В лабораторії холодильного устаткування проводяться заняття з дисципліни «Холодильне устаткування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», з дисципліни «Холодильна техніка та обладнання в консервній промисловості» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 181 «Харчові технології».

Дисципліна «Холодильне устаткування» є заключною у цілому ланцюгу дисциплін професійно-практичної підготовки фахівця технічного напряму.

Серед них: парова компресійна холодильна машина, установка для вакуумування парової компресійної машини, установка для експериментальної оцінки параметрів парової компресійної машини, установка для експериментальної оцінки параметрів компресора об’ємної дії, холодильна шафа, льодогенератор, установка для перевірки холодильного контуру холодильної машини на герметичність холодильного контуру. Компресор холодильної машини 2ФУС9, компресор ФГ–0,1 тощо.