Кафедра ОПХВ бере участь у виконанні підпрограми “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції” №0107U008964
Наукові напрями кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв»:
  • Розвиток наукових основ енергозберігаючих технологій заморожування та низькотемпературного зберігання плодоовочевої сировини.
  • Підвищення ефективності процесу імпульсної, роторно-пульсаційної та струминної гомогенізації молока.
  • Удосконалення способів гравітаційної сепарації і подрібнення зерна.
  • Оптимізація процесу струминного змішування безалкогольних напоїв.
  • Вдосконалення процесу утилізації відходів сокового виробництва.
  • Структурно-параметричний аналіз характеристик теплообмінника, що реалізує операцію пастеризації молока.
  • Вдосконалення процесу розливу харчових рідин.
  • Дослідження фізико-механічних властивостей плодоовочевої сировини.
  • Підвищення технологічної ефективності сучасних тістомісильних машин.
  • Обґрунтування параметрів робочих органів машини для переробки вторинної сировини.
СТРУМИННО-ЩІЛИННИЙ ГОМОГЕНІ3АТОР МОЛОКА IMG_3704_измен.размер

Розробка гомогенізатора грунтується на теорії гідродинамічного диспергування молочної ємульсії, основаній на кореляцйї між максимальною різницею швидкостей фаз та критерієм Вебера.

ПУЛЬСАЦІЙНИЙ ГОМОГЕНІЗАТОР З РОТОРОМ, ЩО ВІБРУЄ IMG_3704_измен.размер

Розроблений промисловий зразок гомогенізатора дозволяє отримати молочну емульсію з середнім діаметром жирових кульок 0,8 мкм і мають у 4,9–6,7 разів менші питомі енерговитрати, ніж промислово освоєні гомогенізатори молока (у т.ч. клапанні).

ПУЛЬСАЦІЙНИЙ ГОМОГЕНІЗАТОР МОЛОКА IMG_3704_измен.размер

Економічний ефект від впровадження розробленого інноваційного гомогенізатора становить 265740–362945 грн, що досягається зниженням питомих енерговитрат на 45–76% і експлуатаційних витрат – на 35–64%.

ЗЕРНОСХОВИЩА З ЗАСТОСУВАННЯМ ОХОЛОДЖЕННЯ IMG_3704_измен.размер

Дана конструкція дозволяє уникнути значних втрат зерна, зберегти якість зерна, а також знизити витрати на зберігання. Потік повітря, який проходить крізь зернову масу, справляє різнобічний технологічний вплив на зерно.

СТРУМИННИЙ ГОМОГЕНІЗАТОР З РОЗДІЛЬНИМ ПОДАВАННЯМ ЖИРОВОЇ ФАЗИ МОЛОКА IMG_3704_измен.размер

Термін окупності нового гомогенізатора не перевищує 4–9 місяців.

ПАЛЬЦЕВА ДРОБАРКА ЗЕРНОВОГО МАТЕРІАЛУ IMG_3704_измен.размер

Розроблена дробарка призначена для рішення задачі інтенсифікації процесу подрібнення зерна дробарними машинами з вертикальною віссю обертання ротора з пальцевими робочими органами, призначеними для використання у фермерських господарствах, заводах комбікормового та круп’яного виробництв.

ПРОТИТЕЧІЙНО-СТРУМИННИЙ ЗМІШУВАЧ РІДКИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ IMG_3704_измен.размер

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дозволили розробити аналітичну модель протитечійно-струминного змішування, яка пов’язує основні конструктивно-технологічні параметри з енергетичними та якісними його показниками.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІМПУЛЬСНОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ IMG_3704_измен.размер

Конструкція пристрою для імпульсного заморожування харчових продуктів дозволяє зменшити втрати енергії за рахунок теплоізоляції камери заморожування та вакуумного ресивера, підвищити інтенсивність процесу заморожування за рахунок встановлення вакуумного ресивера, який замикає цикл заморожування

ІМПУЛЬСНИЙ ГОМОГЕНІЗАТОР МОЛОКА IMG_3704_измен.размер

Пристрій відноситься до апаратів для диспергування жирової фази молока та гомогенізації і може бути використаний для отримання продуктів з дисперсністю жирової емульсії менше 1 мкм (молока, замінників молока тощо).

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДМОРОЖУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ IMG_3704_измен.размер
Розробка належить до холодильної техніки в харчовій промисловості та може бути використана на холодильниках овочепереробних підприємств та фермерських господарств
МІСИЛЬНИЙ ОРГАН ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО ЗАМІСУ ТІСТА IMG_3704_измен.размер
Місильний орган для інтенсивного замісу тіста, що має вал із установленою на ньому просторовою конічною спіраллю, який відрізняється тим, що просторову конічну спіраль виконано в перетині у вигляді крила
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗЕРНОСХОВИЩА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ ПШЕНИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ЗБЕРІГАННЯ IMG_3704_измен.размер
ПАТЕНТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА