бакалаврат

магістратура

аспірантура

ПЕРЕЛІК ВСІХ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТІ ЗА ОПП “ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ” ОСВІТНЬОГО РІВНЯ БАКАЛАВР ТА МАГІСТР

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ З ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ОПП

Результати анкетування ЗВО освітньо-професійної програми «Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв» (Бакалавр):

Результати анкетування ЗВО освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування» (Бакалавр):

Результати анкетування ЗВО освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування» (Магістр):