Матеріали конференції 23.11 Програма конференції 23.1123 листопада 2021 року кафедрами «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» і «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи» Таврійського державного агротехнологічного  університету імені Дмитра Моторного буде організована та проведена Друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв». Приймаючи до уваги існуючу епідеміологічну ситуацію, конференція буде проводитись в онлайн-режимі з використанням платформи ZOOM.

Метою конференції було заслуховування та обговорення доповідей учасників з актуальних питань підвищення енергоефективності обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, визначення перспективних шляхів розвитку та удосконалення технології процесів переробки продукції харчування, виробітки креативних та інноваційних рішень при проектуванні технологічного обладнання підприємств готельно-ресторанної галузі.

У вступному слові до учасників конференції в.о. проректора з наукової роботи ТДАТУ, доктор с.-.г. наук, проф. Оксана Єременко привітала учасників та відзначила важливість проведення конференції.

В ході зустрічі, в рамках роботи чотирьох секцій, що було заплановано програмою конференції, були заслухані доповіді науковців з актуальних питань переробки сільськогосподарської продукції та питань готельно-ресторанної справи.

Про популярність та необхідність проведення такого роду конференцій свідчить велика кількість надісланих матеріалів від 107 авторів-науковців з 14 ВНЗ України та Казахстану.

Під час обговорення доповідей конференції схвалено основні положення наукових доповідей учасників конференції,  відзначено їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл.

Організаційний комітет висловлює вдячність за участь в роботі секцій та за наданий матеріал, який за результатами роботи конференції зібрано в збірник матеріалів конференції.