Ломейко Олександр Петрович

Посада: Проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри «Обладнання переробних і харових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика»

Базова вища освіта: Закінчив факультет механізації сільського господарства Таврійської державної агротехнічної академії в 1997 році за спеціальністю «Інженер-механік»
спеціалізація «Механізація переробки сільськогосподарської продукції»

Вчене звання: Доцент
В 2009 році отримав вчене звання доцента кафедри технології переробки та зберігання продукції сільського господарства
№ диплома 12 ДЦ № 022862

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2007 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Одеської державної академії холоду. Спеціальність 05.05.14 - холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання
№ диплома ДК №041091

Email: oleksandr.lomeiko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • заморожування та вакуумне охолодження плодів, овочів і ягід
  • термодинамічні процеси
  • насосні установки
  • проектування переробних підприємств
  • автоматизація освітнього процесу у ВНЗ

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2000 р. на посаді асистента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв, з 2007 р. – деканом факультету агротехнологій та екології та за сумісництвом на посаді доцента кафедри технології переробки та зберігання продукції сільського господарства, а з 2011 року на посаді проректора з науково-педагогічної роботи ТДАТУ та за сумісництвом на посаді доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доцента Ломейка Олександра Петровича

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Ломейко О.П., Пупинін А.А., Тішин В.С. Обргунтування конструкції змішувача-дозатора екструдера у кондитерському виробництві / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 145-147.

Ломейко О.П., Пупинін А.А., Шуваєв А.С. Обгрунтування конструкції вальцьового плющильного верстату для круп і зернобобових після їх варіння і підсушування / Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24 листопада 2020 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. С. 169-171.

Lomeiko O., Yefimenko L., Tarasenko V. Vacuum Cooling Technology for Pre-Cooling of Cherry Fruits/ Modern Development Paths of Agricultural Production / Springer Nature: Switzerland AG, 2019. Р. 281-288.

Петриченко С. В., Олексієнко В. О., Ломейко О. П. Аналіз дозаторів пакувальних машин для сипучих матеріалів //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. с. 35-42.

Самойчук К. О., В’юник О. В., Ломейко О. П., Галько С. В. Теорія та практика використання струминного змішування в сільськогосподарській та харчовій галузях економіки України // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 55-64.

Харитонова А. І., Олексієнко В. О., Петриченко С. В., Ломейко О. П. Лабораторні дослідження впливу технологічних факторів на процес пророщування солоду// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 65-71.

Паляничка Н. О., Циб В. Г., Лівик Н. В., Ломейко О. П. Дослідження коефіцієнту корисної дії та балансу потужності зернової дробарки// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 88-97.

Ломейко О.П., Самойчук К.О., Олексієнко В.О. Розвиток дуальної форми освіти, як дієвого механізму підвищення якості підготовки фахівців // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 13 – 17.

Олексієнко В.О., Ломейко О.П., Петриченко С.В. Професійно-технічне навчання в ТДАТУ //Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 32 -42

Ломейко О.П., Самойчук К.О., Олексієнко В.О. Аналіз якості підготовки студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 348-352

Ломейко, О. П.Впровадження внутрішньої системи моніторингу якості освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті / Кюрчев, В. М., Ломейко, О. П. //Збірник науково-методичних праць «Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі», - Мелітополь, 2019. - Вип.22, - С. 4-8.

О.П Ломейко, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті. Тези Міжнародної науково-методичної конференції «Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення» до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва. – Харків, ХДУХТ. – 2019. С 140–142.

O. Lomeyko, L. Yefimenko, V. Tarasenko, O. Dereza Vacuum cooling technolo-gy for pre-cooling of cher-ry fruits // International Research and Practice Conference «Modern development pathes of agricultural production: trends and innovations». 23-24 October 2018.

