Кафедра ОПХВ бере участь у виконанні підпрограми “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції” №0107U008964

Наукові напрями кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв»:

 • Розвиток наукових основ енергозберігаючих технологій заморожування та низькотемпературного зберігання плодоовочевої сировини.

 • Підвищення ефективності процесу імпульсної, роторно-пульсаційної та струминної гомогенізації молока.

 • Удосконалення способів гравітаційної сепарації і подрібнення зерна.

 • Оптимізація процесу струминного змішування безалкогольних напоїв.

 • Вдосконалення процесу утилізації відходів сокового виробництва.

 • Структурно-параметричний аналіз характеристик теплообмінника, що реалізує операцію пастеризації молока.

 • Вдосконалення процесу розливу харчових рідин.

 • Дослідження фізико-механічних властивостей плодоовочевої сировини.

 • Підвищення технологічної ефективності сучасних тістомісильних машин.

 • Обґрунтування параметрів робочих органів машини для переробки вторинної сировини.

 ІМПУЛЬСНИЙ ГОМОГЕНІЗАТОР МОЛОКА

РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНИЙ АПАРАТ

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДМОРОЖУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

МІСИЛЬНИЙ ОРГАН ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО ЗАМІСУ ТІСТА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗЕРНОСХОВИЩА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПШЕНИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ЗБЕРІГАННЯ

Снимок

За останні роки захистили дисертації:

 • Верхоланцева В.О.“Обґрунтування режимних параметрів охолодження зернової  сировини у процессі зберігання” за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

 • Паляничка Н.О. “Вдосконалення процесу імпульсної гомогенізації молока”за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

 • Тарасенко В.Г. Технологічно конструктивне обґрунтування процесу підморожування кабачків і гарбузів при підготовці до довготривалого зберігання”

ОЛЕКСІЄНКО В.О. у 2006 р. захистив дисертаційну роботу на тему “ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МАЛОГАБАРИТНИХ ЗЕРНОВИХ МОЛОТКОВИХ КОРМОДРОБАРОК (Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва), керівник проф., к.т.н. Ялпачик Ф.Ю.
Результати роботи впроваджені на конструкторсько-технологічному підприємстві “КТЕП” м. Мелітополь і якимівському комбікормовому заводі с.м.т. Якимівка Запорізької обл.

САМОЙЧУК К.О. у 2008 році захистив дисертаційну роботу на тему ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ ПРОТЕТИЧІЙНО-СТРУМЕНЕВОГО ГОМОГЕНІЗАТОРА МОЛОКА” за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (керівник доцент, к.т.н. Заслужений винахідник України Гвоздєв О.В.)

Новизна роботи захищена трьома патентами України на корисну модель. Результати дослідження впроваджені у відкритому акціонерному товаристві Молокозавод – ОЛКОМ.

У 2011 році ЯЛПАЧИК В.Ф.  захистив дисертаційну роботу вченого ступеня доктора технічних наук на тему РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА НИЗЬКО ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ” за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів.  (Науковий консультант доктор технічних наук, професор Чурсина Л.А.)

Фото експериментальної камери для дослідження процесу дефростації плодів під тиском

Розроблені основні принципи та вимоги до промислового впровадження  процесів заморожування плодоовочевої сировини з вирішенням питань енерго- та ресурсозбереження і з використанням основних результатів даної роботи.

. Одержані результати дають позитивну відповідь щодо широких перспектив впровадження і розвитку цієї галузі агропромислового комплексу в Україні.

 

 

 

 

 

Дисертаційна робота ЯЛПАЧИК О.В.  на тему ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ,ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ ДРОБАРКИ ПРЯМОГО УДАРУ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНА” за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (керівник доцент, к.т.н. Заслужений винахідник України Гвоздєв О.В.)

Технічна новизна розробленої конструкції дробарки підтверджена двома патентами України на винахід та трьома патентами України на корисну модель. Отримані матеріали розробки й досліджень дробарки передані у ТОВ “Продмаш” м. Мелітополь для використання при модернізації та освоєнні випуску дробарки прямого удару.

Алена
Загальний вигляд експериментальної дробарки прямого удару
Алена 2
Загальний вид камери подрібнення

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                             

 ПАЛЯНИЧКА Н.О. у 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІМПУЛЬСНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА” за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (керівник доцент, к.т.н. Заслужений винахідник України Гвоздєв О.В.)

Надя
Загальний вид пристрою для імпульсної гомогенізації молока

 Надя 2Новизна роботи захищена трьома патентами України на корисну модель. Спроектований гомогенізуючий вузол імпульсного гомогенізатора був впроваджений на приватному підприємстві “Молокозавод-ОЛКОМ” (м. Мелітополь, Запорізької області) замість гомогенізуючої головки клапанного гомогенізатора А1-ОГ2М-2,5 у 2009 – 2010р. Об’єм переробленого молока за цей період склав 2800 тон. При цьому отриманий прибуток 33600 грн або         12 грн/т. Розрахунок економічної ефективності підтверджує необхідність впровадження імпульсних гомогенізаторів на заміну клапанним, оскільки річний прибуток на підприємстві становить 74040 грн. за рік, термін окупності капітальних вкладень – 0,18 років.

“ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА В ПУЛЬСАЦІЙНОМУ АПАРАТІ З ВІБРУЮЧИМ РОТОРОМ”

Автори к.т.н., доц. Самойчук К.О., інженер Івженко А.О.

Порівняльна характеристика найбільш перспективних видів гомогенізаторів показує, що розроблена машина має найвищий ступінь гомогенізації та в 1,2…3,3 рази менші питомі енерговитрати.

вібраційний 2
Загальний вигляд гомогенізуючого вузла пульсаційного апарату з вібруючим ротором
вібраційний
Загальний вигляд експериментальної установки пульсаційного апарату з вібруючим ротором

Спроектований ПА з ВР був впроваджений на приватному підприємстві “Молокозавод-ОЛКОМ” (м. Мелітополь, Запорізької області) замість клапанного гомогенізатора К5-ОГА-10. При цьому отриманий прибуток 36300 грн. або 11 грн/т. Розрахований економічний ефект від заміни клапанного гомогенізатора К5-ОГА-10 на ПА з ВР становить 265,7 тис. грн. за рік, досягається зниженням питомих енерговитрат на 74% і експлуатаційних витрат – на 35%.