Наукова робота викладачів кафедри ведеться за науковою підпрограмою
“РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ”
Керівник підпрограми: к.т.н., проф. Ф.Ю. Ялпачик.

Робота ведеться за такими напрямками:
1. Вдосконалення процесів та обладнання для переробки і зберігання зерна, переробки відходів та вторинних продуктів сільськогосподарського виробництва
Керівник: к.т.н.,проф. Ялпачик Ф.Ю.
Виконавці: Верхоланцева В.О., Олексієнко В.О., Бойко Т.Ю., Бойко В.С., Червоткіна О.О.
2 .Розробка технологій обробки холодом рослинної сировини при зберіганні.
Керівник: к.т.н.,проф. Ялпачик Ф.Ю.
Виконавці: Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Тарасенко В.Г., Ломейко О.П., Єфіменко Л.В., Пасохін О.Б.
3 .Підвищення ефективності процесів та обладнання для диспергування та гомогенізації харчових емульсій і змішування рідких компонентів
Керівник: к.т.н.,проф. Ялпачик Ф.Ю.
Виконавці: Самойчук К.О., Циб В.Г., Івженко А.О., Полудненко О.В., Ковальов О.О., Паляничка Н.О., Левченко Л.В., Петриченко С.В.