фото 2021
Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика входить до складу Механіко-технологічного факультету і веде заняття з 26 дисциплін серед студентів денної та заочної форми навчання на трьох факультетах університету за освітньо-професійною програмою «Обладнання переробних і харчових виробництв»  спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.
Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в своїй роботі постійно контактує з аналогічними кафедрами регіональних вузів, інститутами та університетами України. Викладачі кафедри тісно співпрацюють з базовими підприємствами регіону. В результаті такої співдружності формується актуальна тематика науково-дослідницької роботи кафедри.
Для закріплення отриманих в освітньому процесі знань між 15 ведучими переробними підприємствами Запорізької області були налагоджені взаємозв’язки – створена потужна база практики, що включає 2 філіали і дає змогу студентам застосувати свої знання на виробництві та поглибити здобуті навички зі спеціальності.
Популярність спеціалістів з обладнання та переробки харчових виробництв постійно зростає, особливо в умовах переходу до ринку і входження України в міжнародне інформаційне середовище. 92% випускників спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” працевлаштовані.
На кафедрі запроваджуються найбільш сучасні види навчальних занять: лекції, практичні, лабораторні заняття, комп’ютерний тренінг, розбір конкретних ситуацій, мозкові штурми, ділові ігри, круглі столи, стажування, контрольні, курсові та дипломні роботи, виробнича практика тощо.
На кафедрі створено зразковий навчальний комплекс з сучасними лабораторіями, лекційною аудиторією, комп’ютерним класом, залою курсового і дипломного проектування, власною фаховою бібліотекою.
З 3-го січня 2019 року кафедру “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика” очолює Самойчук Кирило Олегович.

133 Галузеве машинобудування

На кафедрі вивчаються дисципліни:

бакалаврат

магістратура

аспірантура

СнимокПри кафедрі працюють наукові гуртки, в яких приймають участь студенти третього і четвертого  курсів та магістратури механіко-технологічного факультету. Щорічно за матеріалами студентської науково-дослідної роботи проводяться наукові конференції та публікуються наукові роботи студентів.
За результатами наукових досліджень викладачів кафедри щорічно друкується збірник наукових праць, який входить до фахових видань Вищої Атестаційної Комісії України.
Колектив кафедри виконує велику громадську та виховну роботу.

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА

ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА

МОНОГРАФІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ОПХВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА

ВІДЕО ПРО КАФЕДРУ ОПХВ

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО КАФЕДРУ