На кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика механіко-технологічного факультету ТДАТУ існує тісний зв’язок з провідними виробничниками машинобудівних та переробних підприємств.

На регулярних зустрічах, що проводяться на базі кафедри, обговорюються проблеми підготовки кваліфікованих фахівців на сучасному етапі розвитку країни. Порушуються питання теоретично-практичних курсів викладання навчальних дисциплін, актуальності викладання вибіркових навчальних дисциплін, проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти на передових переробних виробництвах різних форм власності.   Зустрічі такого рівня допомагають ураховувати прямі інтереси внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів під час оформлення освітніх програм.

Спільна взаємодія науково-педагогічного колективу, студентів університету з виробничниками та роботодавцями, сприяє більшій популяризації спеціальності, дозволяє вчасно реагувати на пропозиції ринку праці щодо професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців.

Викладачі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика мають великий досвід роботи на виробництві та регулярно проходять стажування на провідних переробних підприємствах міста та області. Отриманий досвід дає змогу викладачам піднятися ще на одну професійну сходинку і сприяє вдосконаленню науково-педагогічної діяльності.

ОЛЕКСІЄНКО ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Освіта:

 • 1989 рік закінчив з відзнакою Мелітопольський інститут механізації сільського господарства; спеціальність – механізація сільського господарства; кваліфікація – інженер-механік.

Професійний досвід:

 • 1989-1993 р.р. – інженер-технолог цеху автоматизації і механізації виробництва Мелітопольського моторного заводу;
 • 1993-1995 р.р.  – інженер по маркетингу відкритого акціонерного товариства “КТЕП” (КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО);
 • 1995-1997 р.р. – інженер-механік ІІ категорії енерго-механічного відділу акціонерного товариства “Мелітопольпродмашкомплект”;
 • 1997-1999 р.р. – інженер-механік І категорії енерго-механічного відділу акціонерного товариства “Мелітопольпродмашкомплект”;
 • З 1999 р. по теперішній час працює на кафедрі ОПХВ ТДАТУ.

ПЕТРИЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Освіта:

 • 1978 – 1982 – Мелітопольський автомоторний технікум, спеціальність «двигуни внутрішнього згоряння», кваліфікація – технік-механік (з відзнакою).
 • 1986 – 1992 – Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація – інженер-механік (заочно з відзнакою).
 • 1993 – 1996 – Таврійська державна агротехнічна академія, аспірантура за спеціальністю «Механізація сільськогосподарського виробництва» (з відзнакою).
 • 2014 – 2016 – Таврійський державний агротехнологічний університет, спеціальність «Машинобудування», кваліфікація – бакалавр (заочно з відзнакою).

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук. Спеціальність 05.20.01 – механізація сільськогосподарського виробництва. Диплом КН № 014513 від 17.06.1997 р.

 Вчене звання:

Доцент кафедри механізації переробки сільськогосподарської продукції. Атестат доцента ДЦ № 003309 від 10.11.2011 р.

Професійний досвід:

 • 12.07.1980 – 18.09.1980 – Ульянівський автозавод імені В.І.Леніна, СКП-43, слюсар механо-складальних робіт 3 разряду.
 • 01.03.1981 – 31.05.1981 – Ульянівський автозавод імені В.І.Леніна, СКП-43, слюсар механо-складальних робіт 3 разряду.
 • 01.04.1982 – 26.04.1982 – Мелітопольський моторний завод, ремонтно-механічний цех, різальник металу 3 разряду.
 • 28.04.1982 – 15.05.1985 – Служба на Військово-морському флоті.
 • 24.06.1985 – 11.08.1987 – Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів, механічний цех № 3, токар 4 разряду.
 • 11.08.1987 – 29.04.1988 – Орган державного приймання Державного комітету СРСР зі стандартизації на Мелітопольському заводі тракторних гідроагрегатів, старший інженер.
 • 29.04.1988 – 05.02.1990 – Орган державного приймання Державного комітету СРСР зі стандартизації на Мелітопольському заводі тракторних гідроагрегатів, представник держприймання.
 • З 05.04.1990 по теперішній час – МІМСХ, ТДАТА, ТДАТУ на посадах техніка 1 категорії НДЧ, старшого лаборанта кафедри ТМ і ТММ, асистента, старшого викладача, доцента кафедри МПСГП (ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика).

