1

Доктор технічних наук,  професор кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Самойчук Кирило Олегович 

Народився 9 квітня 1979 року в м. Мелітополь, має повну вищу освіту, навчався з 1996 по 2002 рік у Таврійській державній агротехнічній академії за спеціальністю «Механізація сільського господарства» (диплом з відзнакою – у 2001 році закінчив Таврійський агротехнологічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та у 2002 році здобув кваліфікацію магістра з цієї ж спеціальності).

Трудовий шлях розпочав у вересні 2002 року на посаді асистента кафедри механізації переробки сільськогосподарської продукції Таврійської державної агротехнічної академії.

З листопада 2003 р. по листопад 2006 р – аспірант денної форми навчання Таврійської державної академії.

В 2008 році захистив дисертацію кандидата технічних наук.

В 2009 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв  (рішення Атестаційної колегії МОНМС України від 28 квітня 2009 року)

В 2011 році – присвоєно вчене звання доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв (рішення Атестаційної колегії МОНМС України від 10 листопада 2011).

З грудня 2014 по грудень 2017 р. – докторант Таврійського державного агротехнологічного університету з відривом від виробництва.

З грудня 2017 р. Самойчук Кирило Олегович – доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Федіра Юхимовича Ялпачика.

В грудні 2018 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук в Харківському державному університеті харчування та торгівлі.

З січня 2019 р. – працює на посаді завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика.

В березні 2019 року – отримав диплом доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Самойчук К.О. має більше 200 публікацій, з яких 2 наукові монографії, 9 посібників і підручників, 41 патент, більше 100 статей у фахових наукових виданнях, більше 15 – у закордонних виданнях (включаючи 3 публікації в журналах, включених у базу даних Scopus).