Снимок

Історія кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика розпочалася зі створення 1 липня 1993 року кафедри Механізації переробки сільськогосподарської продукції.

Першим завідувачем кафедри МПСГП було призначено доцента, к.т.н. Щербину Івана Андрійовича. У витоків створення кафедри стояли такі викладачі, як доцент, к.в.н. Микитинець З.Г., доцент, к.т.н., Пархоменко В.Д., доцент, к.с-г.н. Сердюк М.Є. Новоствореній кафедрі було виділено кілька аудиторій на базі кафедри механізації тваринництва. Почався дуже важкий, але захоплюючий час становлення кафедри МПСГП.
За короткий період часу були розроблено усі необхідні учбові програми та учбово-методична література для навчання студентів факультету МСГ за спеціалізацією «Механізація переробки сільськогосподарської продукції».2

Склад кафедри (зліва-направо у першому ряді): доцент, к.т.н Пархоменко В.Д., доцент, к.т.н Гвоздєв О.В., зав. кафедрою к.т.н. Ялпачик Ф.Ю., старший викладач Ломейко О.П., доцент, к.т.н. Бойко В.С., (у другому ряді) доцент, к.т.н. Ялпачик В.Ф., завідувач лабораторією Пупинін А.А., аспірант Шпиганович Т.О., старший викладач, к.т.н. Фучаджи Н.О., лаборант Куцаков А.О., старший викладач, к.т.н. Олексієнко В.О., аспірант Самойчук К.О., лаборант Міщенко А.Г., асистент, к.т.н. Степаненко Д.С., лаборант Очкань Т.О., лаборант Бусильков В.П., доцент, к.т.н Петриченко С.В., аспірант Тарасенко В.Г., лаборант Попова Н.П.

      У 1995 році кафедру реорганізовано у зв’язку з розширенням її викладацького складу та наданням нових приміщень на 3-му поверсі корпуса №8. В цьому ж році на кафедру були прийняті к.т.н., доцент Гвоздєв О.В. та к.т.н., доцент Петриченко С.В. В 1998 році на посаду завідуючого кафедрою механізація переробки сільськогосподарської продукції призначають к.т.н., професора Ялпачика Ф. Ю. В 2003 році у зв’язку з відкриттям нової спеціальності кафедра ” Механізація переробки сільськогосподарської продукції “перейменована у кафедру “Обладнання переробних і харчових виробництв”.

3

Склад кафедри “Обладнання переробних і харчових виробництв” 2009 рік.

На фото Ломейко Н.А.-лаборант, Якубов М.В.-старший лаборант, Самохвалов В.А.-лаборант, Бойко В.С.-к.т.н., доцент, Янаков В.П.-асистент, Самойчук К.О.-к.т.н.,доцент, Циб В.Г.-старший викладач, Ялпачик В.Ф.-к.т.н.,доцент, Штепа А.А.-інженер, Пупинін А.А.-зав.лаб., Олексієнко В.О.-к.т.н.,доцент, Паляничка Н.О.-асистент, Шпиганович Т.О.-асистент, Пермякова Л.М.-лаборант, Петриченко -к.т.н.,доцент, Пархоменко В.Д.-к.т.н.,доцент, Ялпачик Ф.Ю.-к.т.н.,доцент, завідуючий кафедрой, Гвоздєв О.В.-к.т.н.,доцент, Змєєва І.М.-асистент,Тарасенко В.Г.-асистент, Громаков А.Г.-лаборант.

IMG_6073
Склад кафедри 2014 року

За 2009-2014 роки склад кафедри суттєво не змінився.До складу кафедри увійшли Бойко Т.Ю.-асистент(третя справа в першому ряду),та Червоткіна О.О.-учбовий майстер(друга справа в першому ряду),Буденко С.Ф.-к.т.н.,доцент(третій зліва в другому ряду).

Фото общее

Склад кафедри” Обладнання переробних і харчових виробництв” 2015 рік.

ophv-pererabotka
Фото на дошку пошани “Краща кафедра за навчальну  роботу 2014-2015 н.р.”
Фото на дошку пошани “Краща кафедра за навчальну  роботу 2015-2016 н.р.”

З 26 квітня 2017 року наказом Ректора університету № 48-ОД за вагомий  внесок Ялпачика Федора Юхимовича у розвиток і розбудову кафедри обладнання переробних і харчових виробництв, значні досягнення у справі підготовки висококваліфікованих фахівців та науково-педагогічних працівників, особисті досягнення у науково-технічній діяльності та значний вклад у розвиток освіти кафедра «Обладнання переробних та харчових виробництв» була перейменована в кафедру «Обладнання переробних та харчових виробництв імені професора Ф.Ю.Ялпачика»

Фото на дошку пошани “Краща кафедра з навчальної  роботи 2017-2018 н.р.”

Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика
Фото кафедри на дошку пошани “краща кафедра з навчальної роботи за 2018-2019 н.р.”

Більше відео про кафедру

https://drive.google.com/a/tsatu.edu.ua/file/d/0B7CXg4hxVzz7M2lEX2Y4T1JBb0U/view?usp=sharing