Ломейко О. П. Вплив вакуумного охолодження плодів черешні на коефіцієнт втрати маси/О. П. Ломейко, Л. В. Єфіменко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2018. т.Вип. 18,N т. 1:Технічні науки.-С.138-146

Ломейко О. П. Впровадження дуального навчання в освітній процес/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2018. т.Вип. 21.-С.4-9

Ломейко О. П. Технологія вакуумного охолодження плодів черешні/О. П. Ломейко, Л. В. Ефіменко // Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства. -Мелітополь, 2018.-С.50

Ломейко О. П. Загальні вимоги до оформлення наукової та навчально-методичної літератури : методичні рекомендації для науково – педагогічних працівників./ Малюта С. І., Ломейко О. П.// Методичні рекомендації

Ломейко О. П. Обґрунтування раціональної маси молотка зернової дробарки /Олексієнко В. О., Леженкін О. М., Ломейко О. П., Циб, В. Г. // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня/-Харків, 2017. - С. 75-76

Ломейко О. П. Методологія моніторингу початкового рівня математичної і фізичної підготовки студентів технічних вишів/В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, Н.Л. Сосницька, М.М. Данченко // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях. -Мелітополь, 2017.-С.77

Ломейко О. П. Система запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2017. т.Вип. 20:До 85 річчя ТДАТУ.-С.4-11

Ломейко О. П. Використання вакуумного охолодження при зберіганні плодів черешні/О. П. Ломейко, Л. В. Єфіменко // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. -Кропивницький, 2017.-С.101-103

Ломейко О. П.Аналіз впливу рівня початкових знань з математики на результати навчання студентів/М. М. Данченко [и др.] // Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя : Всеукр. наук. конф.(15-16 травня 2017 р., м. Краматорськ) / Донбаська державна машинобудівна академія. -Краматорськ, 2017.-С.105-107

Ломейко О. П. Впровадження автоматизованої системи керування ВНЗ "ОСВІТА" у Таврійському державному агротехнологічному університеті/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ
гол. ред. В. М. Кюрчев. -Мелітополь, 2016,N Вип. 19.-С.5-12

Ломейко О. П. Використання методу вакуумного охолодження для попереднього охолодження плодів черешні/О. П. Ломейко, Л. В. Єфіменко // Актуальні проблеми енергетики та екології : зб. праць XVI Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Одеса, 5-8 жовтня 2016 р.) / ОНАХТ. -Одеса, 2016.-С.276-279

Ломейко О.П. Efficiency of preliminary cooling of berries/Ломейко О.П. Кулінченко В.Р. //8 th Central European Congress on Food, Kyiv, 2016

Ломейко О. П. Крапельне зрошення - джерело раціонального та ефективного використання води/О. П. Ломейко, С. П. Ломейко // Меліорація та водовикористання. -Мелітополь, 2015.-С.21-25

Ломейко О. П. Теоретичне дослідження використання технології вакуумного охолодження при зберіганні продукції рослинництва/О. П. Ломейко, Л. В. Єфіменко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2015. т.Вип. 15,N т. 4.-С.56-65

Ломейко О. П. Ефективність впровадження дистанційного навчання в освітній процес /Кюрчев В.М., Ломейко О.П. //Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 18 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2015 – 194 с.

Ломейко О. П. Впровадження ідей Болонського процесу у Таврійському державному агротехнологічному університеті/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір. -Мелітополь:Люкс, 2014.-С.3-7

Ломейко О. П. Термодинамічний і тепловий підходи до стійкості фаз під час кипіння рідини/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2014. т.Вип. 14,N т. 3:Технічні науки.-С.174-185

Ломейко О. П. Зміна теплогідравлічних характеристик теплообмінного обладнання за допомогою октадециламіну/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: зб. наук. праць / УВ МААО
гол. ред. В. А. Дідур. -Запоріжжя, 2014,N Вип. 2.-С.36-42

Ломейко О. П.Впровадження електронної системи управління навчальним процесом у ТДАТУ/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2013. т.Вип. 17.-С.3-8

