітополя і Запорізької області - 2020р.

Договір на створення науково-технічної продукції з ТОВ ВРМ-АГРО 

Договір про апробацію результатів наукових досліджень ТОВ Нововасилівський завод продтоварів

Договір про науково-технічне співробітництво дослідного господарства Каховське Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України від 7 листопада 2017 року.

Договір про апробацію наукових досліджень ДП ДГ КАХОВСЬКЕ (Херсонська обл.)

Гарант освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

Договір про науково-технічне співробітництво з ННЦ ІМЕСГ 

Договір на створення науково-технічної продукції ЛЮКС АГРОТРЕЙД від 09.07.21 р.