Однією із складових дисципліни “Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання” є лабораторна робота ДЕФЕКТАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ“. Мета роботи: закріплення знань по методах визначення залишкового ресурсу деталей обладнання галузі. Одержання практичних навичок дефектування типових деталей та вузлів обладнання.

Дефектація – це процес виявлення стану деталей і сполучень шляхом порівняння фактичних показників з даними технічної документації, де наведені нормальні, допустимі і граничні значення розмірів деталей, зазорів та натягів сполучень, а також відхилення від норми і від взаємного розташування поверхонь деталей та інші параметри їх стану. Під час дефектації виявляють дефекти, що виникають у деталях в результаті зношування, корозії, утоми матеріалу і інших процесів та роблять висновки про подальше використання деталей.

В результаті дефектації деталі поділяють на п’ять груп:

 • придатні, параметри яких перебувають у межах, що допускаються для використання з деталями, що були в експлуатації або новими;
 • придатні, параметри яких перебувають у межах, що допускаються для роботи тільки з новими деталями;
 • непридатні, що втратили працездатність, але її можна відновити в умовах даного підприємства;
 • непридатні, що втратили працездатність, ремонт і відновлення яких можливі тільки на спеціалізованих підприємствах
 • непридатні, які по своєму стану не можуть бути використані надалі; їх здають в утіль.

Основне завдання дефектації – не пропустити на складання деталі, ресурс яких вичерпаний або менший за міжремонтний строк, і не вибракувати деталі, придатні до подальшого терміну служби без ремонту.

Організація технологічного процесу дефектації залежить від виду і потужності виробництва. Великі підприємства, які мають достатню ремонтну базу, всі заходи по ремонту обладнання проводять у ремонтних цехах. У майстернях аграрних підприємств де ремонтують обладнання їх переробних підрозділів дефектація виконується на тих робочих місцях, де проводять ремонт обладнання. При цьому, необхідний для дефектації інструмент, пристосування і прилади можуть постійно перебувати на дільницях де виконується ремонт або у інструментальній коморі майстерні.

Під дефектом розуміють кожну окрему невідповідність деталі встановленим вимогам. Дефекти у загальному випадку підрозділяють по ряду класифікаційних груп:

 • можливості виявлення – на явні і приховані;
 • значимості – на малозначні, значні і критичні;
 • причинах виникнення – конструктивні, технологічні, експлуатаційні;
 • по можливості усунення – на усувні і неусувні.
 • Явні – це дефекти, які визначають візуально або передбаченими у нормативно-технічній документації методами і засобами (мікрометражним, ваговим та ін.).
 • Приховані – це дефекти, які виявляють спеціальними методами контролю, що одержали назву методів дефектоскопії.
 • Малозначні – дефекти, що не проявляють істотного впливу на використання деталей, їх довговічність.
 • Значимі – дефекти, що суттєво впливають на використання деталей, їх довговічність.
 • Критичні – це дефекти, при наявності яких використання деталей по призначенню неможливе.
 • Конструктивні – дефекти, поява яких обумовлена порушенням правил конструкторської розробки виробу.
 • Технологічні – дефекти, поява яких обумовлена порушенням правил технології виготовлення або ремонту виробу.
 • Експлуатаційні – дефекти, поява яких обумовлена експлуатацією.
 • Неусувні – дефекти, усунення яких технічно неможливе або економічно недоцільне.
 • Усувні – усунення технічно можливе та економічно доцільне.

Снимок

Снимок