Ломейко О. П. Кипіння рідин в горизонтальних кільцевих каналах/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко, В. Д. Каптановський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2013. т.Вип. 13,N т. 6.-С.109-115

Ломейко О. П. Оцінка ефективності роботи теплових машин шляхом аналізу термодинамічних зразків/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2012. т.Вип. 12,N т. 1.-С.46-61

Ломейко О. П. Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко // Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2012. Вип. 16.-С.3-8

Ломейко О. П. Термодинаміка. Аналіз дійсних термодинамічних циклів/В. Р. Кулінченко, О. П. Ломейко. – 2012

Ломейко О. П. Дія ультразвукового поля на генерацію парової фази/В. Р. Кулінченко, О. П. Ломейко // Харчова промисловість, 2012. т.№ 12.-С.72-80

Ломейко О. П. Перспективи та шляхи впровадження дистанційного навчання/В. М. Кюрчев, О. П. Ломейко, А. О. Рижков // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі . -Мелітополь:ТДАТУ, 2011. т.Вип. 15.-С.4-13

Ломейко О. П. Застосування інноваційних методів навчання в аграрних ВНЗ/О. П. Ломейко, О. А. Іванченко, М. П. Федюшко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі . -Мелітополь:ТДАТУ, 2011. т.Вип. 15.-С.153-158

Ломейко О. П. Інноваційне оновлення змісту аграрної освіти на основі компетентністного підходу під час підготовки фахівців/Ю. П. Рогач, О. П. Ломейко, О. С. Мироничева // Наука і методика: зб. наук.-метод. праць / НМЦ аграрної освіти
гол. ред. Т. Д. Іщенко. -К., 2011,N Вип. 23.-С.21-29

Ломейко О. П. Вплив режимів вакуумного охолодження на збереженість та якість плодів черешні/А. Ю. Арестов, О. П. Ломейко // Современные проблемы холодильной техники и технологии: тезисы док. междунар. науч.-техн. конф. ... (17-20 мая 2011 г., Одесса) / ОНАХТ . -Одесса, 2011.-С.120-122

Ломейко О. П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування. 2. Характеристики струминних насосів для гідротранспортування/В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк, О. П. Ломейко // Харчова промисловість, 2011,N № 10-11.-С.149-154

Ломейко О. П. Оборотність термодинамічних процесів/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2011,N Вип. 11, т. 2.-С.200-209

Ломейко О. П. Шляхи забезпечення самовсмоктування відцентровими насосами/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк // Наукові праці ОНАХТ / Одеська національна академія харчових технологій . -Одеса, 2011,N Вип. 39, т. 1.-С.29-35

Ломейко О. Вакуумне охолодження рослинної сировини/О. Ломейко, Н. Загорко // Agroexpert. -К., 2010,N № 8/9.-С.128-129

Ломейко О. П. Принципові схеми установок з гідроструминними і лопатевими насосами/О. П. Ломейко, О. М. Деменюк, В. Р. Кулінченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2010. т.Вип. 10,N т. 1.-С.186-195

Ломейко О. П. Методики розрахунку установок з гідроструминним і лопатевим насосами/О. П. Ломейко, В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2010. т.Вип. 10,N т. 3.-С.215-227

Ломейко О. П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування 1. Основи напірного транспортування /В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк, О. П. Ломейко // Харчова промисловість, 2010,N № 9.-С.77-81

Ломейко О. П. Розрахунок гідроструминних насосів для гідротранспортування 1. а Основи транспортування гідросуміші трубами/В. Р. Кулінченко, О. М. Деменюк, О. П. Ломейко // Харчова промисловість, 2010,N № 9.-С.81-85

Ломейко О. П. Практична підготовка студентів за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у ТДАТУ/О. П. Ломейко // Організація практичного навчання студентів-екологів та вивчення досвіду проведення навчальних і виробничих практик на об’єктах природно-заповідного фонду: матер. наук.-практ. семінару (17-19 червня, м. Мелітополь) / Укр НДГІ. -Мелітополь, 2010.-С.59-64

