ГРАФІК РОБОТИ студентських наукових гуртків 18-19 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Дослідження перспективного способу зберігання зернових і олійних культур для подальшої переробки», керівник к.т.н., доцент Верхоланцева В.О.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Розробка установки для об’ємного формування харчових продуктів». керівник к.т.н., доцент Тарасенко В.Г.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Дослідження процесу переробки зернової, рослинної сировини», керівник к.т.н., доцент Олексієнко В.О.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка за темою: «Оптимізація процесу диспергування молочних емульсій», керівник к.т.н., доцент Самойчук К.О.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження фізико-механічних та реологічних властивостей с.г. сировини та продуктів її переробки», керівник к.т.н., доцент Петриченко С.В.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесів перемішування та замісу пластичних мас», керівник к.т.н., доцент Янаков В.П

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Дослідження процесу низькотемпературного заморожування та зберігання плодоовочевої продукції», керівники д.т.н., проф. Ялпачик В.Ф., к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.

ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Вдосконалення процесу і обслуговування обладнання в переробній промисловості», керівники ст. викладач Циб В.Г., асистент Пупинін А.А.

Результати роботи наукових гуртків кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика в 2018-2019 навчальному році