Головним завданням діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету є високоякісна підготовка фахівців, а особливо їх практична підготовка у відповідності до вимог ринку праці. Одним з напрямків підвищення рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти є впровадження дуального навчання.

Дуальна система освіти є реальним шляхом вдосконалення практичної підготовки та головне надання майбутнім фахівцям компетенцій у відповідності до вимог роботодавців. Дуальне навчання не є виробничою практикою, а є гармонічним поєднанням вивчення теоретичного матеріалу та отримання практичних навиків на виробництві. Така форма навчання є прийнятною, перш за все, для мотивованих до самовдосконалення студентів.

В процесі професійної підготовки майбутнього фахівця формується його світоглядна позиція, закладаються основи фахового, економічного та логіко- інформаційного мислення, накопичуються необхідні знання, виробляються вміння та навички, формується здатність працювати у мінливих умовах ринку, приймати самостійні рішення та оцінювати їх з позиції доцільності.

З огляду на те, що на формування майбутнього фахівця великою мірою впливають його практичні навички, в Таврійському державному агротехнологічному університеті продовжується активне впровадження дуальної форми здобуття освіти, яка передбачає встановлення рівноправного партнерства закладів освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття здобувачами освіти досвіду практичного застосування компетенцій та їх адаптації в умовах професійної діяльності.

Дуальна форма здобуття освіти передбачає навчання на робочому місці з виконанням посадових обов’язків відповідно до трудового договору. Така форма здобуття освіти спрямовується, зокрема, і на адаптацію здобувача освіти до першого робочого місця, що відповідає його освітній спеціальності та кваліфікації. Завданням закладу освіти є набуття здобувачем освіти компетенцій, які дадуть змогу йому адаптуватися до різноманітних економіко- технологічних змін. Дуальне навчання сприяє підвищенню рівня практичної підготовки студентів, формує й розвиває в них основні компетенції, що у свою чергу сприяє підвищенню ефективності подальшої професійної діяльності.

Для переходу на дуальну форму здобуття освіти необхідно виявити особисте бажання та пройти конкурсний відбір у роботодавців. Після цьго здобувач освіти укладає тристоронній договір із закладом освіти та роботодавцем щодо навчання за дуальною формою здобуття освіти і має виконувати свої зобов’язання в рамках договору. На підставі укладеного договору видається наказ ректора про перехід на дуальну форму навчаня. На сьогодні такі угоди вже укладено із 130 сучасними підприємствами, організаціями і установами. І є ще чимало підприємств, які відчувають гострий дефіцит у кваліфікованих кадрах і готові до співпраці з університетом для дуального навчання студентів.

Наші партнери:

ТОВ “ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД МІЛЄСТА-УКРАЇНА”, м. Мелітополь 7

ТОВ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД”, м. Мелітополь  1

 5ТОВ “МОЛОЧНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ “ПІВДЕННИЙ”, м. Мелітополь

КТ “ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА”, м. Мелітополь9

14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДІМІОРС”,м. Мелітополь

ТОВ “ФОРОС”, м. Мелітополь3

13

 ТОВ “ТІТАН – 2004”, с. Семенівка Мелітопольського району

ТОВ “ГЕО-ІНЖИНІРІНГ УКРАЇНА”, м. Мелітополь 4

2 ТОВ “РУСЛАН-КОМПЛЕКТ”, м. Мелітополь

ПАТ “ГІДРОСИЛА МЗТГ”, м. Мелітополь 10

8ТОВ «БІОЛ», м. Мелітополь

ТОВ “СВІТАНОК”, м.Мелітополь 6

12МФ ТОВ “ХЕГЕЛЬМАНН ТРАНСПОРТЕ ЮКРЕЙН”, м.Мелітополь

 ПрАТ “БЕРДЯНСЬКІ ЖНИВАРКИ”, м. Бердянськ 11

1 GLOBAL FOOD SYSTEM, м. Запоріжжя

ТОВ “АЗОВСЬКІ ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ”, м. Бердянськ 2

ТОВ “АГРОПАРАДІЗ”, м. Мелітополь

ПП “ЮГ ТЕХ СТАН +”, м. Мелітополь