Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2021 р.

З 1 по 30 вересня 2020 року у ТДАТУ відбулася I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ» ЗА ПІДСУМКАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2020 РОКУ. Асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика  Ковальов О.О. прийняв активну участь уконференції, результатом якої є опублікування 7-ми тез-доповідей у Матеріалах конфренції.
01-18 листопада 2020 року на механіко-технологічному факультеті Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра моторного відбулася VIII Всеукраїнська  науково-технічна конференція магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2020 року в якій студенти спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” прийняли активну участь. Тези доповідей і повідомлень поданих на науково-технічну конференцію представлені в матеріалах конференції.
24 листопада 2020 року кафедрами «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» і «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи» Таврійського державного агротехнологічного  університету імені Дмитра Моторного була організована та проведена міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв». Програмою конференції була передбачена робота чотирьох секцій, яка була спрямована на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства та інноваційних підходів та креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії. Оргкомітет конференції отримав 101 доповідь від 194 науковців з 28 закладів вищої освіти (Україна, Угорщина, США). Під час обговорення доповідей конференції схвалено основні положення наукових доповідей учасників конференції,  відзначено їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл. За результатами інтернет-конференції сформовано збірник матеріалів конференції, який розрахований на наукових та практичних працівників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів та студентів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців для харчової та переробної промисловості, торгівлі, ресторанного, готельного та туристичного господарств.
26 лютого 2021 року асистент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Ковальов О.О. прийняв участь у  I Міжнародній науково-практичній конференція молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі», яка проводилась на базі кафедри технічного сервісу та систем в АПК ТДАТУ. Конференція проводилась  в онлайн-форматі на платформі ZOOM. В роботі конференції взяли участь більше 150 співробітників закладів вищої освіти як України, так і ближнього зарубіжжя. За результатами роботи конференції було сформовано Програму І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» та видано Збірник Матеріалів конференції.