Професійна орієнтація – науково обґрунтована система взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізації здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір професії або на зміну виду трудової діяльності.

Об’єктом професійної орієнтації є учні  (9-11 класів) закладів загальної середньої освітни, здобувачі освітнього рівня «Молодший спеціаліст», що навчаються у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації та інші категорії населення, які бажають отримати вищу освіту.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ НА КАФЕДРІ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА


Метою профорієнтаційної роботи на кафедрі ОПХВ імені Ф.Ю. Ялпачика є підготовка до свідомого професійного самовизначення та становлення особистості, узгодження інтересів особи та суспільства у виборі сфери професійної діяльності, фаховий відбір майбутніх кваліфікованих кадрів для різних галузей промисловості України.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ В  ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

ДИРЕКТОРИ ШКІЛ РЕГІОНУ В ТАВРІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Завдання професійної орієнтації:

 •  сформувати мотивацію молоді до здобуття вищої освіти;
 •  забезпечувати професійною консультацією, ознайомленням з правилами      вибору професії;
 •  надавати інформацію учням старших класів закладів загальної середньої освіти щодо освітніх послуг, які здійснюються університетом;
 •  розробляти та реалізовувати систему інформації про спеціальності та освітньо-професійні програми, за якими здійснюється підготовка в університеті;
 • ознайомлювати з правилами прийому до університету;
 • підвищувати імідж університету;
 • залучати обдаровану молодь до навчання в університеті;
 • організовувати інформаційну кампанію щодо збільшення кількості студентів магістратури та бажаючих пройти перепідготовку чи підвищити кваліфікацію в університеті;
 • розробляти довідкові та рекламно-інформаційні матеріали для потенційних абітурієнтів;
 • організовувати проведення Всеукраїнських предметних олімпіад для майбутніх абітурієнтів в закладах загальної середньої освіти, закріплених за кафедрою;
 • висвітлювати інформацію для абітурієнтів на сайтах кафедри, факультету та університету;
 • організовувати різноманітні заходи на базі кафедри ОПХВ імені Ф.Ю. Ялпачика спрямовані на популяризацію спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (ОПП – Обладнання переробних і харчових виробництв) серед учнів старших класів закладів загальної середньої освіти.

Снимок

Снимок

Снимок