Робота над НДР передбачає участь студентів в конференціях, наукових семінарах та конкурсах студентських наукових робіт. Студенти беруть активну участь у вузівських наукових семінарах, міжвузівських конкурсах студентських наукових робіт і наукових конференціях. Кращі наукові роботи, виступи студентів відзначені грамотами та дипломами.

Результати НДРС кафедри свідчать про високий її рівень. Щорічно студентами спеціальності «Галузеве машинобудування»:

 • публікуються більше 80–100 наукових праць;
 • виходять більше 10–15 патентів;
 • приймають участь у 5-6 міжнародних і регіональних конференціях;
 • впроваджується в начальний процес і виробництво 2–3 наукові розробки;
 • готується до публікації збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету;
 • готується 10–12 наукових робіт до участі в конкурсі на кращу студентську наукову роботу І туру,
 • 1–2 роботи до ІІ туру конкурсу студентських наукових робіт та обласних і регіональних конкурсів,
 • 1–2 студенти стають переможцями Всеукраїнських або регіональних наукових конкурсів.

Всеукраїнські  конкурси де лауреатами стають студенти кафедри:

 • Конкурс “Молоді науковці” – всеукраїнський конкурс наукових проектів (м. Київ);
 • Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентської молоді (м. Київ, Харків, Одеса)
 • Всеукраїнський зльот відміників (м. Київ, Мелітополь, Одеса)
 • Областний конкурс наукових проектів для молодих науковців (м. Запоріжжя)
 • Стипендіальна програма фонду Віктора Пинчука “Завтра.UA” (м. Київ)

В організації НДР студентів кафедри забезпечується зв’язок з навчальним процесом. Більшість тем курсових проектів та робіт з дисциплін кафедри таких як “Технологічне обладнання харчових виробництв”, “Процеси і апарати”, “Технологічне обладнання підприємств з переробки продукції рослинництва (тваринництва)” та “Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв”  пов’язується з напрямками науково-дослідної роботи.

Кафедра віддає належне значення НДРС стосовно підготовки наукових кадрів для галузі. Найкращі випускники кафедри щорічно поступають до магістратури та аспірантури.

Результати роботи наукових гуртків кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за 2021-2022 н.рік

Результати роботи наукових гуртків кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за 2020-2021 н.р.

Результати роботи наукових гуртків кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за 2019-2020 н.р.

Результати роботи наукових гуртків кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика за 2018-2019 н.р.

Оптимізація процесу протитечійно-струменевої гомогенізації молока

Дослідження процесу формування пельмених напівфабрикатів

Дослідження процесу очищення кожури в абразивній кожурочисній машині

Дослідження процесу подрібнення м’ясної сировини на м’ясорізальному вовчку

Розробка рецептури плавленого сиру та пристрій для здійснення процесу плавлення

Розробка та обгрунтування параметрів струминно-поршньового гомогенізатора молока

Обгрунтування параметрів процесу змішування напоїв у протитечійно-струминному змішувачі

Дослідження струминного диспергування з роздільною подачею вершків