кафедра
Участь викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика у публікаціях збірника науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти»

Викладачі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика прийняли участь у публікаціях збірника науково-методичних праць “Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти”  ТДАТУ, 2022. – Вип. 25. – 348 с.

изображение_viber_2022-02-22_10-15-12-169
Захист дипломних робіт здобувачами освітнього ступеню «Магістр» спеціальності «Галузеве машинобудування»

21-22 лютого 2022 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.

изображение_viber_2022-02-17_09-10-07-985
Комплексний державний кваліфікаційний екзамен у здобувачів заочної форми навчання ОР «Бакалавр» спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”

17 лютого 2022 року на кафедрі «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» у Навчально-науковому інституті загальноуніверситетської підготовки відбувся комплексний державний кваліфікаційний екзамен (КДКЕ).

кафедра
СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю.ЯЛПАЧИКА НА ПАТ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М’ЯСОКОМБИНАТ»

Керівництво ТДАТУ приділяє велику увагу питанням організації та проведенню підвищення кваліфікації своїх педагогічних працівників, зміцненню зв’язків з провідними закладами вищої освіти, підприємствами та організаціями в Україні і за її межами.

изображение_viber_2022-02-08_13-23-04-272
Конференція з захисту звітів із переддипломної практики в групі 21 МБГМ

Важливою частиною підготовки до написання та захисту кваліфікаційної роботи, що дозволяє здобувачам вищої освіти отримати освітній ступінь «магістр» є збір і обробка інформації про підприємство (закріплену базу проходження практики).

изображение_viber_2022-02-10_12-36-23-780
Захист дипломних робіт здобувачами освітнього ступеню «Магістр» спеціальності «Галузеве машинобудування»

10 лютого 2022 р. на кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика відбулась атестація здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.