З 4 по 6 вересня 2019 р. Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі була проведена третя міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності».

Оргкомітет конференції отримав 126 матеріалів доповідей науковців з 59 навчальних закладів та організацій 17 країн світу (Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Грузія, Ізраїль, Ірак, Іспанія. Італія, Казахстан, Китай, Марокко, Норвегія, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Узбекистан, Україна).

Конференція проводилась на базі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика ТДАТУ імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь) та СОК «Салют» ТДАТУ імені Дмитра Моторного на березі Азовського моря (с.м.т. Кирилівка). Також відбулась екскурсія до Національного історико-археологічного заповіднику “Кам’яна могила”.

В рамках проведення конференції продемонстровано роботу обладнання харчових виробництв на базі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика, відбулися пленарне та секційні засідання, круглі столи, які були спрямовані на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства та інноваційних підходів та креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії.

За результатами обговорення доповідей конференції схвалені основні положення наукових доповідей учасників конференції,  відзначено їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл. Встановлені зв’язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень споріднених ЗВО та проведення спільних наукових досліджень.

Згідно з резолюцією ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», вважається за доцільне розширювати і поглиблювати дослідження за наступними напрямками:

  • розробка сучасного обладнання харчових виробництв;
  • удосконалення процесів переробки сільськогосподарської сировини;
  • розробка нових прогресивних технологій харчових продуктів із заданими властивостями;
  • використання системи НАССР для удосконалення існуючих та створення нових технологій продукції високого рівня безпечності та якості;
  • розробка стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанної індустрії з метою створення умов для посилення їх конкурентоспроможності.

Пропонується активізувати роботу: з рекламування та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності і укладанню угод на виконання наукових досліджень і розробок за замовленнями підприємств; з підготовки пропозицій щодо комерціалізації завершених науково-дослідних робіт для формування електронної бази даних із метою розміщення їх в міжуніверситетській мережі трансферу технологій та активізувати роботу вчених до виходу зі своїми розробками на ринок, створення своїх компаній або продажу ліцензій на технології іншим фірмам, щоб спонукати вчених звертати свої дослідження в реальні джерела доходів.

Важливими пунктами резолюції конференції є наступні:

  • Здійснювати роботу із активного залучення колег зі споріднених ЗВО, а також представників ділових кіл різних міст України, закордонних організацій та фірм до спільних наукових розробок в межах програми Горизонт 2020.
  • Розвивати партнерство з промисловцями і підприємцями та проведення спільних науково-практичних семінарів, конференцій з метою залучення їх до створення нових та впровадження існуючих видів обладнання, технологій у виробництво.
  • Розширювати міжнародні зв’язки шляхом проведення спільних конференцій та опублікування робіт зарубіжних науковців у фахових українських виданнях та науковців України у зарубіжних виданнях.

    Оргкомітет ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності»  висловлює подяку офіційним партнерам конференції:   КТ “ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА” та ПП «ДІМІОРС» за підтримку, надану під час організації та проведення конференції.

Інформаційний супровід: Тарасенко В.Г., доц. кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Снимок

Снимок

Снимок

Снимок

Снимок

Фото конференції для скачування 
Відео про конференцію
Фото конференції для перегляду