На кафедрі “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора

Ф.Ю. Ялпачика” викладаються наступні дисципліни:

ОБОВ’ЯЗКОВІ:

ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА: