Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни ТОПХВ

Приклад оформлення курсового проекту

Приклад оформлення титульної сторінки курсового проекту
Приклад оформлення креслень курсвого проекту з дисципліни ТОПХВ

Список літератури для виконання курсового проекту