Ломейко О. П. Обгрунтування конструкції та режимів роботи вакуумного охолоджувача рослинної сировини/О. П. Ломейко // Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління. -Мелітополь
Кирилівка, 2009. т.Вип. 1.-С.187-190

Ломейко О. П. Формування у студентів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи/О. П. Ломейко, О. А. Іванченко, О. В. Бойко, М. П. Федюшко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2009. т.Вип. 13.-С.171-176

Ломейко О. П. Технологічний процес вакуумного охолодження рослинної сировини/О. П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2008. т.Вип. 8,N т. 7.-С.127-132

Ломейко О. П. Шляхи зниження енерговитрат флюїдизаційних швидкоморозильних апаратів/О. П. Ломейко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. -Мелітополь, 2008. т.Вип. 8,N т. 7.-С.147-152

Ломейко О. П. Методика модульно-рейтингового оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни/О. П. Ломейко, О. А. Єременко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2008. т.Вип. 12.-С.118-121

Ломейко О. П. Принципи побудови індивідуальних науково-дослідних завдань для самостійної роботи студентів/О. П. Ломейко, О. А. Єременко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2008. т.Вип. 12.-С.132-136

Ломейко А. П. Обоснование конструктивной схемы установки для вакуумного охлаждения растительной продукции/А. П. Ломейко // Холодильна техніка і технологія, 2008,N № 4 (114).-С.52-54

Ломейко О.П. Ефективність вакуумного охолодження рослинної продукції/ О.П. Ломейко //Збірник наукових праць Луганського національного агараного університету. -Луганськ, 2008.- Вип. 93, - С. 53-55

Ломейко О. П. Вакуумне охолодження - перспективний спосіб зберігання рослинної сировини у сільському господарстві/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2007. т.Вип. 7,N т. 5.-С.116-122

Ломейко О. П. Тепловологісні процеси при заморожуванні у флюїдизаційному швидкоморозильному апараті/О. П. Ломейко. – 2007

Ломейко О. П. Полуавтомат закаточный для малых перерабатывающих предприятий/В. Ф. Ялпачик, А. В. Гвоздєв, А. П. Ломейко // Овощеводство, 2006. т.№8.-С.74

Ломейко О. П. Вплив вологовмісту продукту на режими псевдозрідження флюїдизаціїйного швидкоморозильного апарату/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь:ТДАТА, 2006,N Вип. 44.-С.101-106

Ломейко О. П. Рекомендації по зниженню витрат електроенергії флюїдизаційного апарату малої продуктивності/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2005. т.Вип. 34.-С.121-125

Ломейко О. П. Обгрунтування процесу завантаження плодової, овочевої, ягідної продукції і параметрів живильника-насоса флюїдизаційного апарату/А. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2005. т.Вип. 25.-С.55-65

Ломейко О. П. Експериментальні дослідження процесу відкачки повітря при дозованій подачі подрібненої картоплі живильником-насосом/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2004. т.Вип. 18.-С.93-100

Ломейко О. П. Експериментальні дослідження процесу відкачки повітря при дозованій подачі плодів черешні живильником-насосом/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2003. т.Вип. 15.-С.76-82

Ломейко О. П. Методика розрахунку живильника-насосу для флюїдизаційного апарату при заморожування плодової та ягідної продукції /О. П. Ломейко, М.І. Стручаєв //Современные проблемы холодильной техники и технологии/Сборник научных трудов 2-ой Международной научно-технической конференции. Одесса, 17-19 сентября 2002г. -Одесса:Издательство ОГАХ, 2002.-171 с.