ЦИБ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ

 Освіта:

 • 1985 рік – Мелітопольський інститут механізації сільського господарства; спеціальність – механізація сільського господарства; кваліфікація – інженер-механік сільського господарства по організації та технології ремонту машин.

Професійний досвід:

 • 1977-1979 р.р. – слюсар інструментального цеху, Ремонтно-механічний завод, м. Макєєвка;
 • 1985 р. – технолог, Ремонтно-механічний завод, м. Макєєвка;
 • 1986 р. – начальник інструментального відділу, Ремонтно-механічний завод, м. Макєєвка;
 • 1986-1988 р.р. – начальник механоскладального цеху, Ремонтно-механічний завод, м. Макєєвка;
 • 1988 р.- асистент кафедри «Механізація тваринництва»
 • 2000 р. – старший викладач кафедри «Механізація тваринництва»
 • 2000-2003 р.р. – заступник декана з навчальної роботи, факультет “Механізація сільського господарства”, Таврійська державна агротехнічна академія.
 • 2003-2007 р.р. – заступник декана з навчальної роботи, факультет “Переробки та зберігання  продукції сільського господарства”, Таврійська державна агротехнічна академія.
 • 2007-2019 р.р. – заступник декана з навчальної роботи, факультет “Інженерії та комп’ютерних технологій”, ТДАТУ.

 

Вже стала традиційною участь провідних виробничників в якості голів екзаменаційних комісій  з підготовки студентами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» до комплексних державних кваліфікаційних екзаменів.

ГАНЗІНА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Голова комісії комплексного державного кваліфікаційного екзамену освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

 Освіта:

 • 1992-1995 р.р. Мелітопольський автомоторний технікум; спеціальність – економіка та планування в галузях народного господарства; кваліфікація – технік-економіст.
 • 1995-2000 р.р. – Таврійська державна агротехнічна академія; спеціальність – механізація сільського господарства; спеціалізація – механізація переробки та зберігання с / г продукції; кваліфікація – інженер-механік.
 • 1998-2001 р.р. – Василівський державний аграрний технікум; спеціальність – виробництво м’ясних продуктів; кваліфікація – технік-технолог.

 Професійний досвід:

 • 2012-2016 – начальник технічного відділу ПАТ «Агропромислова компанія»;
 • 2006-2012 – начальник технічного відділу ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат»;
 • 2001-2006 – інженер I категорії бюро по впровадженню нових виробництв ВАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат»;
 • З 01.06.2016 – по теперішній час – головний інженер ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат».

ФЕОФАНОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Голова комісії комплексного державного кваліфікаційного екзамену освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

Освіта:

 • У 1996 році закінчив Севастопольський державний технічний університет, де здобув кваліфікацію інженера-системотехніка.

Професійний досвід:

 • до цього часу комерційний директор ПП «Діміорс» м. Мелітополь.

КОСТРИЦЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Голова комісії комплексного державного кваліфікаційного екзамену за галуззю знань 0505 – «Машинобудування та матеріалообробка» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Освіта:

 • 2002 р. – закінчила Таврійську державну агротехнічну академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобула кваліфікацію інженера-механіка (диплом АР № 17530184);
 • 2010 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 «Технологія продуктів харчування» (диплом ДК № 059301), Національний університет харчових технологій, м. Київ;

Професійний досвід:

 • ПП «Молокозавод-ОЛКОМ», м. Мелітополь на посаді інженера-технолога, мікробіолога з функціями інженера-технолога;
 • В теперішній час інженер з якості Веселівського заводу сухого обезжиреного молока.