За підсумками роботи наукових гуртків у 2018 році було проведено Всеукраїнську науково-технічну конференцію магістрантів і студентів. В ході проведення конференції заслухали доповіді учасників конференції за підсумками наукових досліджень, які проводились студентами та магістрантами ТДАТУ під керівництвом викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. За результатами проведеної конференції планується видання збірника тез доповідей студентів і магістрантів. 

В результаті плідної співпраці викладачів і студентів були написані наукові роботи, які були представлені для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за наступними тематиками:
“Розробка та обґрунтування параметрів струминно-поршньового гомогенізатора молока” Лебідь М.Р., (11 МБ ГМ група), науковий керівник к.т.н., доцент Самойчук К.О.
“Використання явища резонансу в пульсаційному гомогенізаторі молока” Бовкун О.М., (21 МБ ГМ група), науковий керівник асистент  Ковальов О.О.
“Дослідження екструдера для харчових продуктів”  Угольніков В.В., (12 МБ ГМ група), науковий керівник к.т.н., доцент  Тарасенко В.Г.
“Вдосконалення конструкції змішувача сипучих компонентів комбікормів”  Чердаклієв А.А., (12 МБ ГМ група), науковий керівник к.т.н., доцент  Петриченко С.В.
“Вдосконалення обладнання для обрушення олійних культур”  Четвертак В.С., (31 ГМ група), науковий керівник к.т.н., доцент  Верхоланцева В.О.
“Дослідження процесу виробництва замороженого фасованого моркв’яно-гарбузового соку” Світличний О.О., (12 МБ ГМ група), науковий керівник к.т.н., доцент Тарасенко В.Г.
“Дослідження процесу виробництва замороженого фасованого яблучного соку” Угольніков В.В., (12 МБ ГМ група), науковий керівник к.т.н., доцент Загорко Н.П.
“Вдосконалення конструкції пресуючої камери макаронного пресу” Десятов С.В., (21 МБ ГМ  група), науковий керівник к.т.н., доцент Паляничка Н.О.
“Дослідження процесу заморожування кісточкових плодів абрикосу та сливи”  Четвертак  В.С., (31 ГМ  група), науковий керівник к.т.н., доцент  Буденко С.Ф.
“Дослідження процесу зберігання кісточкових плодів в замороженому стані” Колєснік О.П ., (31 ГМ група), науковий керівник к.т.н., доцент  Буденко С.Ф.

Студенти, які приймали участь у НДР, що виконуються в межах робочого часу викладачів

Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах 2018

Студенти, які виступили з доповідями на конференціях

Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу в 2018 році

Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки у 2018 році

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі обладнання переробних і харчових виробництв