Снимок

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу  Підручник / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Ро­гач, М.М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 479 с.: іл.

Описано засоби механізації переробки сільськогосподарської продукції з урахуванням останніх досягнень науки і техніки. Розглянуто конструкції і принципи дії машин, апаратів і обладнання потоково-технологічних ліній переробки зерна, м’яса та молока.

Для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Може бути ко­рисним працівникам переробної галузі агропромислового комплексу.