1 – електродвигун; 2 – ємність для знежиреного молока; 3 –камера гомогенізації; 4 – дроселюючий вентиль; 5 – манометр; 6 – канал подачі вершків; 7 – блок керування насосу подачі вершків; 8 – електричний пускач основного двигуна; 9 – ємність для вершків; 10 – насос для подачі вершків; 11 – насос подачі знежиреного молока.

Розроблений промисловий зразок гомогенізатора дозволяє отримати молочну емульсію з середнім діаметром жирових кульок 0,8 мкм і мають у 4,9–6,7 разів менші питомі енерговитрати, ніж промислово освоєні гомогенізатори молока (у т.ч. клапанні).

Економічний ефект від впровадження розробленого інноваційного гомогенізатора становить 265740–362945 грн, що досягається зниженням питомих енерговитрат на 45–76% і експлуатаційних витрат – на 35–64%. Термін окупності нового гомогенізатора не перевищує 4–9 місяців.