Консульта́ція — форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
(Матеріал з Вікіпедії)
Консультація
4.27. Консультація − вид навчального заняття, на якому студент отримує відповіді від НПП на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
4.28. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно від того, чи НПП консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.
4.29. Обсяг часу, відведений НПП для проведення консультацій з конкретної дисципліни, визначається робочим навчальним планом.
(витяг з ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ТАВРІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ   Розглянуто і затверджено: вченою радою університету Протокол № 9 від «26» травня 2015 року)

Графік консультацій викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика на на осінній семестр 2023-2024н.р.

Графік консультацій викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика на весняний семестр 2021-2022н.р.

Графік консультацій викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика на осінній семестр 2021 – 2022 н.р.