герб ОПХВ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  герб ХТГРС

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв»

яка відбудеться на базі кафедр обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика і харчових технологій та готельно-ресторанної справи  Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 24 листопада 2020 року

До участі в конференції запрошуються викладачі й співробітники закладів освіти, науково-дослідних установ, здобувачі наукових ступенів, докторанти, аспіранти, магістранти та студенти, фахівці і керівники харчових, переробних, сільськогосподарських підприємств, готелів і ресторанів.

 Планується робота таких секцій:

  1. Тенденції та перспективи розвитку обладнання харчових і переробних виробництв.
  2. Удосконалення процесів і технологій виробництва харчової продукції та переробки сільськогосподарської сировини.
  3. Проблеми безпеки та якості харчової продукції.
  4. Інновації підприємств готельно-ресторанної індустрії.

Надіслані матеріали розміщуються на сайті конференції. Їх обговорення проводиться на форумі конференції. По завершенні її роботи надіслані тези  будуть опубліковані у вигляді збірника матеріалів конференції.

Кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:

Кюрчев Володимир Миколайович, докт. техн. наук., проф., член-кореспондент НААН України, ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Перший заступник голови оргкомітету:

Надикто Володимир Трохимович, докт. техн. наук., проф., член-кореспондент НААН України, проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Заступники голови оргкомітету:

Самойчук Кирило Олегович, докт. техн. наук, доц., завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Прісс Олеся Петрівна,

докт. техн. наук., проф., завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Члени оргкомітету конференції:

Кюрчев Сергій Володимирович, докт. техн. наук., проф. кафедри технології конструкційних матеріалів, декан механіко-технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (Україна)

Іванова Ірина Євгенівна, к.т.н., доцент кафедри плодоовочівництва, виноградарства і біохімії, декан факультету агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (Україна)

Omon Isikhuemhen,  Professor in the Biology department at North Carolina Agricultural & Technical State University (USA)

Белінська Світлана Омелянівна, докт. техн. наук., проф. кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю  Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)

Дейниченко Григорій Вікторович, докт. техн. наук., проф., завідувач кафедри процесів та устаткування харчової і готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна)

Євлаш Вікторія Владленівна, докт. техн. наук., проф., завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна)

Мирончук Валерій Григорович, докт. техн. наук., проф. кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій (Україна)

Пилипенко Людмила Миколаївна, докт. техн. наук., проф., заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри біохімії, мікробіології і фізіології харчування Одеської національної академії харчових технологій (Україна)

Сердюк Марина Єгорівна, докт. техн. наук., проф. кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (Україна)

Сухенко Владислав Юрійович, докт. техн. наук., проф., завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції Національного університету біоресурсів і природокористування України (Україна)

Шингисов Азрет Утебаевич, докт. техн. наук., профессор, заведующий кафедрой технологии и безопасности продовольственных продуктов Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова (Республика Казахстан)

Ялпачик Володимир Федорович, докт. техн. наук., проф. кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (Україна)

Програма міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 24 листопада 2020 р.

Приклад тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 24 листопада 2020 р.

Заявка на участь у конференції

Запрошення на міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію

Запрошення ZOOM для підключення до міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 24 листопада 2020 р.

Координатор конференції:

Жукова Валентина Федорівна, к.с-г.н., доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Тел. +38 068 255 16 76  E-mail: valentyna.zhukova@tsatu.edu.ua