24 листопада 2020 року кафедрами «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» і «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи» Таврійського державного агротехнологічного  університету імені Дмитра Моторного була організована та проведена міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв». Приймаючи до уваги існуючу епідеміологічну ситуацію, конференція проводилась в онлайн-режимі з використанням платформи ZOOM.

Програмою конференції була передбачена робота чотирьох секцій, яка була спрямована на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства та інноваційних підходів та креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії.

Оргкомітет конференції отримав 101 доповідь від 194 науковців з 28 закладів вищої освіти (Україна, Угорщина, США). Під час обговорення доповідей конференції схвалено основні положення наукових доповідей учасників конференції,  відзначено їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл.

За результатами інтернет-конференції сформовано збірник матеріалів конференції, який розрахований на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів та студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців для харчової та переробної промисловості, торгівлі, ресторанного, готельного та туристичного господарств.

Проведення конференції дало можливість встановити та закріпити  зв’язки зі спорідненими ЗВО. Оргкомітет висловлює щиру подяку всім учасникам конференції та сподівається на подальшу плідну співпрацю в науковій та науково-дослідній діяльності!