На кафедрі запроваджуються найбільш сучасні види навчальних занять: лекції, практичні, лабораторні заняття, комп’ютерний тренінг, розбір конкретних ситуацій, мозкові штурми, ділові ігри, круглі столи, стажування, контрольні, курсові та дипломні роботи, виробнича практика тощо.

      Створено зразковий навчальний комплекс з сучасними лабораторіями, лекційною аудиторією, комп’ютерним класом, залом курсового і дипломного проектування, власною фаховою бібліотекою і читальним залом, де понад 200 книг представлено у електронному варіанті. Кожна з 5 лабораторій містить закінчені ланцюги переробки молока, м’яса, зерна,хлібобулочних і макаронних виробів, плодоовочевої продукції та містить близько 60 найменувань діючих промислових машин і лабораторних установок. Для комфортної роботи в аудиторіях встановлені спліт-системи кондиціонування повітря, жалюзі і сучасні вікна. Завдячуючи такій матеріальній базі кафедра ОПХВ залишила надзвичайно приємні і “смачні” відчуття у учасників всеукраїнського зльоту відмінників.

DSC_1475

IMG_6145

16

DSC_1484     Основними напрямами інноваційного удосконалення навчального процесу на кафедрі відповідно до вимог кредитно-рейтингової системи є:
–    Використання на лекційних заняттях електронного конспекту лекцій з застосуванням мультимедійного обладнання.
–    Впровадження комп’ютерних методів контролю знань, зокрема тесту-вання.
–   Підготовка електронних підручників.
–    Проведення семінарів, дискусій.
–    Розв’язання ситуаційних завдань, виконання індивідуальних завдань для підвищення рейтингу знань студентів.
–    Ділові ігри.
–    Робота за методами малих груп.DSC_1427

    Електронна бібліотека кафедри постійно поповнюється новими розробками викладачів кафедри і літературою з тематики курсового і дипломного проек-тування та дисциплін, що викладаються на кафедрі.
Для комфортної роботи в читальному залі встановлені спліт-системи конди-ціонування повітря, жалюзі і сучасні вікна.
Розроблено графік підготовки електронних навчально-методичних видань, зокрема електронних підручників.
Читальний зал кафедри обладнаний комп’ютерами та під’єднаний до мережі Internet. Комп’ютери читального залу та комп’ютерного класу кафедри мають єдину мережу Ethernet та загальний доступ до всіх ресурсів бібліотеки. Для збільшення ефективності пошуку розроблений електронний каталог усіх видань, що зосереджені у бібліотеці: як електроннихтак і на паперовому носії, доступ до якого можливий з будь-якого комп’ютера кафедри. Пошук у каталозі здійснюється не лише за назвами творів та авторів і тематикою, але і за будь-якими словами у змісті літературного джерела.
Зараз каталог налічує близько 800 найменувань літератури на паперовому носії і  700– в електронному вигляді і постійно поповнюється.