Тематика дипломних проектів освітнього рівня “Бакалавр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” ОПП “Галузеве машинобудування”

СТРУКТУРА дипломного проєкту ОР «Бакалавр» здобувачів вищої освіти механіко-технологічного факультету спеціальності «Галузеве машинобудування»

Титульний аркуш пояснювальної записки до дипломного проєкту 2021

Бланк завдання на дипломний проєкт форма n-9.01

Організація збору даних та оформлення супровідної документації на дипломний проєкт

РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання дипломних проектів для здобувачів рівня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве машинобудування»

Розділ 1

ДО РОЗДІЛУ 1 – АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗБІРНИК ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Розділ 2

ДО РОЗДІЛУ 2 – ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ МАШИНИ

ПАТЕНТНИЙ ПОШУК НАПРЯМКУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Розділ 3

ДО РОЗДІЛУ 3 – РОЗРАХУНОК ВДОСКОНАЛЕНОЇ МАШИНИ

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ

Оформлення технологічних документів для графічної частини

Розділ 4 

Законодавство України про охорону праці

Перелік основнихнормативно-законодавчих актів

ДО РОЗДІЛУ 4 – ОХОРОНА ПРАЦІ

Розділ 5 

До розділу 5 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