ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

на цій сторінці ви можете переглянути та завантажити сертифікати

Другої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв»

 (23 листопада, 2021 р.)

Учасник конференції Сертифікат учасника
1. Erkebayeva Saparkul Erkebayeva Saparkul
2. Evlash Viktoria Evlash Viktoria
3. Khanzharov Nurlan Khanzharov Nurlan
4. Omon Isikhuemhen Omon Isikhuemhen
5. Potapov Volodymyr Potapov Volodymyr
6. Singissov Azret Singissov Azret
7. Struchaiev M.I. Struchaiev M.I
8. Александрова А.О. Aleksandrova Anhelina
9. Алієва О.Ю. Aliieva O.
10. Ангеловська А.О. Anhelovska А.
11. Антоненко В.А. Antonenko V.
12. Бандура І.І. Bandura Iryna
13. Баранік П.В. Baranik P.
14. Батраченко О.В. Batrachenko Oleksandr
15. Белінська С.О. Belinska Svitlana
16. Бойко В.С. Boiko Valentyn
17. Верхоланцева В.О. Verkholantseva Valentyna
18. Вилущак І.С. Vylushchak I.
19. Газзаві-Рогозіна Л.В. Hazzavi-Rohozina Liudmyla
20. Гапріндашвілі Н.А. Haprindashvili Nona
21. Горєлков Д.В. Goryelkov Dmitro
22. Гребченко Ю.С. Hrebchenko Yuliia
23. Гузар У.Є. Huzar Uliana
24. Гузенко В.В. Guzenko Vasil
25. Данченко М.М. Danchenko Mikola
26. Данченко О.О. Danchenko Olena
27. Дегтярюк М.О. Dehtiariuk Maksym
28. Дейниченко Г.В. Deinychenko Hryhorii
29. Денищенко Л.В. Denyshchenko Liudmyla
30. Дереза О.О. Dereza Olena
31. Дереза С.В. Dereza Serhii
32. Діканова О.В. Dikanova Oleksandra
33. Дмитревський Д.В. Dmitrevskij Dmitro
34. До Хай Уєн Do Khai Uien
35. Єременко О.А. Yeremenko Oksana
36. Жукова В.Ф. Zhukova Valentyna
37. Загорко Н.П. Zahorko Nadіia
38. Задосна Н.О. Zadosna Nataliia
39. Заліканов К.С. Zalikanov K.
40. Зарецька Д.К. Daria Zaretska
41. Здоровцева Л.М. Zdorovceva Lyubov
42. Зибайло С.М. Zybailo Serhii
43. Золотухіна І.В. Zolotuhina Inna
44. Іванов А.М. Ivanov А.
45. Іванова І.Є. Ivanova Iryna
46. Калина В.С. Kalyna V.S.
47. Калугіна І.М. Kalugina Irina
48. Капітанова Т.М. Kapitanova T.
49. Карман Т.В. Tetiana Karman
50. Карпова М.Р. Karpova M.
51. Кирильченко  М.В. Kyrylchenko M.
52. Клименко О.Ю. Klymenko О.
53. Коваленко Н.В. Kovalenko Nataliia
54. Ковальов О. О. Kovalov Oleksandr
55. Ковальова О.С. Kovalova Olena
56. Колісниченко Т.О. Kolisnychenko Tetiana
57. Колодій О. С. Kolodii Oleksandr
58. Коляденко В.В. Koliadenko Viktoriia
59. Кононикін В.Д. Kononykin Vitalii
60. Кононович Р.О. Kononovych R.O.
61. Кошулько В.С. Koshulko V.S.
62. Кузьмінська І.М. Kuzminska Inna
63. Кулик А.С. Kulyk Alina
64. Кюрчев В.М. Kyurchev Volodymyr
65. Кюрчев С.В. Kiurchev Serhii
66. Кюрчева Л.М. Kiurcheva Lyudmila
67. Лебедєв Є.В. Lebediev Ye.V.
68. Лебідь М.Р. Lebid Mykhailo
69. Леутіна Д.О. Leutina Daryna
70. Літвінчук А.Р. Litvinchuk Anastasiia
71. Лукашова А.В. Lukashova Anastasiia
72. М’ячина О.В. Miachyna О.
73. Майборода Д.О. Daniil Maiboroda
74. Маркін А.М. Markin A.
75. Машезова А.І. Mashezova Alina
76. Мережко І.Ю. Merezhko I.
77. Миколенко С.Ю. Mikolenko Svitlana
78. Мироненко В.С. Myronenko Valeriia
79. Мирончук В.Г. Myronchuk Valerii
80. Михайлов Є.В. Mykhailov Yevhen
81. Мовчан С.І. Movchan Serhii
82. Москалець А.С. Moskalets Anna
83. Мурликіна Н.В. Murlykina Nataliia
84. Нікітюк Я.Д. Nikitiuk Yaroslav
85. Олексієнко В. О. Oleksiienko Vadym
86. Паляничка Н.О. Palianychka Nadiia
87. Паска М.З. Paska Mariya
88. Перкун І. В. Perkun Iryna
89. Петриченко С.В. Petrychenko Serhii
90. Петров В. О. Petrov Viktor
91. Пилипенко Л.М. Pylypenko Liudmyla
92. Погребняк А. В. Pohrebniak Andrii
93. Погребняк В.Г. Pohrebniak Volodymyr
94. Прісс О.П. Priss Olesia
95. Пупинін А.А. Pupynin Andrіi
96. Руденко Т.В. Rudenko T.
97. Рухлінський В.В. Rukhlinskyi Vladyslav
98. Сабодашко Н.Д. Sabodashko Nataliia
99. Самойчук  К. О. Samoichuk Kyrylo
100. Самохвал  В. А. Samokhval Vitalii
101. Сердюк М. Є. Serdiuk Maryna
102. Скринник В.І. Skrynnyk V.
103. Сова Н.А. Sova Nataliya
104. Сухенко В.Ю. Sukhenko Vladyslav
105. Тарасенко В. Г. Vira Tarasenko
106. Тертишний О.О. Tertyshnyi Oleh
107. Тішин В.С. Tishyn Vladislav
108. Федянович Г.В. Fedianovych Hanna
109. Фесак Є.М. Fesak Yevheniia
110. Фурсов О.В. Fursov Oleksii
111. Худайбердієва К.А. Khudaiberdiieva Kristina
112. Червоний В.М. Chervonij Vitalij
113. Червоткіна О.О. Chervotkina Oleksandra
114. Череута Д.В. Chereuta D.
115. Чернушенко О.О. Chernushenko Olena
116. Чурсінов Ю.О. Chursinov Yurij
117. Шеховцова Д. Shekhovtsova Diana
118. Ющенко К.О. Yushchenko Karyna
119. Ялпачик В.Ф. Volodymyr Yalpachyk