Снимок

Удосконалення процесів та обладнання харчової індустрії У 31 [Текст] : колективна монографія / за заг. ред. Г. В. Дейниченка. Харків : Факт, 2019. 276 с.

У монографії приведені результати аналітичних та експериментальних досліджень з удосконалення процесів і переробки харчової сировини рослинного та тваринного походження. Наведено розробки технічного оснащення процесів до впровадження в харчову промисловість.

Видання призначене для використання в навчальному процесі підготовки магістрів і бакалаврів кваліфікації інженер-механік та інженер-технолог підприємств харчової та переробної промисловості. Матеріал буде корисним для наукових і практичних працівників, які займаються переробкою харчової сировини, а також для широкого кола читачів, професійні інтереси яких пов’язані з харчовими технологіями.