Ялпачик Володимир Федорович

Посада: Професор кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика»

Базова вища освіта: Таврійська державна агротехнічна академія, 2000 рік, спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація – інженер-механік. Диплом АР № 13972513 від 30.06.2000 р.

Вчене звання: Професор кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика
№ атестата 12ПР №010007 від 22.12.2014р.

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Спеціальність 05.18.13 – технологія зберігання консервованих і охолоджених харчових продуктів
Диплом ДД№001623 від 25.01.2013р

Email: volodymyr.yalpachyk@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • новітні технології в області обладнання переробних та харчових виробництв
  • пошук та удосконалення способів тривалого зберігання плодоовочевої продукції

Досвід наукової та викладацької діяльності:
Види і результати професійної діяльності д.т.н., професора Ялпачика Володимира Федоровича

Основні наукові праці

ПУБЛІКАЦІЇ

Самойчук К. О., Ялпачик В. Ф. Аналіз основних теорій гідродинамічного диспергування та перспективи їх розвитку // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 23 листопада 2021 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 12-15.

Struchaiev N., Samoichuk K., Postol Yu., Yalpachik V. Investigation of the melting of crushed beeswax / Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев. – Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 11, том 1. 33.

Самойчук К. О., Ялпачик В. Ф., Петриченко С. В. Аналіз способів промислового очищення воскової сировини // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ: гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2021. – Вип. 21, т. 1.- с. 44-51.

Змєєва І. М., Ялпачик В. Ф. Зниження піноутворення при розливі харчових рідин //Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ, гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 1. с. 108-114.

Ялпачик В. Ф., Тарасенко В. Г., Михайленко О. Ю., Петриченко С. В. Методика і результати дослідження адгезійних властивостей кабачків і гарбуза// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ , гол. ред. д.т.н., проф. В. М. Кюрчев.- Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 20, т. 2. с. 108-114.

Ялпачик В.Ф., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О. Аналіз впровадження акмеологічних технологій при підготовці фахівців спеціальності «Галузеве машинобудування» // Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти. Випуск 24 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ: ред. кол. В.М. Кюрчев, О.П. Ломейко, В.Т. Надикто [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С . 539 -543

Самойчук К. О., Ялпачик В. Ф., В’юник О. В. Вплив відстані між соплами форсунок на характеристики протитечійно-струминного змішувача напоїв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. С. 3–11.

Ялпачик В.Ф. Использование холодильной установки для рециркуляционной сушки бычков / В.Ф. Ялпачик, Н.И. Стручаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. – Вип.17. – Том.1. – с. 3-9.

Ялпачик В.Ф. Дослідження ентальпії у процесі зберігання зернової маси із застосуванням охолодження / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. – Вип.17. – Том.1. – с. 62-67.

Ялпачик В.Ф. Експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності при заморожуванні / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. – Вип.17. – Том.1. – с. 113-118.

Ялпачик В.Ф. Використання холодильної обробки при виробництві плодових соків / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. – Вип.17. – Том.1. – с. 213-219.

Ялпачик В.Ф. Коефіцієнт тертя гранульованих відходів сокового виробництва / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, О.О. Червоткіна // Техніка і технології АПК. – 2017. №1(88). – С. 22 – 25.

 Ялпачик В.Ф. Дослідження коефіцієнта тертя гранульованого жому моркви / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.О. Олексієнко, О.О. Червоткіна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2018. – Вип.18. – Том.1. – с. 112-118.

Ялпачик В.Ф. Енергоефективне сушіння насіння гарбуза / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. – Вип.16. – Том.1. – с. 37-44.

Ялпачик В.Ф. Аналітичні засоби моделювання мікробіологічних, біохімічних процесів при зберіганні зернової маси / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2016. – Вип.16. – Том.1. – с. 3-8.

Ялпачик В.Ф. Изменение клейковины и индекса деформации клейковины пшеницы в процессе хранения в зернохранилище с применением охлаждения/ В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, №1(39), 2016, с. 10-13.

Ялпачик В.Ф. Дослідження впливу коефіцієнта теплопровідності на вологість зернового матеріалу / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2016. – Вип. 179. – С. 26–31.

Ялпачик В.Ф. Планування експериментальних досліджень процеса охолодження зерна / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2015. – Вип.15. – Том.1. – с. 3-8.

Ялпачик В.Ф. Підготовка соняшникового лушпиння до брикетування / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, Ф.Ю. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2015. – Вип.15. – Том.1. – с. 16-23.

Ялпачик В.Ф. Дослідження процесу теплообміну при охолодженні шару зерна пшениці / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенко// Випуск 166 «Сучасні напрямки технології та механізації процесів».– Харків, 2015, с. 50- 56.

Ялпачик В.Ф. Извлекающий апарат ротационного типа / В.Ф. Ялпачик, Ф.Е. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2014. – Вип.14. – Том.1. – с. 3 – 6.

Ялпачик В.Ф. Изменение влажности пшеницы при хранении в зернохранилище с применением охлаждения / В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Хранение и переработка зерна научно-практический журнал №7 (184), 2014, с. 43-45.

Ялпачик В.Ф. Економічна оцінка ефективності використання способу охолодження зерна / В.Ф. Ялпачик, О.В. Кравец, В.О. Верхоланцева // Наукові праці Одеська національна академія харчових технологій, випуск 45, Том 2, Одеса, 2014, с. 199-202.

Ялпачик В.Ф. Опыт выращивания земляники садовой рассадой фриго / В.Ф. Ялпачик // Овощеводство № 8-9, 2014, с. 28-29.

Ялпачик В.Ф. Теплофізичні характеристики гарбузів, кабачків, кукурудзи молочної спілості, солодкого перцю та їх прогнозування / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2014. – Вип.14. – Том.2. – с. 55-60.

Ялпачик В.Ф.Хранение плодов в замороженном виде / В.Ф. Ялпачик // Техніка і технологія АПК №10, 2014, с. 20-21.

Ялпачик В.Ф. Теплообмін при охолодженні та заморожуванні об'єктів з плодоовочевої сировини в промислових умовах / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2014. – Вип.14. – Том.3. – с. 370-378.

Ялпачик В.Ф. Розрахунок теплофізичних властивостей овочів / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2014. – Вип.14. – Том.3. – с. 358-362.

Ялпачик В.Ф. Исследование влияния условий хранения на изменения клейковины пшеницы / В.Ф. Ялпачик, В.А. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2014. – Вип.14. – Том.3. – с.128-131.

Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф. Ефективність самостійної роботи студентів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір“. – Мелітополь, 2014. С.172-174.

Ялпачик В.Ф. Теплофизические расчеты при замораживании и дефростации плодоовощной продукции / В.Ф. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2013. – Вип.13. – Том.1. – с. 196 – 204.

Ялпачик В.Ф. Аппарат для извлечения косточек / В.Ф. Ялпачик, Ф.Е. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Овощеводство № 12, 2013, с. 82.

Ялпачик В.Ф. Аналіз кріотроплих структуроутворень при заморожуванні / В.Ф. Ялпачик // Наукові праці південного філіалу національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» .Технічні науки, Випуск 156, Сімферополь, 2013, с. 33-40.

Ялпачик В.Ф. Нові методи контролю якості плодів при зберіганні холодом / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2013. – Вип.13. – Том.7. – с. 3 – 10.

Ялпачик В.Ф. Моделювання процесу заморожування гарбузових овочів / В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 43, частина ІІ, Кіровоград, 2013, с. 297-303.

Ялпачик В.Ф. Новый способ хранения кукурузы молочно-восковой спелости / В.Ф. Ялпачик, Ф.Е. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Овощеводство, №9, 2012. – с.78-79.

Ялпачик В.Ф. Новый способ хранения листовых зеленых овощей / В.Ф. Ялпачик, Ф.Е. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Овощеводство, №10, 2012. – с.76-77.

Ялпачик В.Ф. Моделювання і розрахунок теплофізичних властивостей харчової сировини рослинного походження / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2012. – Вип.12. – Том.4. – с. 3 – 16.

Ялпачик В.Ф. Математичне моделювання процесів заморожування плодоовочевої сировини за різних умов теплообміну / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2011. – Вип.11. – Том.6. – С. 25 – 37.

Ялпачик В.Ф. Обґрунтування режимів та способів зберігання зерна / В.Ф. Ялпачик, В.О. Верхоланцева // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2011. – Вип.11. – Том.6. – С. 98 – 104.

Ялпачик В.Ф. Моделювання процесу деформації у ягоді винограду при заморожуванні / В.Ф. Ялпачик, В.М. Малкіна // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2010. – Вип.10. – Том.1.– С. 3 – 8.

Ялпачик В.Ф. Коэффициент теплопроводности как критерий оценки режимов замораживания и хранения сельскохозяйственной продукции / В.Ф. Ялпачик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2010. – Вип.10. – Том. 3. – С. 199 – 208.

Ялпачик В.Ф. Технологічні критерії зберігання заморожених плодів / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко // Обладнання та технології харчових виробництв. Тематичний збірник наукових праць, вип. 20, Донецьк, 2009. – С.310 – 315.

Ялпачик В.Ф. Розрахунок економічної ефективності (бізнес-план) по плануванню і організації виробництва замороженої плодоовочевої продукції / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2009.- №2 (118). – С.48 – 50.

Ялпачик В.Ф. Розвиток наукових основ зберігання плодово-овочевої продукції у замороженому стані / В.Ф. Ялпачик // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Спеціальний випуск №2-09. Дніпропетровськ, 2009. –с.75–78.

Ялпачик В.Ф. Підготовка гарбуза до заморожування / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип. 8, Т. 1 – 2008. – с.166-169.

 Ялпачик В.Ф. Технология хранения и переработки кукурузы молочно-восковой спелости в замороженном виде / В.Ф. Ялпачик, К.М. Стручаев // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип. 8, Т. 2 – 2008. – с.33-40.

Ялпачик В.Ф. Оптимізація перевезень сільськогосподарської продукції / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Холодильна техніка і технологія. Одеса, 2008, №2(112). – с.77-79.

 

Ялпачик В.Ф. Комплексная оценка качества некоторых видов растительной продукции при ее замораживании и в процессе хранения / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко // Холодильна техніка і технологія. Одеса, 2008, №3(113). – с.78-81.

Ялпачик В.Ф. Заморожування і дефростація плодоовочевої продукції під тиском / В.Ф. Ялпачик // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження №12, том 1, Львів, 2008. – С.142 – 149.

Ялпачик В.Ф. Влияние формы и расположения плодов в холодильной камере на коэффициент теплоотдачи / В.Ф. Ялпачик, Н.И. Стручаев // Праці Таврійського державного агротехно-логічного університету. – Мелітополь, 2008. – Вип.8. – Том.7.–С. 3 – 8.

Ялпачик В.Ф. Технология длительного хранения кабачков и тыквы в замороженном виде / В.Ф. Ялпачик // Наукові праці південного філіалу „Кримський агротехнологічний університет“ Національного аграрного університету. Технічні науки, вип. 113, Сімферополь, 2008, – С.77 – 82.

 

Ялпачик В.Ф. Вибір температури заморожування рослинної сировини по вимороженій воді / В.Ф. Ялпачик, В.Г. Тарасенко // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2008. – №5 (115).— С.36 – 40.

Ялпачик В.Ф. Зміна показників якості плодів баклажан, перцю, кукурудзи, гарбуза, кабачків і винограду в процесі тривалого зберігання в замороженому вигляді / В.Ф. Ялпачик // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, випуск 74 „Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв“, – Харків, 2008. – С.300 – 306.

Ялпачик В.Ф. Математическое моделирование процесса замораживания сельскохозяйственной продукции / В.Ф. Ялпачик, В.М. Малкіна // Холодильна техніка і технологія. – Одеса, 2008. – №6 (116). – С.52 – 54.

Ялпачик В.Ф. Обоснование толщины подмороженного слоя кусочков кабачков и тыквы в процессе подготовки к длительному хранению в замороженном виде / В.Ф. Ялпачик MOTROL. Motorization and Power industry in Agriculture – 2008. Tom 10A. – P. 187–190.

ПАТЕНТИ

Пат. 141747, Україна, МПК A23L 21/20 A23L 3/00. Пристрій термічної обробки меду. / Стручаєв М.І., Ялпачик В.Ф. Заявник і патентовласник Таврійський державний агротехнологічний університет. – № u201910189, заявл. 04.10.2019, опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.

Пат. на корисну модель №13719 Україна, A23L 2/12(2006.01). Пристрій консервування соку купажованого кукурудзяно-перцевого / К.М. Стручаєв, Н.П. Загорко, Ялпачик В.Ф., Циб В.Г., Данченко В.Г., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 01.06.2018, опубл. 26.11.18 Бюл. № 22/2018.

 

Пат. на корисну модель 41466 Україна, G01N 7/00. Пристрій визначення тиску для контролю якості плодоовочевої продукції  / В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, К.М. Стручаєв ТДАТУ (Україна). – № u200814326 заявл. 12.12.2008 опубл. 25.05.2009 Бюл.№ 10/2009.

Пат. на корисну модель 44109 Україна, A23B 7/00. Спосіб консервування кабачків / В.Г. Тарасенко, Н.П. Загорко, В.Ф. Ялпачик ТДАТУ (Україна). – № u200815202 заявл. 29.12.2008 опубл. 25.09.2009. Бюл. № 18/2009.

Пат. на корисну модель 72101 Україна, A01F 25/08 (2006.01). Спосіб вентилювання сільськогосподарської продукції в сховищах / В.О. Верхоланцева,  В.Ф. Ялпачик, О.В. Гвоздєв ТДАТУ (Україна). – № u201200055 заявл. 03.01.2012 опубл. 10.08.2012. Бюл. № 15/2012.

Пат. на корисну модель 72178 Україна, A01F 25/08 (2006.01). Пристрій для охолодження й сушіння сільськогосподарських продуктів активним вентилюванням / В.О. Верхоланцева,  В.Ф. Ялпачик, О.В. Гвоздєв ТДАТУ (Україна). – № u201200850 заявл. 27.01.2012 опубл. 10.08.2012. Бюл. № 15/2012.

Пат. на корисну модель 72541 Україна, A01F 25/08 (2006.01). Сховище для зберігання сільськогосподарської продукції / В.О. Верхоланцева,  В.Ф. Ялпачик, О.В. Гвоздєв ТДАТУ (Україна). – № u201200033 заявл. 03.01.2012 опубл. 27.08.2012. Бюл. № 16/2012.

Пат. на корисну модель 91465 Україна, F25D 13/00. Швидкоморозильний апарат для дрібних харчових продуктів / О.В. Гвоздєв,  В.Ф. Ялпачик, В.О. Олексієнко, М.А. Балатюк ТДАТУ (Україна). – № u201315018 заявл. 23.12.2013 опубл. 10.07.2014. Бюл. № 13/2014.

Пат. на корисну модель 94222 Україна, A22C 9/00. Вібромасажер м'яса / О.В. Гвоздєв,  В.Ф. Ялпачик, Т.О. Клевцова ТДАТУ (Україна). – № u201403095 заявл. 27.03.2014 опубл. 10.11.2014. Бюл. № 21/2014.

Пат. на корисну модель 94223 Україна, B07B 9/00, B07B 4/08 (2006.01). Амортизатор коливань ситових корпусів сепаратора зерна / Т.О. Клевцова, О.В. Гвоздєв,  В.Ф. Ялпачик, О.С. Якубович ТДАТУ (Україна). – № u201403096 заявл. 27.03.2014 опубл. 10.11.2014. Бюл. № 21/2014.

Пат. на корисну модель 95048 Україна, A23N 4/00. Пристрій для видалення кісточок з плодової продукції /  В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, Ф.Ю. Ялпачик, О.В. Гвоздєв ТДАТУ (Україна). – № u201406769 заявл. 16.06.2014 опубл. 10.12.2014. Бюл. № 23/2014.

Пат. на корисну модель 95793 Україна, G01N 7/00. Спосіб контролю якості плодоовочевої продукції /  В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв ТДАТУ (Україна). – № a200810600 заявл. 22.08.2008 опубл. 12.09.2011. Бюл. № 17/2011.

Пат. на корисну модель № 27716. Україна, A23В 7/00 Спосіб виготовлення консервної овочевої ікри / Тарасенко В.Г., Загорко Н.Г., Ялпачик В.Ф., власник Таврійський державний агротехнологічний університет, замовл. 09.07.2007, опубл. 12.11.2007 Бюл. № 18/2007.

Підручники, навчальні посібники, монографії

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ

Технологічне обладнання хлібопекарської і макаронної галузі: навчальний посібник / К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Н.О. Паляничка., В.Ф. Ялпачик – Мелітополь: «Видавничий будинок ММД», 2021. — 372 с.: іл.

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції рослинництва: посібник-практикум. / К. О. Самойчук, С. В. Кюрчев, В. Ф. Ялпачик, Н. О. Паляничка, В. О. Верхоланцева, О. П. Ломейко. ТДАТУ. – Мелітополь: видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2020. – 312 с.

К.О. Самойчук, В.Ф. Ялпачик, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, Н.О. Паляничка, В.Г. Циб. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясомолочної продукції. Лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 170 с.

Ялпачик В.Ф. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів. / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко , В.О. Верхоланцева , Н.О. Паляничка , Л.М. Кюрчева , В.Г. Циб – Мелітополь: Видавничий буди-нок Мелітопольської міської друкарні, 2018. - 293 с.

Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: Монографія / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко, Л.М. Кюрчева, С.Ф. Буденко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 214 с.

Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 277 с.

Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, Н.О. Паляничка, С.Ф. Буденко, К.О. Самойчук, Кюрчев С.В., В.О. Верхоланцева, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб. // – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274.

Ялпачик В.Ф. Лабораторний практикум з дисципліни „Процеси і апарати“: Навчальний посібник. / В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, В.С. Бойко, С.Ф. Буденко, В.О. Верхоланцева, В.Г.Циб – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 275 с.

Ялпачик В.Ф. Лабораторний практикум з холодильного устаткування для підготовки фахівців зі спеціальності обладнання переробних і харчових виробництв: Навчальний посібник / В.Ф.Ялпачик, М.І. Стручаєв, В.Г. Тарасенко, В.Г. Циб, – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 203.

Посібник для підготовки наладчика обладнання переробних виробництв: Навчальний посібник/В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Циб, А.А. Пупинін. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 500с.

Ялпачик В.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції. Лабораторний практикум. Навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, В.О. Олексієнко, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буденко. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 196 с.

Практикум з ремонту обладнання переробних і харчових виробництв: Навчальний посібник. /В.Ф.Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф. Буденко, В.Г. Циб. - Мелітополь : Видавничий будинок Меліт.міської друкарні, 2015.-235с.

Ялпачик В.Ф. Розрахунок обладнання харчових виробництв: Навчальний посібник / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, Ф.Ю. Ялпачик, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, В.С. Бойко, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Т.О. Клевцова, Н.О. Паляничка. – Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. – 264 с.

Ялпачик В.Ф. Практикум з курсу «Холодильне устаткування»/ В.Ф. Ялпачик, М.І. Стручаєв, Ф.Ю. Ялпачик – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014 – 112 с.

Оптимізація технології заморожування плодоовочевої продукції: Монографія / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, С.В. Кюрчев, В.Г. Тарасенко, Л.М. Кюрчева, С.Ф. Буденко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв, В.О. Верхоланцева. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 214 с.

Ялпачик В.Ф. Обладнання складів. Зберігання зерна і зернопродуктів. / В.Ф. Ялпачик, Н.П. Загорко, О.Г. Скляр, С.В. Кюрчев, С.Ф. Буденко , В.О. Верхоланцева , Н.О. Паляничка , Л.М. Кюрчева , В.Г. Циб – Мелітополь: Видавничий буди-нок Мелітопольської міської друкарні, 2018. - 293 с.

ON-LINE ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

Ялпачик В.Ф., Паляничка Н.О., Пупинін А.А. Технологічне обладнання для миття, інспектування, сортування і калібрування плодоовочевої сировини, 2021 р.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Педагогічна діяльність - професора кафедри обладанння переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: "Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв” №0107U008964
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента спеціалізова Вчена Рада Д 67.052.02 при Херсонському національному технічному університеті (1 листопада 2017 року).

Організаційна робота - Член Оргкомітету II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» Наказ № 33-ОД від 11.02.2019 Про затвердження оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Обладнання переробних і харчових виробництв»
Член оргкомітету ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв", ТДАТУ.
Член громадської організації "Інтеркультурне гастрономічне коло"

Договір на створення науково-технічної продукції з ТОВ ВРМ-АГРО