Збірник наукових праць магістрантів та студентів 2019

23–24 травня 2019 року в місті Харкові в.о. завідувача кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика д.т.н., доцент Самойчук Кирило Олегович і к.т.н., доцент Петриченко Сергій Володимирович взяли участь у роботі Міжнародної науково-методичної конференції «Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення» до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, яку проводив Харківський державний університет харчування та торгівлі. Пленарне засідання розпочалося з вступного слова ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка Української академії наук Черевка Олександра Івановича. Програмою конференції було передбачено розгляд  актуальних питань у сфері харчової та готельної індустрії, а саме: базові принципи інженерної освіти та інноваційні підходи до організації навчального процесу; використання інтерактивних методів навчання із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій; компетентнісний підхід у формуванні сучасного інженера для сфери харчової і готельної індустрії. За матеріалами конференції був виданий збірник тез доповідей.
15 травня 2019 року за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333 на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі відбулася Міжнародна науково-практична конференція  «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність»в якій прийняли участь співробітники кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора ф.Ю. Ялпачика. За результатами конференції був опублікований збірник тез доповідей Частина 1 та Частина 2.
3 квітня 2019 року за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333 на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі відбулася  Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» в якій прийняли участь співробітники кафедри Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора ф.Ю. Ялпачика. Конференція проводилась в межах реалізації проекту Європейського Союзу за програмою Еразмус+ «Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва» (589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE), координатором якого був Харківський державний університет харчування та торгівлі. За результатами конференції був опублікований збірник тез доповідей.
21-22 березня 2019 р. викладачі кафедри прийняли акивну участь у 4-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции” на базі Белоруського державного аграрного технічного університету. За матеріалами конференції було сформовано збірник тез доповідей.
11 лютого 2019 року на кафедрі відбулася конференція за результатами практики студентів. За активну участь у роботі та підготовку кращої доповіді були відзначені наступні учасники конференції: Бондар Д.В., Десятов  С.В. та Заблодських А.А. студенти 21 МБ ГМ групи.
26 грудня 2019 р. к.т.н., ст. викладача кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Янаков В.П. прийняв участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Энергия. Бизнес. Комфорт” з доповіддю на тему: “Особенности энергозатрат при замесе теста”. Конференція проходила на базі  Одеської національної академії харчових технологій, За матеріалами доповіді сформовано збірник тез доповідей.
05 грудня 2018 року  об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.088.01 Харківського державного університету харчування та торгівлі відбувся захист   докторської дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних  наук зі спеціальності 05.18.12 процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв доцента кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Самойчука Кирила Олеговича. Зичимо колезі успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!
21 листопада 2018 р. відбулося засідання секції «Обладнання переробних і харчових виробництв» у рамках проведення щорічної всеукраїнської студентської науково-технічної конференції  в ТДАТУ. В ході проведення конференції заслухали доповіді учасників конференції за підсумками наукових досліджень, які проводились студентами та магістрантами ТДАТУ під керівництвом викладачів кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика. За результатами проведеної конференції видано збірник тез доповідей студентів та магстрантів згідно з вимогами до них.
19 листопада 2018 р. в Харківському державному університеті харчування та торгівлі пройшла Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність”присвячена 80 річчю з дня народження ректора університету (1988-1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича. Виклаадчі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика прийняли активну участь у конференції. Результати якої відображені у збірнику тез доповідей. Частина 1Частина 2.
15-16 листопада 2018 року в Могілевському державному университеті продовольства (МДУП) відбулася IV Міжнародна науково-технічна конференція “Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы” на якій к.т.н., ст. викладач кафедри ОПХВ Янаков В.П. прийняв участь  із доповіддю: “Педагогические аспекты совершенствования теории тестоприготвления”. Програмой предусмотрено рассмотрение вопросов:
1. Современные образовательные технологии и методики преподавания в техническом университете.
2. Использование современных информационных технологий в образовательном процессе.
3. Практико-ориентированное обучение в условиях модернизации системы высшего образования.
4.Проблемы и перспективы развития гуманитарного образования в современной высшей школе.
5. Международное сотрудничество в системе высшего образования.
6. Современные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков.
23 – 24 жовтня 2018 р. на базі Таврійського державного агротехнологічного університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні шляхи ровитку сільськогосподарського виробництва: тенденції та інновації”(2018; International Research and Practice Conference «Modern development paths of agricultural production: trends and innovations)Згідно з програмою конференції викладачі кафедри д.т.н., доц. Самойчук К.О., к.т.н., доц. Загорко Н.П., к.т.н., доц. Олексієнко В.О., к.т.н., доц. Петриченко С.В. ,к.т.н., доц.  Верхоланцева В.О., к.т.н., доц. Ломейко О.П. та к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.  прийняли участь у конференції із доповідями: “Generalization of factors of milk homogenization”, “Analysis of main charac-teristics of infrared drying in the moving layer of grain produce”, “Vacuum cooling technolo-gy for pre-cooling of cherry fruits”. Звіт про роботу конференції можна переглянути тут.
2-6 жовтня 2018 р. к.т.н., ст. викладача кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Янаков В.П. прийняв участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології і автоматизація – 2018” з доповіддю на тему: “Условия автоматизации замеса теста”. Конференція проходила на базі  Одеської національної академії харчових технологій,
3-8 вересня 2018 р. к.т.н., ст. викладачач кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика Янаков В.П. та к.т.н., доцент Верхоланцева В.О. прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення процесів і обладнення харчових і хімічних виробництв”. Конференція проходила на базі  Одеської національної академії харчових технологій,
20-22 червня 2018 року к.т.н., доцент Верхоланцева В.О. та к.т.н., доц. Паляничка Н.О. прийняли участь з доповіддю на тему: “OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS FOR THE PROCESS OF GRAIN COOLING” на V Międzynarodowa Konferencja ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII techniki, technologie, innowacje, Krynica-Zdrój.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 2018-2019 Н.Р.