З метою розширення сфери співпраці, в 2018 році були підписані Договори про науково-технічну співпрацю між кафедрою ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Таврійського державного агротехнологічного університету та Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Центральноукраїнським національним технічним університетом. За умовами цих договорів сторони домовились співпрацювати за наступними напрямками:

 • розвиток і реалізація спільних навчальних, наукових і інших проектів і програм, які є взаємовигідними й викликають взаємну зацікавленість в обох університетах;
 • обмін викладачами, науковцями й студентами в сфері науки й навчання;
 • організація навчання студентів (бакалаврів, фахівців, магістрів) і аспірантів по спільних погоджених навчальних планах;
 • обмін викладачами для читання лекцій, науково-методичних обмінів, підвищення кваліфікації;
 • налагодження й розширення контактів, діяльності й обмінів через навчальні, наукові й інші проекти;
 • організація спільних науково-практичних конференцій, семінарів;
 • розробка й видання спільних наукових і навчально-методичних збірників, підручників і посібників;
 • обмін делегаціями з питань культури, спорту, студентського самоврядування й ін.;
 • обмін навчальною й науковою інформацією;
 • виконання спільних науково – дослідницьких робіт;
 • розробка та виготовлення дослідних та виробничих зразків техніки;
 • консультації у сфері нових технологій;
 • обмін офіційними делегаціями щодо підведення підсумків й обговорення поточних питань співпраці.

Ці Договори визначають загальну мету і напрями співпраці між ВЗО. Договірні сторони вирішують загальні завдання в науково-дослідній і навчально-методичній роботі у конкретно визначених напрямках із залученням окремих структурних підрозділів навчальних закладів.

АКТ здачі-приймання науково-технічної продукції (НТП)

Договір на створення науково-технічної продукції ЛЮКС АГРОТРЕЙД від 09.07.21 р.

Договір про надання інформаційних та консультаційних послуг ТОВ Зоря від 01.08.2019

Договір про науково-технічне співробітництво з ННЦ ІМЕСГ 

Договір про співпрацю з “ТОВ РОВАДІ ГРУПП” від 23.04.2019 р.

Договір на створення науково-технічної продукції з ТОВ ВРМ-АГРО 

Договір про співпрацю з ТОВ Спаська макаронна фабрика

Договір про апробацію результатів наукових досліджень ТОВ Нововасилівський завод продтоварів

Договір про співпрацю між Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) та ТОВ “Нововасилівський завод продтоварів”

Договір про апробацію наукових досліджень ДП ДГ КАХОВСЬКЕ (Херсонська обл.)

Договір про творчу співдружність між ТДАТУ та ДП «Гуляйпільський механічний завод» ПАТ «Мотор Січ»

Угода про співробітництво між Полтавською державною аграрною академією ( м. Полтава) і ТДАТУ

Договір про співпрацю з Українським державним хіміко-технологічним університетом (м. Дніпро)

Договір про співпрацю з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»

Договір про співпрацю з Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Договір про співпрацю з Центральноукраїнським національним технічним університетом

Договір про спільну діяльність між ТДАТУ та ХДУХТ (м. Харків)

Договір про співробітництво між Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) та Національним університетом біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

Договір про співробітництво між Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) та Львівським національним аграрним університетом (м. Дубляни)

Договір на створення науково-технічної продукції (НТП)

Договір про апробацію результатів наукових досліджень з ФОП “TREMVERY” та Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) у 2020-у році

Договір про апробацію результатів наукових досліджень з ФОП “TREMVERY” та Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) у 2022-у році