Снимок

Ялпачик В.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Буденко  С.Ф., Циб В.Г. Практикум з ремонту обладнання переробних і харчових виробництв; Навчальний посібник./В.Ф. Ялпачик,Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф.Буденко, В.Г.Циб.- Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015.-235 с.

Посібник рекомендований для студентів навчальних закладів III і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі при вивченні дисципліни «Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств».