ВІдео про кафедру ОПХВ

 Кафедра ОПХВ входить до складу факультету Інженерії і комп’ютерних технологій і веде заняття з 26 дисциплін серед студентів денної та заочної форми навчання на трьох факультетах університету за напрямом підготовки «Машинобудування» та спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Буклет_1

Буклет_2

       Кафедра ОПХВ в своїй роботі постійно контактує з аналогічними кафедрами регіональних вузів, інститутами та університетами України. Викладачі кафедри тісно співпрацюють з базовими підприємствами регіону. В результаті такої співдружності формується актуальна тематика науково-дослідницької та учбово-дослідницької роботи кафедри.

       Для закріплення отриманих в учбовому процесі знань між 15 ведучими переробними підприємствами Запорізької області були налагоджені взаємозв’язки – створена потужна база практики, що включає 2 філіали і дає змогу студентам застосувати свої знання на виробництві та поглибити здобуті навички зі спеціальності.

       Популярність спеціалістів з обладнання та переробки харчових виробництв постійно зростає, особливо в умовах переходу до ринку і входження України в міжнародне інформаційне середовище. 92% випускників спеціальності “Обладнання та переробки харчових виробництв” працевлаштовані.

       На кафедрі запроваджуються найбільш сучасні види навчальних занять: лекції, практичні, лабораторні заняття, комп’ютерний тренінг, розбір конкретних ситуацій, мозкові штурми, ділові ігри, круглі столи, стажування, контрольні, курсові та дипломні роботи, виробнича практика тощо.

     На кафедрі створено зразковий навчальний комплекс з сучасними лабораторіями, лекційною аудиторією, комп’ютерним класом, залою курсового і дипломного проектування, власною фаховою бібліотекою.

 Детальніше про кафедру   https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoHx-jK7ydfI%26amp%3Bfeature%3Dyoutu.be