Снимок

Механізація переробки і зберігання плодоовочевоі продукціі : Навч. Посібник. / О.В. Дацишин, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач За ред. О.В. Дацишина – К.: Мета, 2003. – 288с.

Описано засоби механізації переробки та зберігання плодів і овочів з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки. Розглянуто конструкції і принципи дії машин, апаратів та обладнання потоково-технологічних ліній переробки плодоовочевої продукції. Для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ – IV рівнів акредитації з напряму «Механізація та електрифікація сільського господарства» (спеціальність «Механізація сільського господарства»).