ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА ЯЛПАЧИКА ФЕДОРА ЮХИМОВИЧА

Ялпачик Федір Юхимович народився 17 вересня 1947 року в місті Мелітополі в робітничій родині.1

Середню освіту Федір Ялпачик здобував  в початковій школі №3, середній школі №1 і середній школі №25 міста Мелітополя. Будучи школярем віддавав перевагу точним наукам, відвідував технічні гуртки Станції Юних Техніків, захоплювався радіоаматорством. Атестат про середню освіту (а на той час це було 11 класів) Федір Юхимович отримав в вечірній школі робітничої молоді, тому що з липня 1964 року він був прийнятий учнем слюсаря механо-складальних робіт в експериментальний цех Мелітопольського моторного заводу (МеМЗ). За період з липня 1964 до жовтня 1967 року він опанував професії слюсаря механоскладальника і слюсаря електромонтажника і з вересня 1967 року Федір Юхимович працював слюсарем електромонтажних робіт 3 розряду в лабораторії контрольно-вимірювальних приладів.

2

Одночасно з трудовою діяльністю в експериментальному цеху МеМЗ, Федір Юхимович поступив на вечірній загально-технічний факультет Мелітопольського інституту механізації сільського господарства (МІМСГ), а після його закінчення – на заочний факультет цього ж інституту, який закінчив в 1970 році та одержав кваліфікацію інженера-механіка.

В жовтні 1967 року Федір Ялпачик звільнився з заводу і був прийнятий на посаду лаборанта кафедри „Опір матеріалів і деталі машин“, потім і завідуючого лабораторією цієї ж кафедри. Саме з жовтня 1967 року починається майже 50-ти річний безперервний стаж Федора Юхимовича в нашому ВНЗ, спочатку інституті, потім академії і нарешті університеті.

В 1970 році, одержавши вищу освіту, Федір Ялпачик був призваний на військову службу водієм спеціальної техніки в авіаційній частині, де прослужив 1 рік.

Після служби Федір Юхимович знову повертається до рідного МІМСГу і з 1971 по 1976 рік працює на посадах старшого лаборанта каф. „Основи взаємозамінності“ та завідуючого лабораторією кафедри „Ремонт машин“. За цей період, окрім матеріального забезпечення і безпосередньої участі в навчальній роботі, бере активну участь в науковій роботі кафедри, займаючи за сумісництвом посади молодшого та старшого наукового співробітника госпрозрахункових наукових тем, укладених з Мелітопольським заводом тракторних гідроагрегатів (МЗТГ) і Державним науково-дослідницьким технологічним інститутом м. Москви. Тематика наукових досліджень мала за мету удосконалення агрегатів гідросистем енергонасичених тракторів Т-150 і Т-150К. Під час цих досліджень Ф.Ю. Ялпачик напрацьовував теоретичні основи і експериментальну частину майбутньої дисертації.

3

З вересня 1976 по жовтень 1980 року – працює асистентом кафедри „Теплотехніка і гідравліка“, виконуючи всі види навчального навантаження з дисципліни „Основи гідравліки“. В 1979 році подає до захисту дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за темою „Дослідження ущільнення шарових важелів перемикання золотників розподілювачів тракторних гідросистем з метою підвищення їх післяремонтного ресурсу“ в спеціалізовану вчену раду Саратовського інституту механізації сільського господарства і успішно її захищає. Практичні результати дисертації впроваджені в виробництво на МЗТГ.

Період з 1980 по 1998 пов’язаний з роботою Федора Юхимовича на кафедрі „Механізація тваринницьких ферм“ на посадах ст. викладача, в. о. доцента, доцента. Деякий час він виконував обов’язки завідувача кафедри. Працюючи на кафедрі МТФ, Ф.Ю. Ялпачик займався науковими дослідженнями за напрямком механізації приготування кормів, зокрема удосконаленням машин для їх подрібнення. Була практично завершена дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук, але за деякими об’єктивними обставинами, до захисту вона не була представлена. Крім наукової праці Федір Юхимович приймав активну участь в громадському житті колективу, тривалий час був заступником декана факультету Механізації сільського господарства.4

З вересня 1998 року почався новий етап в діяльності Федора Юхимовича – він був призначений завідувачем кафедри „Механізація переробки і зберігання сільськогосподарської продукції“ (МПЗСГП).

В 2000 році Ф.Ю. Ялпачик був призначений на посаду декана факультету Механізації сільського господарства з одночасним виконанням за сумісництвом обов’язків завідувача кафедри МПЗСГП, яка в 2005 році була перейменована в кафедру „Обладнання переробних і харчових виробництв“. У тому ж 2005 році Федір Юхимович обійняв посаду декана знов створеного факультету «Переробка і зберігання продукції сільського господарства» (ПЗПСГ), який в 2007 році був перейменований у факультет інженерії і комп’ютерних технологій (ІКТ).     В вересні 2007 року після досягнення 60-річного віку за власним бажанням Федір Юхимович залишив посаду декана факультету ІКТ і повністю перейшов до завідування кафедрою ОПХВ.

5

Загальний стаж його науково-педагогічної діяльності складає 42 роки, упродовж яких ним написано та видано близько 200 наукових та науково-методичних робіт. Серед них 12 підручників і навчальних посібників з грифами Міністерств аграрної політики та освіти і науки України, 45 авторських свідоцтв і патентів. Під його керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації, спрямовані на вдосконалення параметрів роботи обладнання переробних і харчових виробництв.

За роки плідної праці Федір Юхимович багаторазово заохочувався подяками, преміями та цінними подарунками, був нагороджений відзнаками «Знак Пошани», «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ та ІІІ ступенів, «Заслужений викладач ТДАТУ». За видатні заслуги в навчальній та науково-методичній роботі Федору Юхимовичу Ялпачику в 2010 році було присвоєне вчене звання Професора.

Федір Юхимович пішов з життя 24 квітня 2017 року і з 26 квітня цього року наказом Ректора університету № 48-ОД за вагомий особистий внесок у розвиток і розбудову кафедри обладнання переробних і харчових виробництв, значні досягнення у справі підготовки висококваліфікованих фахівців та науково-педагогічних працівників, особисті досягнення у науково-технічній діяльності та значний вклад у розвиток освіти кафедра «Обладнання переробних та харчових виробництв» була перейменована в кафедру «Обладнання переробних та харчових виробництв імені професора Ф.Ю.Ялпачика»