001

 Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник / Самойчук К. О., Бойко В. С., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Тарасенко В. Г., Паляничка Н. О., Верхоланцева В. О., Ковальов О. О., Задосна Н. О./ТДАТУ;  за ред. Самойчука К.О. – К : ПрофКнига, 2020. – 428с.

Підручник  рекомендований для здобувачів закладів вищої освіти ІІІ і IV рівня акредитації для використання в освітньому процесі підготовки з дисципліни „Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв“.