Ломейко О. П. Обгрунтування кутів розташування крайок завантажувального, нагнітального і розвантажувального вікон/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2001. т.Вип. 1,N т. 18.-С.147-151

Ломейко О. П. Обгрунтування оптимальної конструкції машини для заморожування плодоовочевої та ягідної продукції у сільському господарстві/О. П. Ломейко, М. Є. Сердюк // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2001. т.Вип. 1,N т. 23.-С.79-83

Ломейко О. П. Дослідження живильника флюїдізаційного апарату/О. П. Ломейко // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. -Мелітополь, 2000. т.Вип. 1,N т. 14.-С.50-54

Ломейко О. П. Обґрунтування процесу завантаження плодоовочевої та ягідної продукції та параметрів живильника флюїдизаційного апарату / Ломейко О.П//Здоров’я села - здоров’я держави: Тези Міжнародного наукового конгресу молодих вчених та студентів. – Львів-Дбояні: Львівський державний медичний університет ім.. Д. Галицького, Львывський державний аграрний університет, 2000.-144с.

Ломейко А.П. Исследования сорбционных процессов во флюидизационном морозильном аппарате при замораживании плодоовощной продукции //Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь: ТДАТА. – 1999. – Вип.1,Т.13. – С.46-49

Ломейко А. П. Исследование теплофизических характеристик плодоовощной продукции/А. П. Ломейко // Труды Таврической государственной агротехнической академии. -Мелитополь:ТГАТА, 1998. т.Вып. 1,N т. 6.-С.73-76

ПАТЕНТИ

Пат. 135242, Україна, МПК F25D 17/06. Потоковий семіфлюїдизаційний морозильний пристрій / Стручаєв М.І., Ломейко О.П., Загорко Н.П., Олексієнко В.О., Верхоланцева В.О. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. № u201900154: заявл. 04.01.2019: опубл. 25.06.2019 Бюл. № 12/2019.

Патент на корисну модель № 48698 А, Бюл. № 8/2002 від 15.08.2002. Живильник-насос для плодової або ягідної продукції / Дідур В.А., Стручаєв М.І.,Ломейко О.П., Стручаєв К.М.., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Патент на корисну модель № 63714, Бюл. № 20/2011 від 25.10.2011. Установка для вакуумного охолодження рослинної сировини/ Ломейко О.П., Арестов А.Ю., заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Процеси і апарати харчових виробництв. Теплообмінні процеси: Підручник / В. С. Бойко, К. О. Самойчук, В. Г. Тарасенко, О. П. Ломейко. – Мелітополь: видавничо–поліграфічний центр «Lux» 2020. 330 с.

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції рослинництва: посібник-практикум. / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, В. Ф. Ялпачик, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, О. П. Ломейко. ТДАТУ. – Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2020. – 312 с.

Навчальний посібник під грифом Міністерства освіти і науки України ( лист №1.4/18-Г-3054 від 21.12.08) «Монтаж та пусконалагодження обладнання переробних підприємств» - 156 с.

Навчальний посібник під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України (Лист № 37-128-13/25855 від 17.12.2013) Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств» - 235 с.

Навчальний посібник під грифом Міністерства освіти і науки України (лист № 1/11-7656 від 11.08.10) «Лопатеві і гідро струминні багатофункціональні насосні установки (проектування, розрахунок і експлуатація) – 260 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Управлінська діяльність - З 2007 по 2011 рік – декан факультету агротехнологій та екології ТДАТУ
З 2011 року по теперішній час – проректор з науково-педагогічної роботи ТДАТУ, голова науково-методичної ради університету

Педагогічна діяльність - доцент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Наукова діяльність - “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв” №0107U008964

Організаційна робота - Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв», ТДАТУ, Мелітополь, 2017 р.
Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв», ТДАТУ, Мелітополь, 2018 р.
Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв», ТДАТУ, Мелітополь, 2019 р.

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України (2017р.)

Нагороджений Подякою Запорізької обласної державної адміністрації (2014р.)

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2012р.)

Наукове консультування підприємства згідно з договором № 5 від 1 березня 2018 року з ТОВ «Нововасилівський завод продтоварів»

Договір про співпрацю між Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) та ТОВ “Нововасилівський завод продтоварів”