МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ для здобувачів вищої освіти БАКАЛАВР 4, 2с курси 21-22н.р 

Список літератури для виконання курсового проекту